Copy
Nyt fra Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst
JUNI 2016
Se denne mail i din browser

Et fuldt program i foråret med talenttræf, skolemesse og afslutning af modelforsøg er gledet over i en sommer, hvor al energi og opmærksomhed samles om den fremtidige strategi for billedkunst for børn og unge, om udfordringer, indsatsområder og anbefalinger. Aktiviteterne ude i landet og strategiseminaret i begyndelsen af juni har inddraget mange af kompetencecentrets interessenter og givet synlighed, fællesskab og gode input til den kommende strategi.

Vi ønsker jer en god sommer!

BÅDE-OG – Ny publikation fra KBUB


Publikationen BÅDE-OG – om samarbejde mellem billedskoler og folkeskoler er netop udkommet. Her kan man finde samarbejdsmodeller, diverse erfaringer og gode råd fra både skole- og billedskolefolk samt en række anbefalinger til, hvad der kan fremme det gode samarbejde.
Modellerne i publikationen er konkrete eksempler på samarbejds- og organiseringsformer, der bygger oven på gode lokale undervisningsforløb i tolv af landets kommuner. Ideen er, at modellerne skal kunne inspirere andre kommuner, skoler og billedskoler, der kan spejle sig geografisk, organisatorisk eller mentalt i dem, til at prøve noget lignende.
For at få et blik udefra på den sammenhæng, samarbejdet mellem billedskoler og folkeskoler skal indgå i, indledes publikationen med en række debatskabende tekster og interviews, bl.a. om billedkunstens betydning og potentiale for børn og unge. Dermed henvender publikationen sig til en bred målgruppe med interesse for området, og den dokumenterer, at der også her er god grund til at samarbejde om billedkunsten!

Publikationen kan bl.a. læses på kompetencecentrets hjemmeside: www.kbub.dk. Den kan også rekvireres i ’papirudgave’ på info@bornkunstogbilleder.dk.

Seminar og strategi


Kompetencecenteret lægger de kommende måneder sidste hånd på et oplæg til en strategi for billedkunstområdet for børn og unge, som skal præsenteres for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst i september.
Mandag den 6. juni var KBUB vært for et seminar, hvor en lang række repræsentanter fra hele området var samlet på Statens Værksteder for Kunst. Hele dagen arbejdede deltagerne med at sætte ord på de centrale udfordringer på området – og komme med en række anbefalinger til at løfte området. Deres input indgår i strategien, som bygger på bidrag fra hele den billedkunstneriske fødekæde.
 

Derfor billedkunst til børn og unge – nye film på KBUB´s hjemmeside


Vi har spurgt en række medlemmer af kompetencecenterets advisory board, hvorfor billedkunst er vigtigt for børn og unge. Deres svar kan du se på http://www.kbub.dk/derfor-billedkunst-til-boern-og-unge/
Nogle af svarene er, at i arbejdet med billedkunst lærer børn og unge at agere i en visuel verden, at se og aflæse billeder. De prøver at være medskabende, kreative og innovative. Billedkunst giver dem mulighed for fordybelse og perspektiv. Derfor billedkunst til børn og unge.

Vindere af konkurrencen på Billedkunstens Dag


Der er nu fundet en vinder af konkurrencen i forbindelse med Billedkunstens Dag. Det blev Middelfart Billedskole, der i deres kunsthappening har inddraget de forbipasserende, inviteret store som små til at deltage i en midlertidig billedkunstaktivitet og til gå i dialog med billedskoleeleverne.
Desuden havde alle eleverne lavet små billeder, som de gav de deltagende med hjem. Aktiviteten i det offentlige rum er med til at skabe opmærksomhed og synlighed om billedkunst for børn og unge.
Præmien er en kunstnerworkhop, som aftales nærmere med Middelfart Billedskole.
Med venlig hilsen

Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst
www.kbub.dk
Copyright © 2016 Kompetencecenter for Børn, Unge og Billedkunst, All rights reserved.


Afmeld nyhedsbrev    Opdater dit nyhedsbrevsabonnement 

Email Marketing Powered by MailChimp