Copy
 
CIFS
LinkedIn
Facebook
Twitter
Kunstig intelligens i kunst og design, Data og Genteknologi og Automatisering: Den Perfekte Storm eller en Storm i et Glas Vand?
// SEPTEMBER 2016 
GRATIS ARTIKEL - GLOBAL SCANNING NETWORK

Kunstig intelligens i kunst og design

Der har for nylig været en del projekter og forskningsinitiativer med henblik på at gøre AI kreativ. Det kan ses som den sidste erobring for AI, eftersom AI allerede er i stand til at vise følelser og føre simple samtaler der indeholder ’småsladder’. De fleste af tiltagene har handlet om at få AI til at lave kunst. Et relateret område – design – er endnu ikke udforsket i samme grad, men der er ved at ske fremskridt. Man kan argumentere for at design er mere kompleks end kunst, eftersom der indgår funktionalitet. Et design skal også være visuelt tiltrækkende for at blive set som vellykket – det skal have X-factor. Vi ser efterhånden kunst blive skabt af AI, om end man kan mene at der ikke ligger meget om noget kreativitet bag. // Læs mere
Share
Tweet
Forward
KONFERENCE

Data & Genomics – Realising the Nordic "Data Goldmine"

IFF inviterer til en konference 4. oktober, hvor vi udforsker det genetiske paradigme og de muligheder det skaber for sundhed. Konferencen udforsker det potentiale der ligger i de enorme mængder sociale og sundhedsmæssige data der er indsamlet i de nordiske lande – en guldmine for forskning, udvikling og forretning, som en del af Week of Health & Innovation (www.whinn.dk) i Odense.
Dr James Lupksi, en pioner inden for genforskning og det første menneske i verden med et klinisk sekvenseret genom, er bekræftet som hovedtaler, i selskab med Mauricio Carneiro, leder af bioinformatikafdelingen i Google Verily og forsker ved MIT og Harvard; begge steder der sætter den internationale dagsorden for fremtidens sundhed. // Læs mere / Tilmelding
GRATIS ARTIKEL - SCENARIO MAGAZINE

Natur & Teknologi

Teknologi og natur bliver ofte set som modsætninger, og mange mener at naturen må vige for teknologi. Det er imidlertid en falsk modsætning. For det første er meget af det vi ser som natur i virkeligheden teknologi. Mange af de dyre- og plantearter vi forbinder med naturen er resultatet af århundreders eller endda årtusinders avlsprogrammer eller krydsbestøvning mellem forskellige arter – den gode, gammeldags måde at manipulere med gener – eller er blevet importeret og avlet med henblik på jagt. // Læs mere
BLIV EN DEL AF VORES NETVÆRK

Fremtid & Innovation 

IFF har startet et nyt netværk: Fremtid og Innovation. Målet er fremtidsorienteret innovation og forretningsudvikling. Der er stadig plads til flere deltagere. Baggrunden er det dramatiske behov for innovation of den allestedsnærværende diskussion om disruption. En kvalificeret, mangfoldig og fortrolig netværksgruppe er derfor et naturligt forum til at dele erfaringer og løbende få ny inspiration fra de andre deltagere, fra IFF og fra andre eksperter. // Tilmelding
 
LIVE INSPIRATION

Foredragsholder: Tamira Snell

Tamira er seniorrådgiver og fremtidsforsker ved Instituttet for Fremtidsforskning. Hendes hovedområde er mønstre i forbrug og adfærd der har indflydelse på strategiske og innovative processer på tværs af forskellige brancher of sektorer. Tamira har en baggrund som kultursociolog og har arbejdet i store strategivirksomheder såsom KPMG og trendbureauer i udlandet – blandt andet London og Milano – med megatrends, livsstile og socialkulturel analyse.
Tamira holder foredrag og workshops om trendanalyse og de metodologiske rammer for analyse af megatrends og deres betydning for erhvervslivet. Desuden besidder Tamira solid erfaring inden for forretningsmodellering og -analyse med en menneskecentreret tilgang, hvor hun specialiserer sig i at identificere muligheder for innovation baseret på en dyb forståelse af nye, ikke tilfredsstillede behov. // Læs mere
 

Foredrag: Future Consumers

Vi fokuserer på tendenser der karakteriserer fremtidens forbrugere og fremtidens forbrug. Foredraget tager udgangspunkt i tidens adfærdsmønstre såvel som detailhandelens potentiale for udvikling og kulminerer i en typologi over fremtidens forbrugertyper.
// 40 Talks About the Future
BOOK ET FOREDRAG
CIFS NEWS

Kommende arrangementer

NETWORK – Future and Innovation
CONFERENCE: Data & Genomics – Realising the Nordic "Data Goldmine" (in English)
MEDLEMS NETVÆRK

Medlemsrapport 3/2016:

Automatisering: Den perfekte storm eller en storm i et glas vand?

 
IFF tager et nærmere kig på automatisering i den tredje medlemsrapport for 2016. vi håber at se vores medlemmer til netværk og en spændende debat om de faktiske konsekvenser af den nye bølge af automatisering som vi står over for. Den offentlige debat om automatisering og den Fjerde Industrielle Revolution er pakket med forskellige meninger og udtalelser: Arbejdspladser vil forsvinder og blive skabt. Automatiseringen vil føre til betydelige ændringer i arbejdsmarkedet, erhvervslivet og vores samfund i løbet af de kommende år – men i hvor høj grad?
 
Vi udforsker den reelle betydning som automatiseringen får og hvordan beslutningstagere kan favne og udnytte automatiseringens konsekvenser og muligheder. Tilmeld dig her // Læs mere

CIFS Members' Meeting
  • København – 20. september (på dansk) // Tilmelding
  • Bruxelles – 22. september (på engelsk) // Tilmelding
  • Stavanger – 13. september (på dansk) // Tilmelding
  • Oslo – 14. september (på dansk) // Tilmelding

Select Your Own Entrance to the Future...

MEMBERS' NETWORK
JOIN
CONSULTING
CONTACT
SCENARIO MAGAZINE
SUBSCRIBE
Copenhagen Institute for Futures Studies
Landgreven 3 // DK-1301 Copenhagen // +45 33117176 // cifs@cifs.dk

Copyright © 2016 Copenhagen Institute for Futures Studies, all rights reserved.
Unsubscribe from this list // Update subscription preferences