Copy
Nieuws van Kindcentrum Het Kompas
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 20   30 januari 2020
Agenda
zo.      2 feb. School-Kerk-Gezinsdienst, Hervormde kerk aanvang 10.00 uur
ma. 10 t/m vrij. 14 feb. Portfoliogesprekken
ma. 17 t/m vrij. 21 feb Voorjaarsvakantie
Lied van de week
Volgende week leren we het lied: NLB 891 Lord, I come to You/Heer, ik kom bij U
Lord I come to you
Let my heart be changed renewed
Flowing from the grace that
I have found in you
And lord I have come to know
The weakness I see in me
Will be stripped away
By the power of your love
 
Hold me close let your love surround me
Bring me near draw me to your side
And as I wait
I’ll rise up like an eagle
And I will soar with you
Your spirit leads me on
By the power of your love
 
Lord unveil my eyes
Let me see you face to face
The knowledge of your love
As you live in me
Lord renew my mind
As your will unfolds in my life
In living everyday
By the power of your love
Vanuit de directie

Portfoliogesprekken
Vanaf vanavond 19.00 uur kunt u inschrijven voor de portfoliogesprekken met uw kind(eren).
Daarvoor krijgt u een uitnodiging via Parro. Denkt u er aan iets eerder te komen dan de afgesproken tijd? U kunt namelijk samen met uw kind het werk op de gang bekijken.
Het is voor kinderen, leerkrachten en u als ouders natuurlijk wel even wennen zo’n nieuwe vorm van het volgen van de vorderingen. We gaan het met elkaar ervaren. Zoals eerder al aangegeven is het portfolio een groeidocument en kunnen we gemakkelijk nog zaken aanpassen.

Bijna een jaar op Het Kompas
Nog even en het is al weer voorjaarsvakantie. Dat betekent ook dat mijn eerste jaar hier op het Kompas er al weer bijna op zit. Met veel plezier werk ik hier en is het jaar omgevlogen.
Om goed ingewerkt te raken heb ik het eerste jaar 5 dagen voor de directeurstaak gekregen.
Vanaf 1 februari zijn dat er nog 4 en zal ik op vrijdag niet op school zijn.
Na een jaar is het ook goed om terug te kijken. Wat is er goed gelukt en wat kan ik beter doen? Daarvoor wil ik binnenkort lukraak een aantal ouders bellen en hen enkele vragen stellen die mij dan kunnen helpen om de kwaliteit te verbeteren.
Ook de eerste ervaringen met het portfoliogesprek zullen dan ter sprake komen.

Anand
Nu Anand gedurende langere tijd niet bij ons kan werken zijn we op zoek naar iemand die hem tijdelijk bij het overblijven kan vervangen. Het gaat om de maandag en de dinsdag, maar met één van beide dagen zijn we ook al blij. U kunt zich hiervoor bij mij melden.

Eindtoets groep 8
Er zijn verschillende toetsen op de markt voor de eindtoets van groep 8. Er komen ook nog steeds nieuwe bij. Elke toets heeft zo zijn voor- en nadelen. De ene is digitaal en de andere is op papier. Bij de ene toets kunnen kinderen gemaakte vragen nog terug lezen en bij de andere niet. Bij de ene toets maken alle kinderen dezelfde vragen en bij de andere krijgen kinderen die veel goede antwoorden geven steeds moeilijkere vragen en wordt er zo op niveau getoetst.
Voor dit jaar hebben we gekozen voor de Dia-eindtoets. Deze toets heeft voor ons de meeste voordelen. Het is een digitale toets en kan binnen één morgen afgenomen worden.
Daarnaast doen we als proef ook de tussentoetsen van Dia in de midden- en bovenbouwgroepen. Dit laatste is als proef en dus extra naast de inmiddels al afgenomen cito-toetsen.

Nieuw
In de oranje groep 1/2 is er een nieuw touche screen gekomen. Daar zijn we heel blij mee. De nieuwere borden hebben een veel beter beeld.  Het bord kan omhoog en omlaag zodat het zowel door de leerkracht als door de kleuters is te gebruiken.
 
Kleuters en zand
Kleuters en zand horen bij elkaar. Bijna elk kind houdt er van om met zand te spelen. Kinderen voelen ook geen belemmering als het nat is. In tegendeel, het zand plakt beter en heeft ineens nog weer veel meer mogelijkheden. Al deze prachtige uitspraken onderkennen we en toch…… willen we het zandgebeuren enigszins inperken.

Om de kleren van de kinderen en gangen van de school te sparen willen we nieuwe afspraken maken:
·        Kinderen die met laarzen op school komen doen deze op de mat uit en zorgen zelf voor ander schoeisel voor binnen ( schoenen of pantoffels, maar niet de gymschoenen die mee de sporthal in moeten)
·        De kleuters zetten de laarzen netjes naast elkaar onder hun eigen luizenzak.
·        Met de kinderen wordt besproken dat zand in principe in de zandbak blijft. Uitzondering daarop is het huisje en de wilgentenen hut. Afspraak is: waar je mee speelt, ruim je ook zelf weer op. Zo wordt het zand weer terug gebracht naar de zandbak.
Als het droog weer is laten we het plein één keer machinaal vegen zodat we met een schone lei kunnen beginnen.

Een en ander wordt in de groep met de kinderen besproken, maar het zou fijn zijn als u er thuis ook met de kinderen over praat.

Afscheid
Sinds de Kerstvakantie zat Julcia Pasinsca in groep 1/2  bij Juf Mirjam en juf Mariska. Deze week is zij plotseling met haar moeder terug gegaan naar Polen. Voor ons onverwacht, maar we hopen dat Julcia en haar moeder in Polen zich thuis voelen en daar gelukkig worden.

Studiedag
Gisteren zijn we als team bij elkaar geweest om plannen te maken voor de periode van 2019-2023. Op zich is dat natuurlijk een beetje raar omdat 2019 al afgesloten is, maar strategische plannen lopen nu eenmaal voor een periode van 4 jaar.
We hebben onderwijskundige zaken met elkaar goed kunnen doorspreken, plannen bijgesteld en gekeken wat we voor de toekomst graag nog willen realiseren. Na een heerlijke lunch in de Burght  hebben we die plannen uitgezet op een tijdlijn. Het was een dag hard werken, maar voldaan ontvingen we om 15.00 uur Jan Spanjer en Berto Smelt van het Accrete bestuur waar we meteen onze ideeën mee hebben kunnen delen.

Gevonden
op het plein is een huissleutel gevonden. Hij ligt nu in de directiekamer. Wie mist deze sleutel?


                     Zondag 2 februari 2020 om 10 uur in de Grote Kerk:
                                          School-kerk-gezinsdienst.
                                                Van harte welkom!
 

 
Truus Biemond

Welkom

Deze week is Jada Klappe gestart in groep 1. We wensen je veel speel- en leerplezier bij ons op Het kompas Jada.

School-kerk-gezinsdienst

Komende zondagmorgen is er een kerk en schooldienst in de Grote Kerk. Thema is ‘Van nul tot nu’. In het jaar 0, toen Jezus geboren werd, was alles anders. Andere kleren, ander eten, andere vervoermiddelen. Hoe zag het leven er toen uit? Wat is er allemaal veranderd in al die jaren? Maar is er misschien ook iets hetzelfde gebleven? Is er iets in de verhalen van toen wat ons nu kan raken? Met de kinderen van het Kompas gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen. Welkom!

Kindercorso 2020

Het is alweer zo ver; we gaan ons voorbereiden op het Kindercorso van 2020!

Om echt van start te kunnen gaan hebben we een onderwerp nodig. Net als de afgelopen jaren zullen we een hoofdthema kiezen en daarnaast verschillende uitwerkingsmogelijkheden die per groep uitgebeeld kunnen worden.   

We gaan de kinderen zelf weer vragen om ideeën aan te dragen. Het zou fijn zijn als u vanuit huis zou willen meedenken. De ideeën kunnen t/m 14 februari worden ingeleverd bij de leerkracht.

Na de voorjaarsvakantie kiezen we een thema en zal de ‘winnende klas’ een kleine attentie ontvangen.

 Alle kinderen lopen met hun eigen groep in de optocht van onze school. Gezien de ontwikkeling van jeugdwagentjes en minder meelopende kinderen met name in de bovenbouw, is er de kans dat er groepen worden samengevoegd. Hier zal een beslissing over genomen worden als alle opgaven bekend zijn.

Per groep wordt de desbetreffende uitwerking gecoördineerd door 2 ouders. Daarnaast zijn er coördinatoren nodig m.b.t. kleding en titelborden. Lijkt het u leuk om met een andere ouder de dingen te regelen en organiseren meldt u dan aan bij Els Dikken (elsdenbakker@live.nl) of Jubinka van Benthem (jubinka@hotmail.com).

Gezamenlijk vormen we team coördinatoren waarin wordt samenwerkt en gedacht.

U staat er dus zeker niet alleen voor!

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumkompasvollenhove@accrete.nl.
Kindcentrum Godfried Van Rhenenlaan 1 Vollenhove, OV 8325 EV Netherlands

Copyright © 2020 Kindcentrum, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum · Godfried Van Rhenenlaan 1 · Vollenhove, OV 8325 EV · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp