Copy
Nieuws van Kindcentrum Het Kompas
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 18    16 januari 2020
Agenda
di.     21 jan. Schoonmaakavond
 wo.  29 jan. Studiedag   -alle leerlingen vrij-
zo.      2 feb. Gezin School Kerkdienst
ma. 10 t/m vrij. 14 feb. Portfoliogesprekken
ma. 17 t/m vrij. 21 feb Voorjaarsvakantie
Godsdienst

Het thema voor volgende week is: "Ga je met mij mee?"
We lezen: Matteus 4: 1-25. 
Door wie laat jij je meenemen? In de woestijn wordt Jezus op de proef gesteld door de duivel, die hem uitnodigt om de weg van de macht te gaan. Maar Jezus gaat de weg die God hem wijst. Na de beproeving roept Jezus een paar vissers met zich mee, zij worden zijn eerste volgelingen.

Lied van de week
Volgende week leren we het lied: NLB 532 Jezus die langs het water liep

1  Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.
 
2  Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadezen,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.
 
3  Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, het eeuwig leven.
Vanuit de directie

Schoonmaakavond
Aanstaande dinsdagavond is de eerste schoonmaakavond! Heeft u zich al aangemeld voor één van beide avonden 21 januari of 25 juni? We rekenen er op dat van elk gezin een ouder een avond komt helpen. De tijd van inschrijving is hier niet belangrijk. We starten 19.00 uur. Wilt u schoonmaakattributen meenemen? We denken aan een emmer, doekjes, trap, stofzuiger, plumeau, enz…

Portfoliogesprek
U begrijpt dat het nieuwe portfoliogesprek er anders uitziet dan u gewend was met een rapport. De portfoliomappen worden van te voren niet mee naar huis gegeven, maar op school aan u gepresenteerd. We trekken 15 minuten per kind uit voor het gesprek. Vóór de afgesproken tijd heeft u gelegenheid om op de gang werk van uw kind in te zien. Wanneer u aan de beurt bent zijn de eerste 10 minuten voor de presentatie door uw kind en de laatste 5 minuten voor vragen. Bij het gesprek zitten dan het betreffende kind, zijn ouder(s) / verzorger(s) en een leerkracht. De gesprekken kunnen op verschillende middagen in de week van 10-14 februari plaatsvinden. Ouders kunnen zich inschrijven via Parro. U ontvangt daarvoor een uitnodiging. Heeft u meer kinderen op school, dan krijgt u een dag eerder de mogelijkheid om in te tekenen. Maar het is ook mogelijk dat u op verschillende tijden met één van uw kinderen naar school komt.
Als er aanleiding is voor een gesprek met alleen de ouders wordt u daar door de leerkracht apart voor uitgenodigd. Dat is niet verbonden aan het portfoliogesprek en kan ook gedurende het hele schooljaar plaatsvinden.

Lief en leed
We leven mee met onze conciërge Anand. Het valt hem zwaar om verder te moeten zonder zijn vrouw. Het lukt hem niet om zich te concentreren op de werkzaamheden. Zijn arts heeft hem geadviseerd voorlopig niet te werken. We denken aan Anand en bidden voor kracht voor hem.

Inval
Ook in Noordwest Overijssel gaan we merken dat er een lerarentekort is. Deze week werd dat weer eens merkbaar toen voor 7.00 uur mijn telefoon 2x rinkelde omdat er twee collega’s ziek waren. Na mijn melding bij ons inval-bemiddelings-bureau gaan zij aan de slag. Om 7.30 uur werd ik gebeld dat er geen invallers beschikbaar waren. Dan ga ik zelf rondbellen naar iedereen waarvan ik weet dat ze een onderwijsachtergrond hebben. Collega’s die vrij zijn op die dag, collega-directeuren, ouders van school met onderwijsbevoegdheid.
Helaas kon ik niemand vinden die beschikbaar was. We hebben het op kunnen lossen door in te leveren op het werk van de onderwijs-assistent (kinderen kregen daardoor geen extra begeleiding in kleine groepjes) en doordat juf Irma aan het opbouwen is konden we meester Ger nog naar de unit verplaatsen. Maar er komt een dag dat het echt niet meer lukt. Dan kan het zijn dat ik een klas naar huis moet sturen. Ik vraag uw aandacht voor dit probleem.

Op 30 en 31 januari wordt er in het land weer gestaakt door onderwijsmensen. Niet door de leerkrachten van Het Kompas, maar zij voelen wel degelijk ook de druk. Het moet niet zo zijn dat collega’s zich niet meer ziek durven melden omdat er geen vervanging te vinden is.
Voor u vast goed om eens na te denken over een noodoplossing voor als ik u ’s morgens moet melden dat er geen leerkracht beschikbaar is……

Truus Biemond

Sampark India

Weten jullie het nog? De mooie acties die we hebben gehouden om kinderen in India ook een school te geven. Als school hebben we toen informatie gekregen over wat Sampark doet in India en tijdens een kerkdienst, kindercorso en verschillende acties hebben we aandacht besteed aan dit doel.

De laatste (4e) school is onlangs afgebouwd en nu krijgen wij de kans om met eigen ogen te kijken hoe het is geworden en hoe de kinderen daar les krijgen.

Samen met collega’s van drie andere scholen gaan wij 9 februari voor een week naar India om te kijken hoe mooi het is geworden maar vooral om contact te leggen met de kinderen van die scholen. Het is de bedoeling om op deze manier meer van elkaars cultuur te leren.

Wij zullen de komende tijd iedereen op de hoogte houden van al deze nieuwe ontwikkelingen.

Hartelijke groeten van juf Daniëlle en juf Sietske

Nieuw thema groep 3, 4 en 5: "Een nieuw jaar"

Het nieuwe thema loopt tot de voorjaarsvakantie.

We praten en leren over:

- De dagen van de week
- De maanden
- Schrikkeljaar
- De seizoenen/jaargetijden
- Kalenders, soorten kalenders
- Agenda
- Welke feesten vieren we en wanneer?
- Wanneer ben jij jarig?

In welk jaar ben jij geboren? (Goed om hier thuis ook al eens over te praten)

- Tijden/ klok

Zo komen we van alles te weten over het nieuwe jaar 2020.
Echt een leuk en leerzaam thema om het jaar mee te starten!

Kindervoorstelling

Gekke Buren is een humoristische voorstelling voor kinderen, hun ouders, oma’s en opa’s en noem het maar. De voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige prentenboek van Ingrid & Dieter Schubert.

Kaat is niet bepaald blij met de komst van de nieuwe buurman Bram die naar haar mening vooral goed is in luiwammesen en rondhangen. Als door een zware storm het gammele onderkomen van de buurman de lucht invliegt, nodigt Kaat hem toch wat onwillig uit in haar huisje. Zal het de buurman lukken om Kaat te ontdooien?

Zondag 2 februari 2020
Kindervoorstelling: Gekke Buren van Daniëlle van Dijk
(voor kinderen van 4 +)
Aanvang 15.00 uur € 5,- volwassenen, kinderen gratis
't Lam, Breestraat 2 in Blokzijl

Om zoveel mogelijk kinderen in de gelegenheid te stellen er naartoe te gaan is de voorstelling gratis voor kinderen tot en met 10 jaar.
Oudere kinderen en volwassenen betalen € 5,- per kaartje.

Kinderen die niet hoeven te betalen krijgen natuurlijk óók een écht theaterkaartje.

De kaarten zijn te koop bij supermarkt COOP in Blokzijl, reserveren kan ook: karin@karinklomp.nl. Kaarten zijn ook aan de zaal te koop, tenzij het is uitverkocht.

Jarigen
1f162f57-cabf-4f6b-ab77-d5bc59fdcaa0.jpg

De volgende kinderen zijn de komende week jarig: Mirte van der Linde, Ruben Wolters, Lois van Beekhuizen, Iris van der Linde, Zuzia Grzeszczuk, Daan Jordens en Sem Remijnse.

Juf Tiny van de Belt wordt ook weer een jaartje ouder.

Van harte gefeliciteerd! Een heel gezellige dag toegewenst!

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumkompasvollenhove@accrete.nl.
Kindcentrum Godfried Van Rhenenlaan 1 Vollenhove, OV 8325 EV Netherlands

Copyright © 2020 Kindcentrum, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum · Godfried Van Rhenenlaan 1 · Vollenhove, OV 8325 EV · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp