Copy
Nieuws van Kindcentrum Het Kompas
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 13
donderdag 25 november 2021
Agenda
vrijdag 26 november realisatie groen schoolplein uitgesteld
zaterdag 27 november realisatie groen schoolplein uitgesteld
vrijdag 3 december Sinterklaas op school
Godsdienst


Kom maar

Ruth 1: 14-22 en 2: 1-17

Noömi gaat naar Betlehem en Ruth gaat met haar mee. ‘Kom maar’, zeggen ze tegen elkaar. Samen gaan ze op zoek naar een nieuwe toekomst. In Betlehem mag Ruth aren zoeken op het land van Boaz. Zo wordt in Betlehem zichtbaar dat God voor mensen zorgt.

Lied van de week
tekst: Erik Idema muziek: Gerard van Amstel

Geef me je hand

Geef me je hand, ik ga met je mee
door de woestijn en dwars door de zee.

Als je verdwaalt, dan ben ik erbij
en ben je eenzaam? Kijk dan naar mij.

Ben je verdrietig, vergeet ik je niet,
droog ik je tranen of zing ik een lied.

Geef me je hand, ik ga met je mee
door de woestijn en dwars door de zee.

Zoek je een thuis? Ik zoek met je mee.
Weet je het niet, dan heb ik een idee.

Jouw weg is mijn weg, mijn kracht is jouw kracht;
laten we gaan nu, want Bethlehem wacht.

Geef me je hand, want ik hoor bij jou
deel in je hoop en geef je mijn trouw.
Vanuit de directie
1e Advent
Aanstaande zondag is het de eerste Advent. Het woord komt van het Latijnse woord Adventus. Dat betekent "Komst". In de Adventtijd bereiden we ons voor op het Kerstfeest waarbij we de geboorte van Jezus Christus vieren. Vanaf de eerste advent wordt vaak de ster al opgehangen die ons de weg wijst naar het Licht: onze Redder. 

Corona-perikelen
Allereerst moet ik even iets rechtzetten:
In de vorige nieuwsbrief schreef ik:
  • voorlopig geen kinderen samen in een busje ( geen praktijkklas)
Daar bedoelde ik mee dat er geen kinderen van verschillende scholen in een busje komen.
Daarom zal de praktijk klas voorlopig om de week gehouden worden. Zo kan de ene week de Wiedewereld gaan en de andere week Het Kompas. Wij zijn steeds de even weken aan de beurt.

Groepen naar huis
De afgelopen tijd heb ik door zieke leerkrachten en gebrek aan inval steeds een groep naar huis moeten sturen.  Ik kies er dan voor om het steeds een andere groep te laten zijn zodat de het te kort aan onderwijs niet steeds dezelfde groep betreft, maar gespreid wordt onder de verschillende klassen. Zo krijgen alle groepen dan een een 4-daagse schoolweek.
Ik besef me heel goed dat dat in gezinnen soms lastig kan zijn. De ene keer is de oudste thuis en de volgende dag misschien de jongste. Dat is met het geregel van opvang niet prettig. Toch weegt voor mij de doorgang van onderwijs het zwaarst. Ik hoop op uw begrip.

Groen plein
In overleg met de projectleider van het groenbedrijf hebben we besloten voor de kerstvakantie in ieder geval geen start meer te maken met het plein. We bekijken in januari de situatie voor wat betreft de besmettingscijfers en daarmee samenhangende maatregelen. Ik hoop dat het enthousiasme onder de ouders dan ook weer zo groot is zodat we voldoende arbeidskrachten hebben om de klussen te klaren.

Tulpenbollenactie
Al heel wat lijsten zijn er binnen: Wat is er goed verkocht! Geweldig!
Heb je de lijst nog in de krantenbak liggen? Morgen is echt de allerlaatste dag dat hij  ingeleverd kan worden.Vriendelijke groet namens het team,
Truus Biemond
directeur Het Kompas
Vanuit de Kinderopvang
Nieuwtjes Rode Vuurtoren
 
Thema: SinterklaasSinterklaas is in het land, ook al gaat dat nog een beetje langs de kleintjes heen, op de groep is het leuk versierd, we spelen met de Sint en Piet handpoppen en af en toe lopen er ook kleine ‘hulppietjes’ door de groep, want in de ontdek tafel liggen verschillende pieten pakjes en mutsen. We lezen ook graag een boekje over Sinterklaas, benoemen daarbij de woordkaarten van het thema
Het paard, het pakje, de stoomboot, Sinterklaas, de pieten en zingen natuurlijk veel liedjes.

Pietenspeurtocht
Pietje pepernoot is al zijn pakjes verloren en is nu heel verdrietig, kunnen wij hem helpen om de pakjes weer te vinden. Wat ging dat goed, overal in de groep lagen de cadeautjes (verstopt) wat hebben we goed ons best gedaan, al snel hadden we alle pakjes gevonden.
 
Blote voeten pad Sinterklaas

Voelen en ervaren met onze voetjes! (sensomotorische ontwikkeling)
Op onze blote voetjes door de rij bakken gevuld met hooi dat kriebelde en prikte wel een beetje, een bak gevuld met gekleurde veertjes, die waren juist weer heel zacht, een bak gevuld met platte ronde kurkjes, ze plakten aan onze voetjes en de laatste bak gevuld met inpakpapier.
Het voelde allemaal best wel vreemd en was eerst wat spannend maar o wat was het leuk!

Verjaardagen


Sep is vorige week 2 jaar geworden, heeft z’n verjaardagsfeestje bij ons gevierd en tegelijk afscheid genomen van de rode groep, want hij mag nu ook bij de peuters in de blauwe groep gaan spelen.
We wensen je ook daar veel speelplezier toe Sep!

Hiep hiep hoera, James wordt binnenkort 1 jaar, ook voor jou een hele fijne verjaardag toegewenst.
 
Lieve groetjes van alle leidsters van de rode vuurtoren

Nieuws van de BSO

 
We zitten midden in de Sinterklaassferen en hebben dan ook allerlei activiteiten op de planning gezet die in het teken van Sinterklaas staan. Zo is het Ikea-rad inmiddels omgebouwd tot Sinterklaas-rad, zodat we het Sint-en-Piet- aankleedspel kunnen spelen en knutselen we met elkaar een feestelijke slinger.


Ook bakken we in kleine groepjes pepernoten. Wat ruikt dat lekker op de BSO!!!
Buiten doen we tikspellen in het teken van Sinterklaas en binnen zingen en dansen we ons los op allerlei oude en nieuwe sinterklaasliedjes  In het groene lokaal is Pakjesboot12 nagemaakt met banken, matten en karton. Hier mogen ook de kinderen van de BSO spelen. In de boot komen de mooiste fantasieverhalen tot leven!
 
Volgende week zullen we nog in deze sfeer blijven en hopen wij dat Sinterklaas ook op de BSO een cadeau / cadeautjes komt brengen. Spannend!
 
Als Sinterklaas weer naar Spanje is gaan we langzaam, maar zeker ons klaar maken voor de Kerst. Ook daar zullen we weer allerlei leuke en verschillende activiteiten bij verzinnen. In ieder geval zullen we er samen voor zorgen, dat de BSO in kerstsfeer wordt gebracht. De kerstboom optuigen is dan ook 1 van de activiteiten. 
 
Tot ziens op de BSO!
Sinterklaas op school

Sinterklaas kapoentje gooi wat in mijn schoentje.
 
Vandaag hebben de leerlingen van de onderbouw hun schoen gezet. In de kleutergroepen zijn prachtige schoentjes geknutseld. Deze zullen de pieten vast met wat lekkers vullen.

In de bovenbouw zijn de lootjes getrokken en er wordt ook hier al hard gewerkt aan surprises en gedichten. Willen jullie deze woensdag 1 december mee naar school nemen. Dan zetten we ze op het leerplein als een echt expositie! 

Op vrijdag 3 december zal Sinterklaas onze school bezoeken samen met zijn pieten. Hij zal dit jaar zelf zijn weg vinden binnen de school. Een opening met de hele school en ouders zit er helaas niet in.
Wij hopen op een mooi Sinterklaasfeest met elkaar.

Groeten van de Sinterklaascommissie.
 
Jarigen
1f162f57-cabf-4f6b-ab77-d5bc59fdcaa0.jpg

De volgende kinderen zijn de komende week jarig; 
Jesse, Milan en Benthe!

Ook juf Irma is komende week jarig.

Van harte gefeliciteerd! Een heel gezellige dag toegewenst!

Even voorstellen.. Douwe Wijmenga
   Douwe Wijmenga, vrijwilliger flexklas

Als kind stelde ik mijn ouders eindeloos waarom-vragen. Nog altijd ben ik erg leergierig. Na het VWO ging ik aan de Technische Universiteit in Delft materiaalkunde studeren. Drie jaar later heb ik de overstap gemaakt naar een studie theologie in Kampen. In 2010 werd ik predikant in Oldemarkt. Met juf Tiny van den Belt (die toen nog aan de Ark verbonden was) heb ik daar de plusklas opgestart en dat vijf jaar lang naast mijn predikantschap gedaan. Na vier jaar Wommels ben ik sinds september 2021 predikant van de Mariakerk in Vollenhove.

Met veel plezier zet ik me nu elke donderdag in voor de flexklas. Samen met de kinderen zoek ik naar al die interessante dingen in de wereld, waarvoor in het gewone lesprogramma geen plaats is. Dit jaar laten we ons inspireren door willekeurig gekozen landen, die een opstap zijn naar een veelheid aan onderwerpen uit de alfa- en bètawetenschappen. Elke keer blijkt dat alles interessant is, als je je er maar in wilt verdiepen.

Ik heb mijn inzet in de flexklas afgetrapt met het volgende raadsel: Een stofzuigerverkoper kwam aan de deur. De vrouw die open deed, zei: ‘Met mijn man en drie kinderen heb ik afgesproken dat ik alleen iets van slimme verkopers koop. Als je de leeftijden van mijn kinderen optelt, krijg je een ongeluksgetal. Wanneer je ze vermenigvuldigt, krijg je ons huisnummer.’ De verkoper keek naar het huisnummer en antwoordde: ‘Dan weet ik het nog steeds niet.’ Waarop de vrouw zei: ‘Luister, dat is onze oudste die piano speelt. Klinkt al best goed, nietwaar?’ Toen kon de man zijn stofzuiger verkopen. Hoe oud waren dus de kinderen?
KIES groep
Kinderen In Een Scheidingssituatie


KIES voor het kind

Niemand ‘kiest’ zomaar voor een scheiding. Zeker kinderen niet. Kinderen zijn loyaal aan hun ouders en ook afhankelijk van de mogelijkheden die hen geboden worden. Voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar die de scheiding van hun ouders meemaken én hun ouders, is er KIES.

KIES staat voor Kinderen In Een Scheiding. Dat kunnen allerlei scheiding situaties zijn. De scheiding is kort of al langer geleden. KIES staat ook voor het recht van kinderen en jongeren om voor zichzelf te kiezen. Tenminste voor hun eigen gedachten, gevoelens, wat ze ervaren, wensen en hopen.

Groepsbijeenkomsten voor uw kind
Onder leiding van twee KIES coaches wordt in 8 bijeenkomsten van 1,5 uur aandacht besteed aan allerlei situaties waarmee het kind te maken heeft. Het is echt een lotgenotengroepje waar kinderen herkenning bij elkaar vinden. Het laatste half uur van de bijeenkomsten staat steeds in het teken van ontspanning. Tijdens de bijeenkomsten komen verschillende werkvormen aan bod die afgestemd zijn op de behoeftes van de kinderen. Voorbeelden zijn: gesprek, rollenspel, tekenen, schilderen, spel en stellingen. 

Informatie- en evaluatiebijeenkomst voor ouders
Voor de ouders organiseren we een informatie- en evaluatiebijeenkomst van ongeveer 45 minuten. Deze zijn bedoeld om u te ondersteunen in de begeleiding van uw kind(eren). Hoewel u geen partners meer bent, blijft u beide ouders van uw kind. 

Opgave
Sociaal werk de Kop zal in het nieuwe jaar weer een lotgenoten groep starten. Deelname aan de KIES groep is gratis. Wilt u uw kind opgeven dan kan dit via de leerkracht van uw kind of rechtstreeks bij Monique Kelders, IB-er binnen onze school. Mocht u nog vragen hebben kunt u ook bij haar terecht.
VACATURES Kindcentrum Het Kompas

Christelijk Kindcentrum Het Kompas in Vollenhove biedt onderwijs en opvang onder één dak aan kinderen tussen de 0 en 13 jaar. Een passend aanbod en doorgaande leerlijnen typeren ons onderwijs en kinderopvang. Met een veelzijdig en hardwerkend team hebben we oog voor het individuele kind. Kinderen leren en groeien in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Er is een prachtig cultuurprogramma samengesteld, we werken met de basisprincipes van de Kanjertraining en de leerlingenraad denkt actief met ons mee. Zo willen we elk kind tot persoonlijke ontwikkeling en groei brengen in een sfeer van veiligheid en wederzijds vertrouwen. Onze slogan luidt: ‘kleurrijk & richtinggevend!’.

Per januari 2022 hebben we plaats voor nieuwe collega's:

  • Leerkracht bovenbouw unit (wtf 0,6)
  • Tijdelijke leerkracht (jan. 2022 t/m juli 2022) peuter/ kleutergroep i.v.m. vervanging zwangerschapsverlof (wtf 0,4 - 0,8)

Profiel:
Jij bent een gedreven (beginnende) leerkracht die de leerlingen uitdaagt, motiveert en boeit. Je bent creatief en didactisch sterk en in staat om een veilig pedagogisch (leer)klimaat te creëren. Je kan goed relativeren en je hebt humor. Uiteraard heb je een afgeronde PABO-opleiding. Je hebt een eigen, christelijke identiteit welke past bij de wijze waarop Accrete haar identiteit uit wil dragen: liefdevol, doelgericht en met lef. Verder zijn begrippen als positief-kritisch, leergierig, humor, zelfreflectie en professionaliteit jou niet vreemd.

Wij bieden:

  • Aanstelling van wtf. 0,6 - 0,8, bij gebleken geschiktheid kans op vast dienstverband;
  • Werkdagen in overleg;
  • Coaching binnen de school en binnen Accrete voor (startende) leerkrachten;
  • Een enthousiast en gemotiveerd team;
  • Salariëring conform CAO-PO.

Interesse?
Herken jij jezelf in deze omschrijving? Dan komen wij graag met je in contact.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Truus Biemond, directeur van Kindcentrum Het Kompas (Tel: 0527-241367) of kijk op de website.
Sollicitatiebrief met motivatie en CV graag mailen naar werken@accrete.nl  o.v.v. vacature leerkracht KC Het Kompas Vollenhove.

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumkompasvollenhove@accrete.nl.
Kindcentrum Godfried Van Rhenenlaan 1 Vollenhove, OV 8325 EV Netherlands

Copyright © 2021 Kindcentrum, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum · Godfried Van Rhenenlaan 1 · Vollenhove, OV 8325 EV · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp