Copy
Nieuws van Kindcentrum Het Kompas
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 4
donderdag 16 september 2021
Agenda
vrijdag 17 september Groep 7-8 sportdag
dinsdag 21 september Prinsjesdag
woensdag 22 september Groep 5-6 Cultuur-uitje 'Weeshuis aan het water'
woensdag 22 september Luizen controle groep 'het Bos' en 'de Zee'
donderdag 23 september Digitale informatieavond 
Godsdienst

Tel ik mee?


Genesis 29: 21-35 en 30: 1-24

Na zeven jaar werken trouwt Jakob met de dochter van Laban. Maar op de ochtend na de bruiloft ontdekt hij dat niet Rachel de bruid is, maar haar oudere zus Lea. Vervolgens trouwt Jakob ook nog met Rachel en belooft hij nog eens zeven jaar voor Laban te zullen werken.

Lied van de week
Tekst: Bette Westera - Melodie: Diederik van Essel

God kent je naam

Wie je ook bent, hoe groot of (hoe) klein, God kent je naam en zal er voor je zijn.

Voor degenen zonder woorden, zonder taal en zonder stem. Jezus opent hen de oren, Jezus is er ook voor hen.
Wie je ook bent, hoe groot of (hoe) klein, God kent je naam en zal er voor je zijn.

Voor degenen zonder dromen, zonder toekomst, zonder zicht. Jezus heeft hen meegenomen uit het donker naar het licht
Wie je ook bent, hoe groot of (hoe) klein, God kent je naam en zal er voor je zijn.

Voor degenen zonder eten, zonder drinken, zonder huis. Jezus komt en laat hen weten: bij mijn vader ben je thuis.
Wie je ook bent, hoe groot of (hoe) klein, God kent je naam en zal er voor je zijn.

Voor degenen zonder warmte, zonder vrienden om zich heen. Jezus sluit hen in zijn armen, Jezus laat hen niet alleen.
Wie je ook bent, hoe groot of (hoe) klein, God kent je naam en zal er voor je zijn.

Jezus heeft zichzelf gegeven aan de mensen, klein en groot. Jezus viert met hen het leven, viert het tot voorbij de dood.
 
Vanuit de directie
Lief en leed
Vorige week donderdagmiddag werd juf Majorie, vlak voordat zij het eerste startgesprek zou gaan doen, opgeschrikt door verontrustende berichten van het thuisfront. Gelukkig is haar man Niels gisteren weer thuisgekomen uit het ziekenhuis en kunnen ze als gezin opgelucht ademhalen. Met medicijnen is de situatie nu redelijk onder controle. Een weg van onderzoeken en analyses ligt nog voor hen. Wij wensen hen Gods ontferming toe. 

Digitale informatieavond
We zijn al druk met de opnames... 
We streven er naar om ze de 23e september klaar te hebben.

MR/OC
Aanstaande maandagavond vergaderen we met de MR (= inspraakorgaan van het onderwijs) en de OC (= inspraakorgaan van de Opvang) Ouders en personeel van het Kindcentrum bespreken met elkaar actuele zaken en blikken terug op wat is geweest om zo met elkaar de kwaliteit op ons Kindcentrum blijvend te kunnen verbeteren.
Heeft u ook een kind op de opvang? En wilt u ook graag inspraak hebben in de OC zie dan verderop in deze nieuwsbrief de oproep voor nieuwe leden.

Sportdag groep 7-8
De kinderen van de Ruimte en de groep 7 kinderen uit de Heide hebben op vrijdag 17 september sportdag. Op deze dag presenteren verschillende sportclubs uit de regio zich en kunnen kinderen actief verschillende sporten ervaren. De buurtsportwerker organiseert dit om zo te promoten dat alle kinderen aan sport doen. Denk aan geschikte kleding op die dag!

Luizencontrole
Komende woensdag 22 september is er her-controle voor de luizen in de groepen het Bos en de Zee.

Jeugdfonds voor sport & cultuur
Als de kosten voor de sport of muziekles van uw kind voor u een probleem zijn dan kunt u gebruik maken van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. De aanvraag bij dit fonds voor betaling van contributie, sportkleren of lesgeld kan u niet zelf doen, maar loopt via de directeur van de school. Kom gerust bij mij langs en ik help u verder. We gunnen alle kinderen een sport of een cultuurclub!

Laptops
Deze week heeft meester Rob samen met zijn collega Andre van heel wat trage laptops de harde schijf vervangen door een nieuwe SSD schijf. Een hele klus, maar wel de moeite waard. Daar wordt efficiënte onderwijstijd mee gewonnen. Mede namens leerkrachten en  kinderen: Dank jullie wel beide heren, voor zoveel uur werk! Laten we er zuinig op zijn!

BHV
Afgelopen dinsdagmiddag hebben we na schooltijd met de collega's onze bijscholing voor de bedrijfshulpverlening gehad. De instructeur zorgt er altijd voor dat we niet alleen gericht zijn op hulp aan volwassenen, maar juist ook aan kinderen.
Elk jaar weer blijkt dat het toch goed is om zaken te herhalen. Inzichten veranderen, maar ook het geheugen weer even opfrissen kan geen kwaad. En nu maar hopen dat we het niet nodig hebben in de praktijk.

Vriendelijke groet,
Truus Biemond
Directeur Het Kompas
Verslag toneelstuk Razzia
Toneelstuk Razzia

Groep 7 en 8 gingen naar het toneelstuk Razzia in Steenwijk.                                                                                                                                                                                          Ze gingen met de bus er naar toe. Het toneelstuk duurde anderhalf uur, het was heel interessant.                                                                                                                                             Het ging over de tweede wereldoorlog. Je zat op de heen weg met de Voorpoort in één bus. De reis duurde ongeveer 20 minuten, Er gingen 3 juffen mee. de bus was een dubbeldekker, wij zaten boven en de Voorpoort onder. Toen we aan kwamen stonden er vijf bussen, het was HEEL druk. We zaten in de zaal met rond 200 kinderen. Midden in het toneelstuk kwam er rook en hoorde we vliegtuigen over ons heen vliegen, we hoorde ook nog schoten en het was helemaal donker in de zaal.                                                                                                    Razzia betekend dat er uit het niets iets gebeurd zonder mensen dat weten. Mannen worden uit huis gehaald en moeten heel hard werken. De terug reis zaten we weer boven en de Voorpoort onder in. Het was super gezellig en interessant.
 
Groetjes, groep 7 en groep 8.                                                                                                                                                             

 
Even voorstellen.. stagiaires


Hoi allemaal,
Mijn naam is Alien Mijnheer. Ik ben 18 jaar oud en woon in Rouveen. Ik ben derdejaarsstudent van de Pabo aan de Hogeschool Viaa. In mijn vrije tijd hou ik ervan om leuke dingen met vrienden te doen, te sporten of te wandelen.  Na mijn vorige stages in Zwartsluis en Hasselt, mag ik dit jaar stage lopen op Het Kompas. Elke donderdag en vrijdag ben ik te vinden in “de Zee”. Ik heb er ontzettend veel zin in om aan de slag te gaan in deze groep, met leuke lessen. Mocht u vragen hebben, stel deze dan gerust!


Hallo!
Ik ben Sanne Bakker, 18 jaar en ik kom uit Blokzijl. Ik doe de opleiding onderwijsassistent op het ROC Friese poort in Emmeloord. Ik zit nu in het 3e en ook laatste jaar van deze opleiding. Ik kom bij jullie op school stagelopen in de weilandengroep! Ik ben aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag.

Mijn hobby’s zijn lezen, sporten en ik houd ervan om leuke dingen te doen met mijn vriendinnen! Ook werk ik in de weekenden bij het Prins Mauritshuis in Blokzijl. Ik werk hier als hulp kok en heb het erg naar mijn zin!
 
Ik kijk uit naar dit schooljaar! Mochten jullie nog vragen hebben, spreek mij gerust aan!
Vrijdag 17 september
Sportdag groep 7-8


De kinderen van de Ruimte en de groep 7 kinderen uit de Heide hebben op vrijdag 17 september sportdag. Op deze dag presenteren verschillende sportclubs uit de regio zich en kunnen kinderen actief verschillende sporten ervaren. De buurtsportwerker organiseert dit om zo te promoten dat alle kinderen aan sport doen. Denk aan geschikte kleding op die dag!
Woensdag 22 september
Groep 5-6 Cultuur-uitje 'Weeshuis aan het water'

Weeshuis aan het water laat de kinderen d.m.v. een speurtocht op zoek gaan naar de geschiedenis van Blokzijl, dat oorspronkelijk aan de Zuiderzee lag en een belangrijk handelspunt was. Naar aanleiding van een waargebeurd verhaal over een jongen die vroeger in het weeshuis van Blokzijl woonde, en die niet zo braaf was, heeft het museum een project ontwikkeld over het leven in zo’n weeshuis. 

De kinderen kruipen ‘in de huid’ van twee weeskinderen die in het toenmalige weeshuis woonden. Ze maken mee hoe de twee er woonden, leerden, leefden en werkten. De sporen van die tijd zijn nog steeds terug te vinden in de oude kern van het stadje en daarom gaan de kinderen ook buiten het museum op zoek. 

Aan de hand van opdrachten die het inlevingsvermogen stimuleren, het zoeken van voorwerpen en het analyseren van beeldmateriaal speuren de kinderen naar hoe het was om vroeger als kind in een weeshuis te wonen.

Omdat de speurtocht deels buiten plaatsvindt is het belangrijk om voor de kleding van de kinderen rekening te houden met het weerbericht. 

Gezocht, nieuwe leden oudercommissie
Kindcentrum Het Kompas


Beste ouder,
 
Bij deze willen we u laten weten dat de oudercommissie op zoek is naar nieuwe leden. De oudercommissie is het inspraak orgaan van de opvang en heeft een adviserende rol richting de directeur van het Kindcentrum. In ons Kindcentrum werken we samen met de MR. Dat is het inspraak - orgaan van het onderwijs. Omdat we samen één Kindcentrum willen zijn vergaderen we altijd samen. De advisering strekt zich uit over een veelheid aan onderwerpen zoals de christelijke identiteit, visie, het kinderdagverblijf, het onderwijs, leer- en leefklimaat binnen school, en allerhande praktische zaken.

Ongeveer 6x per jaar vergaderen wij. Tijdens deze vergaderingen worden wij geïnformeerd door de directeur, ook kunnen er onderwerpen ingediend worden door de leden van de oudercommissie. Daarnaast komen er zaken ter sprake die andere ouders aangeven bij de directeur of één van de leden.

Voor het kinderdagverblijf is er ook een gemeenschappelijke oudercommissie (GOC). De GOC is een vertegenwoordiging van alle kinderdagverblijven binnen Accrete. Vanuit de plaatselijke oudercommissies gaat er een afgevaardigde naar de vergaderingen van de GOC (2x per jaar). Hier worden o.a. de tarieven voor de opvang vastgesteld, financiën besproken en wordt er gesproken over allerlei zaken die de kinderdagverblijven aangaan. Bij wet is geregeld dat elk kinderdagverblijf verplicht is een oudercommissie in te stellen. 

Om de belangen van de kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te kunnen behartigen is het belangrijk dat er ouders in de oudercommissie zitten die weten wat er speelt op Kindcentrum Het Kompas. Daarom doen wij een beroep op jou! Heb je een kind op de Opvang en ben je nieuwsgierig, durf je je mening te geven en deel je de christelijke identiteit van Het Kompas? Neem dan contact op met Alfred Tuin (alfred.joyce@solcon.nl) voor meer informatie of om je aan te melden!
 
Met vriendelijke groet,
De oudercommissie
Jarigen
1f162f57-cabf-4f6b-ab77-d5bc59fdcaa0.jpg

De volgende kinderen zijn de komende week jarig: 
Siep, David, Norah, Dominika en Jelle.

Van harte gefeliciteerd! Een heel gezellige dag toegewenst!

Nieuws van de Kinderopvang
Nieuw thema
Thema van de kinderboekenweek dit jaar is: Worden wat je wil. Daar sluit ons nieuwe thema ook bij aan: Beroepen. De komende drie weken staan op de rode groep in het teken van de bouwvakker, we ontdekken aan de hand van woordkaarten welk gereedschap de bouwvakker nodig heeft tijdens zijn werkzaamheden.We maken op de groep een bouwplaats waar de kinderen fijn kunnen spelen met verschillende materialen die bij het thema passen. We spelen bij de lage tafel met zand en verschillende autootjes we maken een weg door het zand, we verplaatsen het zand met de kleine graafmachine of kiepwagen.

We lezen ook een mooi bijbel verhaal van Noach, hij bouwt een boot en van alle dieren mogen er twee mee in de boot.

Een liedje wat we daarbij kunnen zingen: ( op de wijs van rije, rije, rije  in een wagentje)
Varen, varen, varen op de grote zee.
Olifant, konijn en beer, die mogen mee.
Varen, varen, varen, Ho! We zijn aan land!
Ga maar van de boot af, beer, konijn en olifant!

Nieuwe kindjes
Er is een aantal nieuwe kindjes die fijn bij ons komen spelen.
Sem, Rik en Sam van harte welkom bij ons in de groep, we wensen jullie heel veel speelplezier toe.

Jarige kindjes


Aron en Wout zijn volgende week jarig en worden dan allebei twee jaar.
Alvast van harte gefeliciteerd en we wensen jullie een hele fijne gezellige verjaardag toe.
Ook nemen ze dan afscheid van de rode groep, ze mogen na hun verjaardag gaan spelen bij de peuters in de Roze groep.
Heel veel speelplezier jongens!

Naamlabels
We merken dat op sommige flessen, drinkbekers en poedertorentjes geen naam staat of niet goed leesbaar. Zou u erop willen letten dat het op de dag waarop u kindje komt spelen weer voorzien is van naam.
Woensdag 22 september
Gratis proefles 'Blokfluit voor Kids!'


In de muziekoriëntatiecursus Blokfluit voor Kids I leer je eenvoudige liedjes te spelen en komen alle grondbeginselen van muziek aan de orde: ritmes en toonhoogtes spelen, bladmuziek lezen en luisteren en improviseren. Je krijgt les in kleine groepjes. Een leuke manier om de blokfluit te leren kennen en een goede start voor als je graag muziek wilt maken, maar nog niet weet op welk instrument.

Wie: kinderen van 6 t/m 12 jaar
Start: 27 oktober 2021
Lesdag: woensdag
Lestijd: aanvang 14.30 uur
Lessen: 24 x 20, 30 of 40 minuten (afhankelijk van het aantal deelnemers)
Groep: maximaal 4 kinderen
Docent: Geesche Geddert
Locatie: Kindcentrum Het Kompas in Vollenhove
Kosten: € 166,- voor inwoners gemeente Steenwijkerland

Gratis proefles
Als je eerst een proefles wilt doen, kan dat op woensdag 22 september om 15.00 uur. Aanmelden via info@ontdekscala.nl, o.v.v. naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Info en aanmelden: www.ontdekscala.nl 
Contact: info@ontdekscala.nl 0522-258855 Vledderstraat 3c Meppel
Jeugdfonds, Sport & Cultuur


Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!
Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor sport- en cultuuractiviteiten voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is. Via het zwemfonds kunnen ook de kosten voor leszwemmen worden vergoed.
 
Hoe werkt het?

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door de directeur van Het Kompas. Zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken meedoen aan activiteiten.
 
Wat is het bedrag?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan de vereniging of cultuurinstelling betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De directeur kan daar meer over vertellen.
 
Wil je meer weten of een aanvraag indienen? Neem dan contact op met Sociaal Werk De Kop of de contactpersoon bij jou op school.
info@sociaalwerkdekop.nl of 0521 - 74 50 80
Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumkompasvollenhove@accrete.nl.
Kindcentrum Godfried Van Rhenenlaan 1 Vollenhove, OV 8325 EV Netherlands

Copyright © 2021 Kindcentrum, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum · Godfried Van Rhenenlaan 1 · Vollenhove, OV 8325 EV · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp