Copy
Nieuws van Kindcentrum Het Kompas
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 17    9 januari 2020
Agenda
vrij.   10 jan. Gebedsontmoeting
wo.    15 jan. Cultuur gr. 5: Bezoek 't Olde Maat Uus
di.     21 jan. Schoonmaakavond
 wo.   29 jan. Studiedag   -alle leerlingen vrij-
ma. 10 t/m vrij. 14 feb. Portfoliogesprekken
ma. 17 t/m vrij. 21 feb Voorjaarsvakantie
Godsdienst

Het thema voor volgende week is: "De koning wordt gered".
We lezen: Matteüs 2: 13-23 en 3: 1-17. 
Jezus is een koning, maar zijn verhaal begint kwetsbaar. Hij is een koning die gered moet worden: gered uit de handen van Herodes, gered uit het water van de Jordaan. Het laat meteen iets zien van de weg die Jezus zal gaan, een weg door het verdriet naar een nieuw begin.

Lied van de week
Volgende week leren we het lied: Wat is het geweldig (Opwekking kids 308)

Wat is het geweldig
als wij als familie,
als broers en als zussen
voor elkaar klaar staan,
al zijn we verschillend,
elkaar respecteren,
en samen in liefde
met elkaar omgaan.
 
Dat is waar God van geniet
en wanneer Hij zoiets ziet,
geeft Hij zijn zegen
en dat is leven voor altijd.
Daar geeft Hij zijn zegen
en dat is leven tot in eeuwigheid.
 
Wat is het geweldig
als wij als familie
als broers en als zussen
voor elkaar klaar staan
al zijn we verschillend
elkaar respecteren
en samen in liefde
met elkaar omgaan
 
Dat is waar God van geniet
en wanneer Hij zoiets ziet,
geeft Hij zijn zegen
en dat is leven voor altijd.
Daar geeft Hij zijn zegen
en dat is leven tot in eeuwigheid.
 
Daar geeft Hij zijn zegen
en dat is leven voor altijd.
Daar geeft Hij zijn zegen
en dat is leven tot in eeuwigheid.
Vanuit de directie

2020
Voor een ieder die ik van de week nog niet de hand heb geschud; ik wens u alle goeds voor 2020. Ik hoop dat we met elkaar een mooi jaar tegemoet gaan.


Portfolio i.p.v. rapport
Zoals op de ouderavond in het begin van het schooljaar al aangekondigd is, zijn we op school bezig om het “oude” rapport te vervangen door een portfolio. We vinden dat een portfolio beter past bij het onderwijs dat wij willen geven. Een portfolio laat de ontwikkeling van een kind zien. Kinderen zelf worden door het maken van het portfolio actief betrokken bij hun eigen ontwikkeling. Zij laten bewijsstukken zien aan hun ouders en vertellen waar ze trots op zijn. Ook de leerkracht levert een aandeel in de totstandkoming van het portfolio. Volgende nieuwsbrief vertel ik u meer over het portfoliogesprek.

Schoonmaakavonden
Zoals elk jaar verwachten we van elk gezin een ouder die 1x per jaar komt helpen de lokalen en nevenruimten schoon te maken. Dit jaar zijn de schoonmaakavonden op 21 januari en 25 juni.
De avonden zijn van 19.00-21.00 uur. 
Dit jaar hoeft u niet meer naar school te komen om uw naam op een papier te noteren, maar kunt u zich inschrijven via Parro. Daarvoor krijgt u binnenkort een Parrobericht.

Hoe werkt het? U wordt ingezet in de groep van uw oudste kind op school. De betreffende leerkracht nodigt u via Parro uit om in te schrijven op één van de twee genoemde data.
U krijgt een rooster in beeld waar u op tijden in kunt schrijven. Die tijden zijn niet belangrijk,  het gaat alleen om de keuze van de avond. We beginnen allemaal om 19.00 uur. (Parro verbindt altijd een tijd aan inschrijvingen. Dat kunnen we niet uitzetten; vandaar.) Wanneer u op een tijd klikt verschijnt de naam van uw oudste kind. U moet de gekozen tijd dan nog wel even opslaan.
We proberen de ouders evenredig te verdelen over de twee avonden, zodat er ook in juni voldoende man/vrouwkracht is. Daarom is er maar een beperkt aantal plekken opengezet.

Lief en leed
Juf Irma heeft ons verteld dat zij en haar man een kindje verwachten. Dat is heel mooi nieuws na alles wat zij afgelopen zomer meegemaakt hebben. We zijn heel blij voor hen. De kinderen uit de groep vonden dat juf hen wel wat eerder hiervan op de hoogte had mogen brengen…. Zij wilden vast als eerste in dit geluk delen. Leuk hoor, dat ze zo meeleven. Gefeliciteerd en een voorspoedige zwangerschap gewenst.

Inschrijven broertjes / zusjes
Vanaf januari gaan we op school aan de slag met de plannen voor volgend jaar. Daarom is het voor ons fijn om te weten op hoeveel kleuters we volgend jaar kunnen rekenen. Wordt uw zoon of dochter komend schooljaar 4 jaar, dan vinden we het fijn als zij vast ingeschreven worden. Kent u in uw buurt of familie kinderen die binnenkort 4 jaar worden, attendeert u ze dan op inschrijven?

Truus Biemond

Welkom

Na de kerstvakantie zijn Ella IJspeert en Julcia Pasinska gestart in groep 1. We wensen julie veel speel-en leerplezier bij ons op Het Kompas.

Cultuur gr. 5: bezoek 't Olde Maat Uus

Endrik Maat van Giethoorn 9.00 uur woensdag 15 januari 2020 om 9.15 uur

Thema: oriëntatie op je eigen leefomgeving, nu en vroeger 
Vorm: speurtocht door het museum, voorafgegaan door een cartoon-animatiefilm en voorlezen op school van een spannend verhaal over Endrik Maat 
Door: Museumboerderij ’t Olde Maat Uus in Giethoorn 

Educatie
Vooraf gaande aan het bezoek ontvangt de leerkracht het voorleesverhaal over het jongetje Endrik Maat, zodat de leerlingen al een beetje een beeld van Endrik en zijn leven kunnen krijgen

Vakken 
Sluit aan bij: geschiedenis, aardrijkskunde, Canon van Steenwijkerland

Over het erfgoedproject en de speurtocht
Er bestaan veel verhalen over het leven in Giethoorn. Toen de zomers altijd zonnig en de winters echt koud waren. Voorbije tijden in een landschap dat nog steeds bestaat uit riet en water.

Dit is het decor van de avonturen van Endrik. Hij blaast het stof van de geschiedenis en laat het verleden spetteren.

Museum Giethoorn ’t Olde Maat Uus is in 2017 geheel gerenoveerd en uitgebreid met een grote presentatie/museum ruimte. Alleen de ouderwetse voorkamer en de keuken heeft dezelfde inrichting behouden. In de nieuwe presentatieruimte, Hendrik Maatzaal, wordt op een groot scherm de animatiefilm van Endrik Maat vertoond. Over het ontstaan van de Kop van Overijssel en met name Giethoorn. In de film vertelt het jongetje Endrik Maat hoe hij in Giethoorn heeft gewoond en wat hij heeft beleefd. Daarna geeft een medewerker van het museum een korte fotopresentatie over hoe het vervoer over water in Giethoorn vroeger heeft plaatsgevonden en hoe het nu gaat. Dan zijn we toe aan de rondleiding-puzzeltocht door het museum en bij droog weer gaan we ook kijken naar wat er buiten op het terrein is te zien. Door het spannende voorleesverhaal en de speurtocht, neemt vriend Endrik de leerlingen aan de hand. Het verhaal over Endrik Maat nodigt ze uit zijn wereld te ontdekken, zijn wereld in Giethoorn en omstreken aan het begin van de vorige eeuw.

Luizen geplozen
Gisteren heeft het luizenteam de hele school geplozen, en het lijkt erop dat er minder kinderen luizen en neten hebben.
We willen toch de oproep doen aan ouders om wekelijks hun kinderen te controleren op neten en luizen, anders kosten de na controles erg veel tijd.
In de Middenbouw en de unit zijn wat neten gevonden.

Namens het Luizenteam
Iris Lassche
Betaling TSO
Dit schooljaar is de TSO overgegaan naar betalen via Schoolkassa. 
Na 3 weken stuurt Schoolkassa een herinnering naar degenen die nog niet betaald hebben.
Dit keer zijn er ook herinneringen gestuurd naar degenen die wel betaalt hebben. 
We hopen dat dit de volgende keer niet weer zal gebeuren. 
Wilt u betalen met de link die u hebt gekregen? Als u buiten Schoolkassa om betaald komt uw betaling niet automatisch in het systeem en worden er dus onterecht herinneringen verstuurd.
 
Excuses voor dit ongemak.
TSO  coördinator Rita Smit
Gebedsontmoeting
Je weet vast nog goed de dag dat je je kind(eren) welkom mocht heten. Je kon en wilde niet meer terug. Zo mooi, maar ook zo spannend. En nog steeds soms… Want in het moederschap lopen we natuurlijk tegen de nodige uitdagingen aan. En of dat al niet genoeg is, zijn we als moeders ook nog eens geneigd de lat heel hoog te leggen. Dat maakt het niet makkelijk om altijd maar die relaxte power mama te zijn… Vind je wel? En wat zegt God ons eigenlijk hierin? 
 
Hierover gaan we graag in gesprek tijdens onze volgende ontmoeting op vrijdagochtend 10 januari bij familie Tuin, Botter 5. Om 10:00 uur staat er koffie, thee en wat lekkers klaar. 
Naast dit thema zullen we samen zingen en bidden voor de gebedspunten die de kinderen van het Kompas hebben opgeschreven.
 
Wij kijken er weer naar uit. Ben je nog niet eerder geweest? Wees welkom, wij vinden het fijn wanneer je komt. Vooraf opgeven is niet nodig en kinderen mogen gewoon mee.
 
Graag tot vrijdag!
 
Groeten van Nicole en Joyce
 
Jarigen
1f162f57-cabf-4f6b-ab77-d5bc59fdcaa0.jpg

De volgende kinderen zijn de komende week jarig: Thijs Klaver, Jayden Leeuw, Andy Najar en Rolan Tukker.
Van harte gefeliciteerd! Een heel gezellige dag toegewenst!

Deze week is meester Hanson een jaar ouder geworden, ook Esther Rook en Jody v.d. Zwan vierden hun verjaardag.
Alsnog van harte gefeliciteerd.

 

Kliederkerk

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumkompasvollenhove@accrete.nl.
Kindcentrum Godfried Van Rhenenlaan 1 Vollenhove, OV 8325 EV Netherlands

Copyright © 2020 Kindcentrum, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum · Godfried Van Rhenenlaan 1 · Vollenhove, OV 8325 EV · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp