Copy
Nyt fra Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst
APRIL 2017
Se denne mail i din browser
Anemoner, påskeliljer og ramsløg pibler op af jorden. Der er grøde i luften, foråret og lyset er på vej.
Det har desværre ikke været muligt at forlænge projektstøtten til kompetencecentret og endnu heller ikke muligt at finde alternative løsninger, men som de optimister, vi er, håber vi foråret og de lysere tider også vil brede sig til kompetencecenteret.
Børneåbningen 2017
Fotos: Line Frøslev

Møde med Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for billedkunst


Styregruppe og sekretariat var inviteret til et arbejdsmøde d. 8. februar, hvor der blev diskuteret, hvordan udvalget kunne tage nogle af anbefalingerne fra oplæg til strategi og handlingsplan for børn, unge og billedkunst videre. Blandt andet blev et oplæg til en ny samarbejdspulje diskuteret. Puljebeskrivelsen er sendt til høring hos KBUB og KBUBs styregruppe.

Billedkunstens Dag


Onsdag d. 15. marts var det igen Billedkunstens Dag, og mange institutioner og børn og unge deltog også i år i billedkunstaktiviteter over hele landet. For nogle var det nyt at deltage, mens andre allerede havde lagt kimen til en tradition sidste år.
Der er behov for, at der etableres en større forståelse for at styrke børns og unges visuelle kompetencer, og Billedkunstens Dag er en god anledning til at sætte fokus på billedkunst for børn og unge ved at vise noget af det frem, der arbejdes med i undervisning og formidling af billedkunst.
I januar måned blev der udsendt et inspirationskatalog og plakat til alle landets folkeskoler, efterskoler og friskoler, læreruddannelser, foreninger og billedkunstformidlere. Det er blevet flittigt brugt, men også andre aktiviteter i det offentlige rum er kommet til. Kompetencecentret er i øjeblikket ved at lave en opsamling i tal og beskrive eksempler af indholdet i aktiviteterne. (Udsendes senere)

Aarhus Kulturhovedstad 2017


Kompetencecentret blev i januar inviteret til den officielle åbning af Aarhus Kulturhovedstad 2017.  
Det blev en stemningsfyldt oplevelse med optog, levende billeder og musik. Seks 10-12 meter lange oplyste skibe med projektioner af børns og unges drømme om fremtiden og tusindvis af mindre både bevægede sig gennem gaderne sammen med de ca. 7000 børn og voksne, der deltog i optoget og i forberedelserne til det. Dagen før var der børneåbning med fællestemaet ”Ønskelandet” i de 19 kommuner i regionen, der er en del af kulturbyåret. Vi ser frem til endnu flere gode kunstneriske oplevelser i 2017. 

Arkitektur


I forbindelse med Aarhus Kulturhovedstad fortsætter Kompetencecentret og landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sit mangeårige partnerskab med Børnekulturhuset i Aarhus om udvikling af arkitekturprojekter for børn og unge. Det munder blandt andet ud i et regionalt projekt med arkitekturudstilling i en skibscontainer suppleret med workshops samt en uge med arkitektur- og byggedage på Godsbanen i august måned. I begge projekter inddrages mange nye samarbejdspartnere i de deltagende kommuner, bl.a. arkitekt- og designskole, pædagoguddannelsen på VIA, Aarhus Tech, produktionsskolerne i kommunerne, gøglerskolen, billedskoler og biblioteker.

Arts4all


Det europæiske billedkunstnetværk, Arts4all, som Danmark også har været en del af siden igangsættelsen, holder sit årlige seminar i det land og den by, som har kulturhovedstadsværtskabet. Det betyder, at turen i år er kommet til Aarhus, hvor kompetencecentret vil være vært i samarbejde med kommunale institutioner. Besøget finder sted i august måned.   
Godt forår og god påske!

Mange hilsener
Karen Marie

Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst
www.kbub.dk
Copyright © 2017 Kompetencecenter for Børn, Unge og Billedkunst, All rights reserved.


Afmeld nyhedsbrev    Opdater dit nyhedsbrevsabonnement 

Email Marketing Powered by Mailchimp