Copy
Ett nyhetsbrev från Jakobsbergskyrkan
Veckobrev v.21

Kära församling!
I församlingsstyrelsen har vi haft två sammanträden tillsammans med Equmeniastyrelsen och två där vi varit ensamma.
Det har varit intressanta möten där vi hunnit med många olika frågor.
Vi bearbetar frågan om samkönade vigslar i styrelsen, som vi lovat. Som gäst hade vi bl.a. vid ett tillfälle Gunnar Holm som gav oss en historik bakåt. Han berättade om de olika beslut som tagits i denna fråga. Tack Gunnar!
Så har vi arbetat med olika aktiviteter inför Bruket-sommaren och har skapat en hållbar planering inför sommaren.

Styrelsen förbereder och utarbetar en plan inför att pastor Markus förbereder en tid av pappaledighet. Tillsammans med Jenny Dobers , vår regionala kyrkoledare, har vi lite olika tankar om en vikarie för Markus.
Från styrelsen har delar av personalutskottet deltagit i arbetet med våra fina diakonarbetare. Detta har känts meningsfullt. 

Inför hösten har vi tillsammans med Klas Eriksson som leder regionens pionjär-råd tagit del av tankar som finns om en församlingsplantering i Barkarbystaden. Låt oss fortsätta att be för detta!

Så vill vi från styrelsen önska er en härlig sommar och en stark förhoppning att vi inför hösten åter kan mötas igen i vår kära kyrka.
Vi önskar er Guds rika välsignelse genom Margareta Wredenberg, styrelsens ordförande

Händer i veckan: 
I kväll torsdag  kl. 17-18: Språkcafé på Kvarnbacken 
söndag: Gudstjänst på you-tube. Predikan av Åke Jonsson.
Kyrkfika på google meet kl.12
 
Så till sist en bön inför Helgen

Helige Gud, vår himmelske Fader.
Av dig och genom dig och till dig är allting.
Vi ser inte ditt ansikte.
Vi fattar inte ditt väsen,
våra tankar och ord räcker inte till.
Det enda vi har är vår förundran.
Vi tillber dig, Fader.
Se till oss i din outgrundliga kärlek.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre,
som med dig och den heliga Anden
lever i evigheters evighet. Amen

Välkommen att vara med och offra till Jakobsbergskyrkans församling:
Plusgiro 2 66 37-9
Bankgiro 313-5050
Konto SHB  6184 030 064 198
Swish Församlingen 123 123 71 55
Facebook Facebook
Instagram Instagram
Kyrkans hemsida Kyrkans hemsida
KYRKANS KALENDER
Copyright © 2021 Jakobsbergskyrkan, All rights reserved.


Vill du uppdatera dina inställningar eller avregistrera prenumeration?

Email Marketing Powered by Mailchimp