Copy
View this email in your browser

Nyhetsbrev

December 2019
Hej,

2019 har varit ett innehållsrikt år för oss med ett nytt pedagogiskt projekt om rymden och delaktighet i Rymdveckan samtidigt som vi kunnat göra flera inkluderande satsningar. Det har varit en positiv utveckling för verksamheten i huset och vi har fått många kvitton på att Alfons Åbergs Kulturhus är ett attraktivt besöksmål. Tack för alla goda samarbeten under året.

Precis som många andra ser vi fram emot en härlig jul. Vi har också fortsatt jobba för de barn och familjer som behöver extra stöd under högtiden. I början av december kunde vi dela ut kompisbiljetter till Stadsmissionen och deras Julklappsvagn. Vi har även förmedlat biljetter till Stiftelsen Friends och Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

I början av nästa år presenterar vi en uppdaterad version av vår verksamhetsberättelse. Där sammanfattar vi 2019, tar avstamp inför ett nytt spännande år och laddar inför Göteborg 400-årsjubileum.

Tills dess - god jul och gott nytt år! 

Anna Forsgren, VD Alfons Åbergs Kulturhus.
Anna Forsgren lämnar över kompisbiljetter Julklappsvagnen den 7 december. 

DETTA HÄNDER PÅ ALFONS ÅBERGS KULTURHUS

Toppmöte om förskolan 

Förskoleförvaltningen i Göteborgs arrangerade 5-6 december en Förskolesummit där de samlade politiker, representanter från näringslivet, forskare, rektorer och pedagoger för ett unikt toppmöte. Sjävklart deltog Alfons Åbergs Kulturhus. 

– Förskolesummit var en mötesplats för aktörer i staden som jobbar med barns rätt och syftet var att diskutera barns sociala arenor. Där är kulturen en viktig del och därför var bland andra Alfons Åbergs Kulturhus inbjudna, säger Beata Modigh, verksamhetsutvecklare och projektledare för Förskolesummit på Förskoleförvaltningen.
 
Föreläsningar av forskare och barnrättsexperter varvades med workshops där deltagarna själva var aktiva med att ta fram idéer om hur den sociala hållbarheten för barn kan utvecklas och hur barnen får ta plats i staden.
– Målet är att barn ska synliggöras som fullvärdiga medborgare. Vi hade 45 rundabordssamtal där det skapades idéer och visioner och det ska vi nu utvärdera, säger Beata Modigh. 

Viktigt arbete med rättigheter

Från och med den 1 januari 2020 gäller FN:s Barnkonvention som lag i Sverige. Enligt BRIS uppger över hälften av Sveriges kommuner att de saknar eller inte känner till en strategi för implementeringen av barnkonventionen i sina verksamheter. Det finns med andra ord mycket kvar att göra. 

Alfons Åbergs Kulturhus har jobbat och kommer att jobba ännu mer med barns rättigheter. Från och med nästa nyhetsbrev kommer vi att lyfta fram barns röster. Läs mer om arbetet med Barnkonventionen.

Kompisbiljetter

Kompisbiljetter ger fler barn chansen att leka och lära på Alfons Åbergs Kulturhus. Genom noga utvalda organisationer som Stadsmissionen,  
Stiftelsen Friends och Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus delas kompisbiljetterna ut till barnfamiljer som har det extra tufft i vardagen. 
 ©Bok-Makaren AB Bild: ©Bok-Makaren AB

Copyright © 2019 Alfons Åbergs Kulturhus, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.