Copy
Ett nyhetsbrev från Jakobsbergskyrkan

Veckobrev v.15
Tredje gången gillt, och ja, på tredje försöket blev det faktiskt av! Det har jag fått vara med om inte mindre än två gånger senaste veckan.
I onsdags fick jag äntligen ha samlingen om Equmeniakyrkans kyrkohandbok efter att ha ställt och in och skjutit upp den vid två gånger. ”Kyrkohandbok, det låter torrt”, tänker någon, och kanske kunde jag sålt in samtalet med en något mer klickvänlig rubrik. Hur som helst så var vi en handfull som ägnade en dryg timme åt att fundera över gudstjänsten i Jakobsbergskyrkan i relation till innehållet i kyrkohandboken som mottogs av Equmeniakyrkans församlingarna i november 2019. Men en handbok som vill hjälpa oss att tillsammans söka levande former för att i den samlade gemenskapen prisa Gud, låta oss bli uppbyggda och utrustade, dela livet och sändas ut i Guds mission för att förvandla denna värld till allt mer Guds rikes lik, ja det är ju förstås allt annat än torrt. Efter kvällen konstaterade vi att vi längtade efter att få mötas till Gudstjänst på riktigt igen! Läs gärna några av bokens fördjupande texter om Gudstjänsten och låt dig inspireras!

Så igår kväll fick jag också säga tredje gången gillt - då vi äntligen kunde ha en träff med i alla fall hälften av vår diakoniarbetargrupp! Gruppen brukar mötas minst två gånger per termin men i takt med stramare restriktioner har vi behövt ställa in och skjuta upp våra träffar gång på gång. Vi var överens om att vi ville prioritera att mötas fysiskt och igår kunde vi alltså göra det. Och det kändes så gott att få sitta ned och se varandra i ögonen - givetvis med väl tilltaget avstånd mellan stolarna - och dela tankar om vårt personliga och församlingens gemensamma diakonala uppdrag. Diakoniarbetargruppen har funnits i drygt 15 år, har varit, och är en viktig resurs i församlingens omsorgsliv. Jag är så tacksam för de dryga tio personer som i nuläget vill stå till tjänst i församlingens diakonala liv, och utifrån sina förutsättningar är villiga att vid enstaka tillfällen eller över en längre period finnas där för en församlingsvän. Under senaste tiden, inte minst när jag varit ensam i tjänst, har det varit gott att kunna vända mig med församlingsmedlemmars behov till någon av våra diakoniarbetare, och så har vi hjälpts åt med omsorgen.

Något om veckan som kommer och framöver

Ikväll onsdag har våra barnkörer sin sista övningen innan det nästa vecka är dags för att spela in en konsert! Församlingen kommer förstås att få ta del av den via länk som kommer i veckobrevet. Extra roligt är att lilla änglakören för barn 5-7 år har vuxit sedan vi drog igång igen och numera är vi ca. 15 barn på övningarna och ungefär lika många i stora änglakören.

På söndag blir det gudstjänst på youtube och kyrkfika på google meet kl.12.

Barnens gudstjänst kommer nu att börja ses utomhus. Vi samlas utanför kyrkan och går iväg till någon park där vi är tillsammans.

 

På måndag sätter arbetet i gång med ombyggnad och nybyggnad i vår kyrkobyggnad som till slut ska resultera i ett nytt ventilationssystem samt solceller på taket. Vår byggnad är från och med på måndag att betrakta som en byggarbetsplats fram till och med augusti. Undertecknad kommer förhoppningvis att kunna sitta på kontoret som vanligt, samt spela in gudstjänster i kyrksalen på kvällar och helger.

Så till sist en bön inför den femte söndagen i påsktiden.

 

Kärlekens Gud,

vi tackar dig för att du i dopet 

gjorde oss till dina.

Sänd oss Hjälparen, din heliga Ande,

till att leda oss in i trons fördolda liv

och ut i din kärleks tjänst.

I Jesu namn.

Amen.

 

 

Hälsningar Markus Landgren, pastor i Jakobsbergskyrkan

 

Välkommen att vara med och offra
till Jakobsbergskyrkans församling:
Plusgiro 2 66 37-9
Bankgiro 313-5050
Konto SHB  6184 030 064 198
Swish Församlingen 123 123 71 55

Facebook Facebook
Instagram Instagram
Kyrkans hemsida Kyrkans hemsida
KYRKANS KALENDER
Copyright © 2021 Jakobsbergskyrkan, All rights reserved.


Vill du uppdatera dina inställningar eller avregistrera prenumeration?

Email Marketing Powered by Mailchimp