Copy
Ett nyhetsbrev från Jakobsbergskyrkan
Veckobrev v.20
Vi närmar oss pingstdagen och efter förra veckans regn tycks det mig som att grönskan och blomningen tog ett vårskutt. Nu är det ju förstås viktigt att vara i nuet, känna doften av Häggen och njuta av vårvärmen men jag kan ändå inte låta bli att längta till 1 juni! Förutsatt att tidigare aviserade anpassade restriktioner då träder i kraft så kommer vi söndagen den 6 juni att kunna mötas till gudstjänst utomhus! Andra församlingar som jag har har kontakt med funderar över hur de skall göra med inomhussamlingar vilket är något som vi inte behöver ställning till eftersom vår byggnad är en byggarbetsplats fram till och med augusti. Denna förutsättning har vi känt till under våren när vi i styrelsen funderat över sommarens gudstjänster. Vi bär sedan förra sommaren med oss positiva erfarenheter av att fira Gudstjänst utomhus på flera platser samtidigt och avsikten är att göra det också denna sommar 

Vi har hittills sagt att vi ska mötas på två platser - i Grodparken Viksjö och på Kvarnbacken i Jakobsberg. Liksom förra sommaren kommer vi att ha utskrivna gudstjänstagendor som vi följer. Därför kommer det behövas att två personer varje söndag under sommar-månaderna ansvarar för att hämta gudstjänstagendor i kyrkan, på plats dela ut uppgifter enligt agendan -  textläsningar och böner - och leda gudstjänsten med hjälp av agendan.

Precis som förra sommaren hjälps vi åt med att ta upp sånger och den som har möjlighet tar med sig ett instrument och det finns möjlighet att dela något.

 Undertecknad kommer givetvis att närvara vid en av platserna de söndagar jag är i tjänst. 


För att kunna planera att ha gudstjänst på två platser behöver vi veta att det finns tillräckligt många som kan vara med och leda. Det handlar alltså om 13 veckor sammanlagt och vi skulle behöva vara en grupp på ca.15 personer där några tar ansvar för ett eller flera tillfällen. 

Välkommen att anmäla ditt intresse att vara med, vilken eller vilka veckor du skulle kunna hjälpa till. Jag önskar få ditt svar senast den 27 maj. 

OM det visar sig att vi inte är tillräckligt många som kan vara med och hjälpa så får vi nöja oss med att fira gudstjänst på en plats. Förra sommaren samlade vi ca. 50 personer varje så det skulle vara hanterbart att ha en gemensam gudstjänst. För en grupp i den storleksordningen lämpar sig Kvarnbacken bäst. Men vi börjar med att se över våra möjligheter att fira gudstjänst på två platser. 

Händer framöver
torsdag kl.13:
Gemenskaps-promenad med start från Jakobsbergskyrkan

torsdagarna 20:e och 27 maj kl.17-18:
Språkcafé på Kvarnbacken
söndag:
Gudstjänst på you-tube. Predikan av Per-Magnus Selinder.
Kyrkfika på google meet kl.12.
onsdag kl.19-20:30  ”Livshjälp i en orolig tid”:
Digital samling med MarieAnne Ekedahl. 
Anmälan till akejonsson@outlook.com för länk till zoom.

Diakonala behov: Då och då kommer jag i kontakt med människor som söker hjälp på olika sätt. Vår församling har i nuläget inga särskilda fonder för att kunna möta sådana behov. Men det händer ju att vi gör efterlysningar på kyrkfikan så jag prövar att göra det i det här veckobrevet. Om någon råkar ha barncyklar över till en fyra-åring och en sex-åring, eller vill bidra ekonomiskt till det så kan jag förmedla hjälpen till personen i fråga. 
 
Så till sist en bön inför pingsthelgen

Kom helige Ande, godhetens och sanningens Ande, 
och fyll våra hjärtan med Din kärleks eld.
Ge oss ljus, ledning och inspiration 
så att vi ser, förstår och handlar rätt.
Ge oss nåden att leva efter Kristi vilja 
och följa Honom som är vägen, sanningen och livet.
Ge oss ett hopp förankrat i Gud, vårt ursprung och mål.


(Läs mer om bönen på Sveriges kristna råds hemsida.)

Markus Landgren, pastor i Jakobsbergskyrkans församling. 

Välkommen att vara med och offra
till Jakobsbergskyrkans församling:
Plusgiro 2 66 37-9
Bankgiro 313-5050
Konto SHB  6184 030 064 198
Swish Församlingen 123 123 71 55
Facebook Facebook
Instagram Instagram
Kyrkans hemsida Kyrkans hemsida
KYRKANS KALENDER
Copyright © 2021 Jakobsbergskyrkan, All rights reserved.


Vill du uppdatera dina inställningar eller avregistrera prenumeration?

Email Marketing Powered by Mailchimp