Copy
View this email in your browser

Nyhetsbrev

November 2019
Hej!

Vi har bestämt oss för något viktigt. Vi har redan gjort mycket utan att tala om det. Vi vill fortsätta bidra till barns rättigheter, exempelvis rätten till utveckling genom lek och lärande. Nu kommer vi att arbeta ännu mer med Barnkonventionen, särskilt artikel 12 . Den handlar om barns rätt att ha inflytande och påverka. Hos oss skall alla barn ha rösträtt.

– Anna Forsgren, VD Alfons Åbergs Kulturhus.

"Fler och fler vuxna ser att FN:s Barnkonvention är något som måste följas. Och Alfons Åbergs Kulturhus vill göra barnen själva uppmärksamma på rättigheterna som de har", säger Åsa Ekman, sakkunnig om barns rättigheter. Läs mer längre ner!
Åsa Ekman, sakkunnig om barns rättigheter 

DETTA HÄNDER PÅ ALFONS ÅBERGS KULTURHUS

Fokus på FN:s
Barnkonvention

FN:s konvention för barns rättigheter fyller i år 30 år och från den 1 januari 2020 gäller den också som lag i Sverige. Alfons Åbergs Kulturhus uppmärksammar jubileet på flera sätt. Nu intensifieras vårt arbete med Barnkonventionen. 

Vi har också fått hjälp med att strukturera det egna arbetet med hjälp av Åsa Ekman som är sakkunnig om barns rättigheter. 
– Alfons Åbergs Kulturhus gör redan så mycket bra för att lyfta fram och värna om barns rätt. Det jag har hjälpt till med är att visa att det behövs en struktur för verksamheten där huset på ett tydligare sätt visar de rättigheter som de tillgodoser, säger hon.

Att leka är en rättighet vi verkligen brinner för. Och vi vet att lärande och utveckling är rättigheter som hänger ihop med leken. Hela Alfons Åbergs Kulturhus bubblar av lek, lärande och utveckling. Alfons Åbergs Kulturhus är till för barnen och deras vuxna. Nu vill vi stärka barns möjligheter att ha inflytande och påverka.  

Och med hjälp av Åsa har vi formulerat och strukturerat arbetet. Vi vill inspirera fler till att på det här sättet lyfta fram hur de jobbar för att leva upp till Barnkonventionen. 

Läs mer om hur vi arbetar med barnkonventionen här!

Kemilektioner på Innovatum

Den andra veckan i december gästspelar Alfons Åbergs Kulturhus på InnovatumScience Center i Trollhättan där elever från närliggande skolor kommer att få uppleva vårt pedagogiska projekt "Kemi med Alfons Åberg".  Detta är möjligt tack vare stöd från Västra Götalandsregionen.

Succé för Alfons Åberg i rymden

Nära 900 elever har redan tagit del av våra rymdlektioner och vi har fått mängder av positiv feedback för Rymden med Alfons Åberg. 

”Lektionen fångade klassen. Det var positivt att de blev delaktiga i föreställningen. Den hade ett klart syfte att förmedla kunskap samtidigt som den var lättsam och rolig. Vill gärna komma nästa år också”, säger en av de deltagande lärarna.

Ge fler barn lekfulla julminnen!

Genom att köpa kompisbiljetter ger du fler barn chansen att leka och lära på Alfons Åbergs Kulturhus. Genom noga utvalda organisationer som Stadsmissionen,  
Stiftelsen Friends och Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus delas kompisbiljetterna ut till barnfamiljer som har det extra tufft i vardagen. 
 ©Bok-Makaren AB Bild: ©Bok-Makaren AB

Copyright © 2019 Alfons Åbergs Kulturhus, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.