Copy
Nieuws van Kindcentrum Het Kompas
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 23   27 februari 2020
Agenda
ma.   2 mrt. Cultuur gr. 3 en 4
vrij.   6 mrt. Beweegdag peuters en kleuters
wo. 11 mrt. Biddag
ma. 16 mrt. Cultuur gr. 5 en 6
di.   17 mrt. Cultuur gr. 1 en 2
wo. 18 mrt. Open Huis - Inschrijfdag    9.00 - 16.00 uur
Godsdienst
Het thema voor volgende week is: "Jouw taak voor vandaag".
We lezen:  Matteüs 10: 1-13, 12: 9-14 en 13: 1-9.
Jezus geeft zijn leerlingen een bijzondere taak: Ze gaan op weg om over Gods koninkrijk te vertellen. Later geneest Jezus op sabbat een man met een verschrompelde hand. Is dat wel een taak voor deze dag? Jezus vertelt ook over de zaaier. Zoals zaad in goede grond kan groeien, kan Gods liefde ook groeien als wij mensen het goed ontvangen.  
Lied van de week
Volgende week leren we het lied: Als je bidt zal Hij je geven (Elly en Rikkert of Evangelische liedbundel 420)

Als je bidt zal Hij je geven.
Als je klopt aan de deur
zal Hij opendoen.
Als je zoekt dan zul jet vinden,
halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.
 
1.Als je de Vader vraagt om een brood,
geeft Hij je zeker nooit een steen.
Al je gebeden klein of groot,
heus, Hij vergeet er niet één.
 
Als je bidt zal Hij je geven.
Als je klopt aan de deur
zal Hij opendoen.
Als je zoekt dan zul jet vinden,
halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.
 
2.Als je Mijn Vader iets wilt vragen,
vraag in Mijn naam, Ik zal het doen.
Ik ben met je alle dagen,
Ik ben dezelfde als toen.
 
Als je bidt zal Hij je geven.
Als je klopt aan de deur
zal Hij opendoen.
Als je zoekt dan zul jet vinden,
halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Vanuit de directie

Schoolreizen en kamp
Op 19 mei is het de dag van de schoolreisjes. Van 18-20 mei is het schoolkamp van groep 8.
Voor beiden is de voorbereiding in volle gang. Daaruit blijkt dat we aan het jaren geleden vastgestelde bedrag niet meer genoeg hebben. Daarom is in overleg met de MR besloten om de bedragen voor groep 3 t/m 8 te verhogen. De bijdrage voor groep 2 is juist verlaagd omdat zij samen met groep 1 op stap gaan.

Schoolreisje van groep 1 en 2     € 15,-
schoolreisjes van groep 3-7         € 30 ,-
Kamp groep 8                               € 80,-

Via Schoolkassa ontvangt u in april een betaalverzoek.

Beweegdag voor peuters en kleuters
Op vrijdag 6 maart is de “Beweegdag” die jaarlijks door de Brede School wordt georganiseerd. In de Burght worden verschillende leuke onderdelen voor de kleintjes klaargezet en is er professionele begeleiding. Bewegen is gezond en ook de Brede School wil daar graag aan meewerken. Natuurlijk is er naast de vakleerkrachten ook hulp van ouders nodig. Binnenkort kunt u zich via Parro hiervoor opgeven. De kleuters mogen deze morgen om 12.00 uur bij de sporthal opgehaald worden.

Cultuur
Groep 3 en 4 hebben dinsdag 3 maart de voorstelling Eureka.
Groep 5 en 6 hebben op maandag 16 maart een workshop met als thema 75 jaar bevrijding.
Groep 1 en 2 hebben dinsdag 17 maart de voorstelling Biggetjesroze. Groep 1 is dan vrij, maar voor wie het leuk vindt kan uw kind om 13.40 uur bij de hoofdingang van de Burght gebracht worden en om 14.45 uur weer opgehaald worden.
Veel plezier allemaal!

Open huis
Op woensdag 18 maart is er voor nieuwe ouders en voor ouders van kinderen die nog een jonger broertje of zusje thuis hebben “Open Huis”. Van 9.00-16.00 uur kunnen zij een kijkje in de school en bij de kinderopvang nemen. Voor een rondleiding wordt gezorgd. Weet u nog ouders in uw omgeving die bij de doelgroep horen, wilt u ze dan attenderen op ons Open Huis?

Studieavond Accrete
Dinsdagavond zijn we met meer dan 300 collega’s bijeen geweest in de Meenthe in Steenwijk. Dit jaar was het een avond in plaats van een dag om er zo voor te zorgen dat de collega’s van de Opvang ook aanwezig konden zijn, immers we zijn samen een Kindcentrum. Voorzitter van het bestuur, Jan Spanjer,  gaf uitleg over het strategisch plan van Accrete en daarna vertelde Tim Post over zijn onderzoek en promotie over nieuwsgierigheid bij kinderen. Kinderen worden nieuwsgierig geboren; ze willen van alles ontdekken. Wij als volwassenen moeten zorgen dat ze nieuwsgierig blijven en hun drang naar ontdekken gebruiken bij de ontwikkeling van kinderen. Het was een leerzame en stimulerende avond!

Vervanging zwangere leerkrachten
Nog een paar weekjes en dan gaan er twee leerkrachten met verlof. Nog weer wat weken later gaat ook de derde zwangere juf met verlof. Het is gelukt om daar vervanging voor te regelen! Daar zijn we heel blij mee.
Voor juf Mariska komt juf Hiltsje de Vries vervangen. We kennen haar van vorig jaar toen zij de instroomgroep heeft gedraaid.
Voor juf Nynke komt juf Kunny Lassche. Voor mijn tijd is juf Kunny ook al eens op het Kompas geweest om in te vallen. Zelf ken ik haar van mijn werktijd in Kampen.
Voor juf Irma komt meester Ger Brouwer weer terug.

Het duurt nog even maar vanaf deze plaats wensen we de drie leerkrachten een fijne verloftijd!

Truus Biemond

Luizen

Deze week zijn alle kinderhoofden weer nagekeken door het "Pluisteam". Er zijn maar in 2 gevallen neten/luizen gevonden; in groep Oranje en in groep 5.
Wilt u uw kinderen zelf ook controleren, mocht u zelf neten en/of luizen vinden dan graag doorgeven aan de leerkracht of aan Iris Lassche.

Luizenpluizers gezocht
Op woensdagen na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op neten en luizen door een team van Luizenpluizers.
We kunnen nog wel wat mensen gebruiken om ons hierbij te helpen. U kunt zich opgeven bij Iris Lassche, tel. 06-10146405 of iris.lassche@hotmail.com

Vele handen maken licht werk!

Cultuur gr.  3 en 4

Theatervoorstelling Eureka! Maandag 2 maart 2020 

De uitvindingen vliegen uit de bocht… een wonderlijk, beeldend verhaal over een meisje van acht dat de wereld zélf wil ontdekken. Compleet met de drie R’s: vol Reacties, Replikaatjes en Raketten!
Theatergroep Knars


ThemaUitvinden (wetenschap & techniek), fouten maken (vallen & opstaan), opgroeien (en opvoeden)

Afscheid
Voor de voorjaarsvakantie hebben we afscheid genomen van Loïs van Beekhuizen.
Loïs we wensen je heel veel plezier op je nieuw school!

Geboren
Zuzia Grzeszczuk heeft een zusje gekregen; Helena.
We wensen haar en haar ouders en zusje Hania veel geluk met Helena. Van harte gefeliciteerd.

Weer terug uit India

Wanneer u dit leest zijn we alweer bijna twee weken terug uit India. Het was een zeer intensieve week waarin we een goede indruk gekregen hebben van de scholen die door Sampark zijn opgezet en de cultuur waarin de kinderen leven. We hebben de vier scholen bezocht, kennis gemaakt met de leerlingen en leerkrachten en mogen proeven van sfeer op de scholen. Indrukwekkend om met eigen ogen te mogen ervaren hoe het onderwijs op deze scholen wordt vormgegeven.

Het verschil tussen de vier scholen was groot.  Bij de  eerste school die we bezochten zat de helft van de kinderen op kleedjes op de grond. De vierde school (die tijdens onze aanwezigheid geopend is) had  goed drinkwater, een computerlokaal met 20 computers en lokalen met daarin voor iedereen tafels en bankjes.

Eén van de andere scholen had maar drie lokalen (schuurtjes), zonder banken en tafels,  en veel meer groepen dan lokalen. Bij regen dus ook geen onderwijs voor die kinderen.

We hebben met eigen ogen mogen zien dat de kinderen erg betrokken waren en het onderwijzend personeel zich met hart en ziel geeft om deze kinderen meer kennis mee te geven. Het allermooiste was de interactie tijdens een tikspel samen met ons en het aanleren van het lied: hoofd, schouders, knie en teen.

Na het bezoek aan de vierde school hebben we met alle partijen samengezeten om concrete plannen te maken over de uitwisseling tussen de scholen van Sampark en onze scholen. We hopen op niet al te lange termijn hier al een start mee te kunnen maken en zo internationalisering toe te kunnen voegen aan ons les aanbod om zo de kinderen uit beide landen meer inzicht te geven in verschillende culturen.

Elke dag hebben wij een video gestuurd naar de kinderen van onze school. Elke dag vertelden we een klein beetje over wat we hadden gedaan en we sloten af met een vraag. De kinderen zijn heel enthousiast aan de gang geweest om alle wereldwonderen op te zoeken, wisselkoersen te berekenen en te tellen in het Hindi. Voor ons was het super om deze reis zo samen te beleven.

Mocht u het nog niet gezien hebben, tijdens onze reis hebben we elke dag een filmpje geüpload op YouTube (Accrete in India). Een mooie manier om een indruk te krijgen van wat wij hebben gezien. https://youtu.be/vlo90XysgSw

Juf Daniëlle en juf Sietske

Foto's India

 


Verkorte notulen MR/OC vergadering
Als u hier klikt kunt u de verkorte notulen van de MR/OC vergadering van 19-11-2019 lezen.
Nieuws van de opvang
Geboren
Helena, zusje van Hania(blauwe groep)
Niels, broertje van Lotte (blauwe groep)
 
Nieuwe kinderen
Rode groep: 
Christiaan
Wout
Jill
Maylo
 
Blauwe groep:
Rivano

Welkom allemaal en een fijne tijd bij ons.
 
Bram Winter en Linde Buimer zijn 2 geworden en spelen nu op de blauwe groep. 

Jubileum
Onze collega Jody is maandag 12,5 jaar in dienst bij Accrete. Jody, hartelijk dank voor je inzet de afgelopen 12,5 jaar, we hopen dat je nog veel jaren bij ons blijft!
 
Thema: "Groeien" 
Samen met school zijn we deze week gestart met thema 'groeien.
Wat groeit er allemaal? Hoe groeien dingen en mensen? Hoe groot of klein is alles? We gaan bezig met meten, vergelijken en benoemen. De themaweken zijn opgedeeld in verschillende onderwerpen. Op Klasbord ziet u de planning per week.
 
Ilse start maandag 2 maart weer op de rode groep (ma, don, vrij). Haar verlof zit er alweer op. Weer veel werkplezier gewenst!
 
Met dit natte weer zijn laarzen niet overbodig! Wat een plassen, het is natuurlijk heerlijk om daar in te stampen! 
 
Denkt u aan namen op alle spullen. Flessen, bekers, voedingstoren, doppen, schoenen, etc. Dat voorkomt dat spullen kwijtraken en maakt het voor ons overzichtelijk.
Jonge mantelzorgers

Jarigen
1f162f57-cabf-4f6b-ab77-d5bc59fdcaa0.jpg

De volgende kinderen zijn de komende week jarig: Lotte groen en Tess Kwakman.

Juf Daniëlle hoopt volgende week ook een jaartje ouder te worden.

Van harte gefeliciteerd, een heel gezellige dag toegewenst!

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumkompasvollenhove@accrete.nl.
Kindcentrum Godfried Van Rhenenlaan 1 Vollenhove, OV 8325 EV Netherlands

Copyright © 2020 Kindcentrum, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum · Godfried Van Rhenenlaan 1 · Vollenhove, OV 8325 EV · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp