Copy
Nieuws van Kindcentrum Het Kompas
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 8
donderdag 14 oktober 2021
Agenda
vrijdag 15 oktober
Laatste schooldag voor de herfstvakantie
maandag 25 oktober Eerste schooldag na de herfstvakantie
zaterdag 30 oktober Start realisatie van het 'Groene Plein' komt u ook helpen?
Godsdienst
 

Zie je mij?

Genesis 37: 1-36 en 39: 1-6

Jozef heeft dromen waarin alles om hem draait en hij pronkt met een mooie jas. Ziet iedereen hem wel? Later gooien zijn broers hem in een put. Wie ziet hem daar? En wie ziet hem als hij als slaaf naar Egypte wordt gebracht?

 

Lied van de week
Jozef Had Een Jas
Tekst & Muziek: Elly Zuiderveld-Nieman

Jozef Jozef. Jozef had een jas. Een jas? een jas!
Een wonderlijke jas. Een jas met honderd kleuren.
Wat kon er nog gebeuren. Met Jozef.

Jozef Jozef, Jozef had een droo. Een droom? een droom!
Een wonderlijke droom. Van elf korenschoven.
Die allemaal voor hem bogen. Een jas met honderd kleuren.
Wat kon er nog gebeuren. Met Jozef.

Jozef Jozef. Jozef had een droom. Alweer? alweer!
Hij droomde deze keer. Van zon en maan en sterren.
Die eerden hem van verre. Van elf korenschoven.
Die allemaal voor hem bogen. Een jas met honderd kleuren.
Wat kon er nog gebeuren. Met Jozef.

Jozef Jozef. Jozef in de put. De put? de put!
Een hele diepe put. Waaruit kamelenhoeders.
Hem kochten van zijn broeders. En naar Egypte brachten.
Daar droomde hij alle nachten. Van zon en maan en sterren.
Die eerden hem van verre. Die elf korenschoven.
Die allemaal voor hem bogen. Een jas met honderd kleuren.
Wat kon er nog gebeuren. Met Jozef.

Jozef Jozef. Jozef kreeg een troon. Een troon? een troon!
En zelfs een gouden kroon. Die kreeg hij als beloning.
Hij werd de onderkoning. En al zijn broeders kwamen.
Eerbiedig bij hem samen. De zon en maan en sterren.
Die eerden hem van verre. Die elf korenschoven.
Die allemaal voor hem bogen. Een jas met honderd kleuren
Wat kon er nog gebeuren. Met Jozef.

Jozef Jozef, Jozef had een jas.
Vanuit de directie
Groene plein
Vanmiddag rond 14.00 uur is er de mogelijkheid om het ontwerp van het plein te bekijken. Esmée Milan zal met de tekeningen op het plein aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. Hartelijk welkom!!

                                                      
 
Wie komt een paar uurtjes helpen op het plein op zaterdag 30 oktober, vrijdag 5 november of zaterdag 6 november? Tegels er uit en groen er in. Gereedschap is aanwezig. Eigen werkkleren en eventueel handschoenen is genoeg.
Opgeven vanmiddag op het plein of via kindcentrumkompasvollenhove@accrete.nl 
 
Voorleeswedstrijd
        

Vrijdag was de voorleeswedstrijd! Wat een fantastische middag! Jan Willem, Nora en Cato uit groep 5/6 gingen de strijd met elkaar aan. De jury, bestaande uit de enige echte meester Dirk en één leerling uit elke groep, hadden het moeilijk....Uiteindelijk  kwam Cato als winnaar van groep 5/6 uit de bus! Na een kleine pauze was het tijd voor Hong Ge en Nikki uit groep 7 en 8.  Ook hier had de jury weer even tijd nodig om punten te tellen en te overleggen... Uiteindelijk won Nikki. Zij zal vandaag het Kompas vertegenwoordigen in de Burght. Succes, Nikki!

Betrokken ouders
Verderop in de nieuwsbrief een bijdrage van onze penningmeesteres over de vastgestelde ouderbijdrage. Ook een oproep voor een nieuw lid voor de activiteitencommissie. Warm aanbevolen! Een school kan niet zonder de ouders.

Herfstvakantie
Komende week mogen we genieten van de prachtige herfstkleuren en van een weekje rust. Veel plezier in het gezin en met de dingen die jullie gaan ondernemen. Dat de Kinderboekenweek ook in deze vrije week tot extra lezen en voorlezen mag leiden.
 
Vriendelijke groet namens het team,
Truus Biemond
directeur Het Kompas
Vanuit de Kinderopvang
Volgende week is het herfstvakantie. Dat betekent dat we allerlei gezellige activiteiten op de planning hebben staan voor de kinderopvang en BSO. De kinderen met een peuteropvang contract hebben lekker een weekje vakantie!

Vorige week was de eerste inloopweek. Wij vonden het heel fijn om jullie weer te ontmoeten. Ook vanuit ouders hebben we leuke reacties gehad, en de kinderen vonden het leuk om de groep te laten zien.

Worden wat je wil: de bakker
We zijn nu twee weken aan het ontdekken wat de bakker allemaal doet tijdens zijn werk welke materialen hij gebruikt in de bakkerij, dit doen we aan de hand van een leuk boek wat we voorlezen en de woordkaarten die erbij horen. Maar ook in het speelkeukentje in de groep hebben we allerlei bakspulletjes om mee te spelen. Een deegroller, garde, stoffen taartjes en cakejes… Ook doen we verschillende activiteiten binnen dit leuke thema, zo verven we met deegrollers met daar omheen bubbeltjes plastic, we rollen het door de verf, dit geeft een erg leuk effect. Ook versieren we geplastificeerde cupcakes met echte slagroom en gekleurde hageltjes, en dit mag natuurlijk ook geproefd worden, met dit activiteit stimuleren we de sensomotorische ontwikkeling en de fijne motoriek. En zijn we ook als echte bakkers aan de slag gegaan en hebben samen een heerlijke cake gebakken! Wat een feestje was dat.

        

Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek hebben we extra veel boekjes gelezen, zowel tussendoor in een klein groepje of even gezellig op schoot. Voorlezen is niet alleen gezellig om samen te doen, de kinderen leren er ook veel van. Zo is het goed voor de taalontwikkeling, door met de kinderen te praten over het boek, leren ze nieuwe woorden en verbanden te leggen door bijvoorbeeld een dier aan te wijzen in het boek en het geluid daarbij te maken wat daarbij hoort.

Even voorstellen

Mijn naam is Danielle Stam, ik ben 19 jaar oud en doe de opleiding pedagogisch medewerker Niveau 3. Op het Menso Alting in Zwolle. Toen ik nog jong was, was mijn moeder gastouder en vond ik het altijd heel leuk om haar te helpen met de oppas kinderen. Hier ben ik dan ook in gegroeid en ben ik gaan leren voor pedagogisch medewerker in de kinderopvang. Het komende jaar kunt u mij op maandag en dinsdag vinden op ‘Kindcentrum Het Kompas’ bij de groep 0 tot 2.

Verjaardagen
Deze week is Boas jarig en wordt 2 jaar. Dinsdag hebben we zijn verjaardagfeestje gevierd met muziekinstrumenten, een cadeautje en een heeft hij getrakteerd. Na de herfstvakantie mag Boas gaan spelen bij de peuters, we wensen je ook daar heel veel speelplezier toe. We hebben afscheid genomen van Jill, we wensen je heel veel speelplezier toe bij de andere kindjes.

Volgende week is het herfstvakantie, we wensen iedereen een fijne vakantie en de kindjes die naar de opvang komen een gezellige week toe.
Lieve groetjes van alle leidsters van de Rode groep.
Nieuws van de Flexklas
Middenbouw
Vaak schuilt in eenvoud een grote kracht. In ieder mens schuilen talenten net als die van Floor. De Stip vertelt het verhaal over het meisje Floor, die zegt dat ze niet kan tekenen. De juf op school geeft haar toch een viltstift en het meisje zet boos een punt op het papier…
 
In de middenbouw hebben we gewerkt n.a.v. het boek De Stip. Het gaat vooral om niet durven beginnen, niet weten hoe, de lat te hoog leggen…. De leerlingen hebben hun eigen schilderij gemaakt. De één durfde meteen te beginnen de ander kwam door een ander op een goed idee. Wanneer de opdracht heel veel ruimte geeft vinden ze het bijna allemaal lastig om te beginnen. We zijn gewend aan hele concrete en gesloten opdrachten waar meestal weinig eigen creativiteit bij komt kijken. Durf maar eens uit je comfortzone te komen. Al werkende hieraan wilden ze ook wel een expositie maken. Daar komt best wat bij kijken. Samen hebben ze daar goed over gesproken en vandaag is de expositie officieel geopend.
 
Wat is er verder aan bod gekomen:
  • Denk in verschillende oplossingen en strategieën
  • Wat doe je als een opdracht heel erg moeilijk is
  • Presenteer jezelf
  • Executieve functies
  • Wat voor interessants zit er in een niet interessant onderwerp
Na de vakantie gaan we werken aan het thema landen.

Hieronder een verslag van de kinderen
"We vonden het boek de stip heel leuk. Het eigen schilderij maken was leuk maar ook heel lastig. Je wist niet goed wat je moest maken. Het leukste was dat alle kinderen van school kwamen kijken. We hebben geleerd dat we meer kunnen dan we denken."
Veerle en Julin


Bovenbouw

De twee groepen van de bovenbouw hebben uitleg gekregen over het TASC model. Dit helpt je bij het maken van werkstukken, presentaties en andere opdrachten. Donderdag zullen we afsluiten met het stukje evaluatie zodat we weten waar we een volgende keer rekening mee kunnen houden. De kinderen hebben zich individueel verdiept in een stukje van ons brein. Dit hebben ze in een eigen gekozen presentatie gegoten en aan de groep gepresenteerd. Conclusie voor zover is dat er veel tijd en aandacht gaat zitten in de presentatie zelf. Ook het opzoeken via meerdere bronnen is duidelijk wennen.
 
Verder kwam aan bod:
  • Denk in verschillende oplossingen en strategieën
  • Wat doe je als een opdracht heel erg moeilijk is
  • Presenteer jezelf
  • Executieve functies
  • Wat voor interessants zit er in een niet interessant onderwerp
Na de vakantie gaat ook de bovenbouw bezig met het thema landen. Ook gaan we beginnen met Engels en waarschijnlijk een individueel project.
 
Groeten Douwe Wijmenga en Sietske de Jong
Kom helpen met de realisatie van het 'Groene Plein' op zaterdag 30 oktober 2021 en/of vrijdag 5 november en/of zaterdag 6 november

Herhaalde oproep! 
Gezocht: ouders voor de activiteitencommissie


Wij zijn op zoek naar jou!
De corona maatregelen zijn inmiddels weer wat versoepeld, wat betekent dat er ook weer activiteiten georganiseerd kunnen worden op school. Wat worden wij daar blij van!
 
De activiteiten worden grotendeels georganiseerd vanuit de activiteitencommissie. De activiteitencommissie bestaat uit een groep enthousiaste moeders en vaders en een leerkracht. Ongeveer 4 keer per jaar vergaderen we, om met elkaar de komende activiteiten te bespreken.
 
De activiteitencommissie zorgt voor koffie en thee tijdens de ouderavonden, verzorgt de open dag van het Kompas, ondersteunt bij de organisatie van het Sinterklaas en Kerstfeest. Daarnaast ondersteun je als klassenouder, de leerkracht van de groep en help je bij de voorbereidingen van bepaalde activiteiten.
 
Wij zijn op zoek naar twee nieuwe leden voor de activiteitencommissie, 1 ouder vanuit de Rietlanden en 1 ouder vanuit de Bergen.

Lijkt het je leuk om deel te nemen aan deze ontzettend leuke commissie, of wil je graag meer informatie, neem dan contact op met juf Marlies Westerman (mwesterman@accrete.nl
Ouderbijdrage 2021-2022
Ouderbijdrage Elk schooljaar vragen we als school om een ouderbijdrage. Dit is een bijdrage op vrijwillige basis die gebruikt wordt voor allerlei extra activiteiten voor de leerlingen, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, Vaderdag en Moederdag, de grote verjaardag, de musical etc. Dit betreffen activiteiten die niet door het Ministerie van Onderwijs worden vergoed. Hieronder vindt u een overzicht van de besteding van de ouderbijdrage van afgelopen schooljaar:De ouderbijdrage bedraagt € 17,50 per leerling en voor leerlingen die na de kerstvakantie instromen € 10,00. Leerlingen die na de meivakantie instromen betalen geen ouderbijdrage. De betaalverzoeken voor dit schooljaar worden in week 43 verstuurd. Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijk groet,
Margriet ten Napel
Penningmeester Stichting Ouders van Kindcentrum Het Kompas Vollenhove
Jarigen
1f162f57-cabf-4f6b-ab77-d5bc59fdcaa0.jpg

De volgende kinderen zijn de komende week in de herfstvakantie, en in de week na de herfstvakantie jarig.

In de herfstvakantie: Loïs.

Week na de herfstvakantie: Aron, Saar & Caitlin en in die week is juf Yvonne M. ook jarig!

Van harte gefeliciteerd! Een heel gezellige dag toegewenst!

VACATURES binnen Accrete
Binnen Accrete zijn we voor diverse locaties op zoek naar jou! Ambieer je een baan in het onderwijs of de kinderopvang?
Kijk dan nu op de website van Accrete  Werken bij - Accrete PCO en solliciteer naar een van de volgende functies:
Sjors Sportief in de herfstvakantie
Donderdag 21 oktober - Waterwyck - Steenwijk
In de herfstvakantie, op 21 oktober, organiseren buurtsportcoaches Tom & Stan een evenement in het Sportcomplex de Waterwyck in Steenwijk. Het voorgaande schooljaar waren er in de vakanties overal in Steenwijkerland tegelijkertijd activiteiten georganiseerd.

Dit jaar doen we het iets anders. Iedere vakantie organiseren we op een andere plek een activiteit. We trappen af in de Waterwyck, in Steenwijk. Er zal die dag van alles te doen zijn, voor de groepen 1 t/m 8.

Groepen 1/2: Welkom van 12.00 tot 13.30 in ons speelparadijs (inloop 11.30).
Ouders kunnen meedoen of lekker toekijken. 

Groepen 3/4: Welkom van 14.30 tot 16.00 in ons speelparadijs (inloop 14.00).
Ouders kunnen meedoen of lekker toekijken.
 
Groepen 5 t/m 8: SPORTNITE! Gebaseerd op de immens populaire game 'Fortnite', maar dan in het echt.
Er zijn twee momenten om deel te nemen. Van 11.30 tot 13.30 & van 14.00 tot 16.00

De kinderen kunnen zich opgeven via www.sjorssportief.nl 

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumkompasvollenhove@accrete.nl.
Kindcentrum Godfried Van Rhenenlaan 1 Vollenhove, OV 8325 EV Netherlands

Copyright © 2021 Kindcentrum, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum · Godfried Van Rhenenlaan 1 · Vollenhove, OV 8325 EV · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp