Copy
 
CIFS
LinkedIn
Facebook
Twitter
Resiliens på Roskilde, fremtidens sprog og den nordiske "Data Goldmine"
// MAJ 2016 
GLOBAL SCANNING NETWORK

Autenticitet i den Antropocæne tidsalder

Videoen viser en lille plasticpose med sort støv. Kunstneren og innovatoren Daan Roosegaarde forklarer at støvet – kulpartikler samlet fra filtrene i en gigantisk luftrenser i en park i Amsterdam – bliver presset sammen til små diamanter, sat på ringe og sendt ud til nye ejere. Diamanterne er en del af Studio Roosegaardes Smogfri Projekt, et initiativ der søger at rense luften i bymiljøer. Diamantringene bliver givet til individuelle bidragsydere til projektet som tak for deres støtte.
 
Diamanterne er symboler på frisk luft. Ved at købe en ring, donerer man 1000 kubikmeter ren luft til den by hvor Det Smogfri Tårn, den store luftrenser, står. De kan også repræsentere en materiel fremtid i den Antropocæne tidsalder hvor menneskets indflydelse på Jorden er blevet så stor at er blevet en kraft der former naturen. Ud over smog kan også strandaffald, murbrokker, fossile husdyr og plasticaffald i havet blive fremtidens autentiske naturmaterialer. (på engelsk) // Læs mere
Share
Tweet
Forward
CONSULTING

Resiliens på Roskilde Festival 2016

Minimér risici, innovér og grib mulighederne med et resilient mindset. ”Resiliens på Roskilde Festival” er et samarbejde mellem Instituttet for Fremtidsforskning og Roskilde Festival. Roskilde Festival skaber rammerne for minikonferencen om hvordan organisationer kan blive resiliente i det 21. århundrede. På seminaret kan man opnå indsigt i hvordan løsninger og metoder udviklet af IFF, Novozymes og DBI såvel som festivalbyen selv kan inspirere til udviklingen af fremtidens organisation.

Hvorfor er Roskilde Festival en relevant platform for resiliens?
 
Resiliens er et redskab for innovation og risikominimering, og hvert år genopfinder, gentænker og eksperimenterer Roskilde Festival med midlertidige, funktionelle og inspirerende byområder. Det indebærer blandt andet at festivalen næsten udelukkende bruger frivillig arbejdskraft og skaber kulturelt indhold for mere end 130,000 indbyggere. I en uge bliver festivalområdet forvandlet til Danmarks fjerdestørste by, der er bygget fra grunden af, men stadig som alle byer håndtere udfordringer omkring affald, sanitære faciliteter, madspild, klimatilpasning og energiforbrug, transport og infrastruktur, inklusive digital infrastruktur, hvor 100.000 unge festivalgæster ønsker at bruge deres smartphones på én gang.
 
Hvordan kan vi opbygge resiliens i organisationer og lokalsamfund?
 
Resiliens i organisationer og tilgangen til det afhænger af branchen, konkurrenterne, organisationens størrelse, den valgte strategi og typen af udfordringer. Dette seminar skaber et overblik over specifikke strategier og redskaber som organisationer uafhængigt af branche og størrelse kan bruge til at skabe mere resiliente organisationer. 
//
Læs mere / Tilmelding

SCENARIO MAGAZINE

Sprog og kommunikation i det 21. århundrede

Teknologi har altid formet måden, vi kommunikerer på. For 600 år siden var det trykpressen,
i dag er det internettet, og i fremtiden bliver det den kunstige intelligens, som blandt andet muliggør simultanoversættelse mellem sprog og robotjournalistik. Parallelt med dette ser vi med ’Global English’ et verdenssprog i udvikling, og så er de primitive og let tolkelige ikoner overraskende nok
også ved at gøre comeback i form af emojien. // Læs mere
CONSULTING

Infomøde om netværksgruppen Fremtid og Innovation (14 juni 2016)

IFF etablerer en ny netværksgruppe: Fremtid og Innovation. Formålet er fremtidsorienteret innovation og forretningsudvikling. I PwC’s rapport CXO Survey 2016 angives at 45 % forventer, at dele af deres kerneforretning vil ændre sig grundlæggende eller helt forsvinde i løbet af de næste 3-5 år. Innovation handler altså nu reelt om overlevelse.

Derfor etablerer IFF nu netværksgruppen Fremtid og Innovation. Den vil fungere som alle andre netværksgrupper, men med innovation og forretningsudvikling som det klare formål. Vi holder informationsmøde 14. juni kl. 15.00 hvor du kan høre om vores syn på disruption og innovation samt om netværksgruppen. // Tilmelding eller kontakt Axel Olesen for nærmere information: axo@iff.dk

LIVE INSPIRATION

IFF Sommeruniversitet: The Future Consumer – Megatrends and Scenarios (10-12 august 2016)

Igen i år afholder IFF sit 3 dages Sommeruniversitet på engelsk. Denne gang arbejder vi med temaet fremtidens forbruger, og du lærer samtidig at arbejde med megatrends og scenarier. Sommeruniversitetet retter sig ikke mod studerende, men mod professionelle i erhvervslivet og organisationer, der har en interesse i, hvordan fremtidens forbruger og markedsplads ser ud. Du arbejder sandsynligvis inden for ledelse, forretningsudvikling, marketing eller økonomi. Selvom fokus er på B2C-markedet, er Sommeruniversitetet også relevant, hvis din virksomhed er på B2B-markedet, men er afhængig af slutkunder. // Læs mere  // Tilmelding
LIVE INSPIRATION

Data & Genomics – Realising the Nordic "Data Goldmine"

Som en del af begivenheden Week of Health & Innovation (www.whinn.dk) i Odense forbereder Instituttet for Fremtidsforskning en konference om “Data & Genomics: Realising the Nordic 'Data Goldmine'”. De nordiske lande har indsamlet en enorm mængde af sociale og sundhedsmæssige data; en goldmine for forskning, udvikling og forretning. Men vi ser ikke disse data blive brugt nok; hvad er udfordringerne og barriererne der begrænser brugen i forbindelse med personlig og offentlig sundhed?
// Læs mere
LIVE INSPIRATION

Foredragsholder: Anne Dencker Bædkel

Anne er sociolog og fremtidsforsker ved Instituttet for Fremtidsforskning. Hun er blandt andet redaktør på Instituttets medlemsrapporter. Hun skriver også for SCENARIO Magazine, samt deltager i flere af Instituttets konsulentopgaver og eksterne projekter.

Anne står for skræddersyede foredrag og workshops og arbejder især med metoder som megatrends, scenarier, trendanalyse og horizon scanning og er også leder og redaktør for Instituttets Global Scanning Network enheden ”Consumers and Retail”. Anne er specialiseret i hverdagslivet, både for individet og for socialgrupper, nu og i fremtiden. Hun har især arbejdet med fremtidens arbejde og arbejdsliv, herunder work-life balance og fremtidens medarbejdere, forbrugere og borgere fra generation Y og Z. // Læs mere

Foredrag: Generation Z

Generation Z, netværksgenerationen, Digital Natives, Facebook-generationen – der findes mange navne, der søger at beskrive den generation af unge, som blev født mellem 1990 og 2010. Men hvem er de egentlig? Med afsæt i indsigterne fra en dyb kvalitativ brugerundersøgelse skildres Generation Z. Det er en generation, som allerede nu er købe - stærk. Det er også en generation, der om få år vil ramme arbejdsmarkedet. Indsigter i Generation Z biddrager til en forståelse for tidsånden og fremtidens forbrugere. 
// 40 foredrag om fremtiden
BESTIL ET FOREDRAG
CIFS NEWS

Kommende arrangementer

Individuel resiliens – overlevelsesguide til det 21. århundrede
  • København - 7 juni (på dansk) // Tilmeld (kun medlemmer)
  • Bruxelles - 9 juni (på engelsk) // Tilmeld (kun medlemmer)
Strategiprocessen: Fra fremtid til strategi – Redskaber til at lægge en agil strategi
(på dansk)
Infomøde om netværksgruppen Fremtid og Innovation (på dansk)
  • København - 14 juni 2016 // Tilmeld
Resilience at Roskilde Festival (på engelsk) Summer University 2016: The Future Consumer – Megatrends and Scenarios 
(på engelsk) Data & Genomics – Realising the Nordic "Data Goldmine" 
(på engelsk)

Medlemsrapport 2/2016: Individuel resiliens – overlevelsesguide til det 21. århundrede


Vores første medlemsrapport fra 2016 så på hvordan organisationer og lokalsamfund kan blive resiliente. Det er dog menneskene i organisationerne og lokalsamfundene der i virkeligheden gør dem resiliente. Vores nyeste medlemsrapport, ser på de egenskaber mennesker får brug for til at overleve i en mere krævende, globaliseret verden karakteriseret ved stor indbyrdes teknologisk afhængighed og en kultur præget af individualisering og urbanisering. Når sociale strukturer hele tiden bliver omdefineret i det 21. århundrede, hvilke kompetencer vil der så blive behov for på det individuelle niveau i fremtiden for at man kan klare sig på arbejdsmarkedet og få succes i livet? Vi trækker på indsigter fra sociologi, psykologi, neurologi og lægevidenskab for at udforske dette og lære hvordan man intuitivt skal reagere på udfordringer i nutiden og fremtiden mod 2100. 
// Læs mere
 
CIFS Executive medlemsmøder
  • København - 7. juni (på dansk) // Tilmeld
  • Bruxelles - 9. juni (på engelsk) // Tilmeld

Vi tilbyder fremtidsforskning gennem flere kanaler...

MEMBERS' NETWORK
TILMELD
CONSULTING
KONTAKT
SCENARIO MAGAZINE
ABONNÉR
Instituttet for Fremtidsforskning
Landgreven 3 // DK-1301 København // +45 33117176 // iff@iff.dk

Copyright © 2015 Instituttet for Fremtidsforskning, alle rettigheder forbeholdt.
Afmeld fra denne liste // Opdater præferencer