Copy
View this email in your browser

Nyhetsbrev

Februari 2021
Hej,

2020 var ett underligt, utmanande och utvecklande år. Det är fortfarande en tuff tid med stora anpassningar till restriktioner med anledning av covid-19 och vi har tillfälligt stängt den fysiska mötesplatsen för att bidra till minskad smittspridning. 
 
Samtidigt har vi utvecklat möjligheter och genomfört digitala satsningar och uppsökande aktiviteter. Förra året nådde vår livesända digitala kemilektion drygt 15 000 deltagare. Och vi planerar nu nya sändningar under vetenskapsfestivalen i april 2021.

I vår nya verksamhetsberättelse sammanfattar vi vad Alfons Åbergs Kulturhus gör och varför. Dela den gärna vidare och välkommen att ta kontakta om du vill veta mer eller vill samarbeta med oss. Vi vill vara ett ledande barnkulturhus där alla barn känner tillhörighet. 

Läs gärna vår nya verksamhetsberättelse!

Anna Forsgren, VD Alfons Åbergs Kulturhus.
 

DETTA HÄNDER PÅ ALFONS ÅBERGS KULTURHUS

Projekt för ökad tillgänglighet
Sedan april förra året samarbetar Alfons Åbergs Kulturhus med den ideella föreningen Our Normal och Service Design Studio i ett projekt som finansieras av Vinnova.

Det handlar om att med universell utformning som utgångspunkt och digitala fokusgrupper som verktyg identifiera innovativa lösningar som gör Alfons Åberg Kulturhus till en framtida mötesplats och verksamhet där alla barn - oavsett funktionsförmåga - ges goda förutsättningar att mötas i leken. Resultatet av projektet kommer presenteras senare vår och kan inspirera andra verksamheter till att arbeta med ökad tillgänglighet på ett konkret sätt. 
Läs mer här! 
Vår digitala plattform
För att minska risken för smittspridning av covid-19 och enligt rådande restriktioner är Alfons Åbergs Kulturhus tillfälligt stängt. Under tiden fortsätter vi satsa på vår digitala mötesplats. Vi hoppas att vi snart kan öppna igen. 

Under tiden fortsätter vi satsa på vår digitala utvecklingsresa. Med vår digitala mötesplats kan barn och deras vuxna dela upplevelser och prata om dem tillsammans. Innehållet bygger på barnens önskemål helt enligt barnkonventionen. Vi lyssnar på barnen och samlar deras önskningar, det kan vara allt från en saga eller en föreställning till ett spännande trolleritrick. 

Besök vår digitala möteplats här.
Läs mer om vår ansvarsfulla stängning av huset här.
Barns önskemål och förslag kan skickas via mail till info@alfonskulturhus.com. 
Anmälan till Vetenskaps-festivalen
Vår direktsända kemilektion blev en stor succé förra året. Under Vetenskapsfestivalen 14-16 april planerar vi nya digitala lektioner i Kemi med Alfons Åberg. Bokningen öppnar den 1 mars.

Missa inte det och läs mer på vetenskapsfestivalen.se!
Kompisbiljetter - ett viktigt stöd

Vi ser ett stort behov av att stötta barnfamiljer som idag har det extra tufft i vardagen. Genom att köpa kompisbiljetter så blir du en hemlig kompis – och ger fler chansen att leka i vårt hus. 

Vi förmedlar biljetterna vidare till noga utvalda organisationer som Stadsmissionen, Stiftelsen Friends och Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. En biljett kostar 100 kr och du kan köpa kompisbiljetter i vår webshop.

 ©Bok-Makaren AB Bild: ©Bok-Makaren AB

Copyright © 2021 Alfons Åbergs Kulturhus, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.