Copy
Nieuwsbrief Gemeentebelangen Groen Soest april 2017
View this email in your browser
volg ons op Facebook
volg ons op Twitter
ontdek onze website www.ggs.nu

Nieuwsbrief GGS


We zijn er weer met een nieuwe nieuwsbrief! In deze editie lees je over:


Uitnodiging ALV - Resultaten Opiniepanel - Initiatief Spoorverdovend Soest - Enquete 2: Bouwen in de polder - Kort nieuws


Lid worden van het Opiniepanel kan als u hier klikt

Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Het bestuur van GGS nodigt de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering 2017. Naast het behandelen van de punten op de agenda zal er ook weer een presentatie zijn van een inspirerende spreker. 

Datum : maandag 24 april 2017
Locatie : Museum Oud Soest, Steenhofstraat 46 te Soest.
Aanvang: 20.00 uur
Inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur

De agenda vind u via deze link

Bent u nog geen lid van GGS maar zou u wel stemrecht op de vergadering willen? Meld u dan nu als lid via deze link

Windmolens in Soest 

De resultaten

Wilt u windmolens in de Soester polder? Iets meer dan 70% geeft 'nee' als antwoord. Bijna 20% van de deelnemers wist niet eens van de plannen voor windmolens in de polder. De meerderheid is wel in meer of mindere mate voor windmolens, niet in alle gevallen mooi, maar de meeste zien ze het liefst geplaatst op zee. Zonne-energie wordt als alternatief genoemd. Ook bij energieopwekking aandacht schenken aan milieuaspecten in bijvoorbeeld China. Over het veranderende landschap als het gevolg van energieopwekking, de zogenaamde 'energielandschappen', bent u erg verdeeld. Bijna 50% vind dat we het huidige landschap moeten bewaken en 33% vind dat we er niet aan ontkomen dat het landschap veranderd. 

Opvallend is de relatieve onbekendheid en impopulariteit van de duurzaamheidslening van de gemeente Soest. Terwijl de respondenten een redelijk goed geïnformeerde groep is, wist ruim een derde niet dat deze regeling bestaat of wat die inhoudt. Mensen die het wel weten uiten kritiek in het commentaar vak.

Minder opvallend is dat iedereen duurzaamheid belangrijk vindt, maar niet ten koste van alles. Tegelijkertijd lijkt er een meerderheid voor een sterkere stimulering, dan wel verantwoorde ‘dwang’ bij het invoeren van energiebesparende maatregelen. Mensen doen wel zelf al veel aan duurzaamheid: Zonnepanelen, zonneboiler, ledverlichting, volledig isolatie woning, warmte terugwin installatie, groen dak/sedum dak, hemelwater kan weg in de tuin, veel fiets gebruiken, gebruik greenwheels, dubbel glas, afvalscheiding, groene stroom, verwarming graadje lager. Sommigen zouden graag zonnepanelen aanschaffen via een coöperatie omdat het eigen dak niet geschikt is.

Geheel open was de vraag hoe we als gemeente 20% energiebesparing kunnen realiseren. De antwoorden leveren een bruikbare samenvatting van verschillende maatregelen: maak plannen met lokale ondernemers en woningcorporaties voor het verduurzamen van woningen en bedrijven; biedt kant en klaar pakketten aan voor huisisolatie en het plaatsen van zonnepanelen. Informeer inwoners en winkeliers over vormen van energiebesparing, stimuleer fietsgebruik en voer led straatverlichting in.

De laatste vraag op het eerste Opiniepanel was naar suggesties voor een volgende ronde. Meerdere malen werd de sport en het winkelbeleid genoemd. Maar liefst vijf keer werden zowel de situatie voor fietsverkeer en openbaar vervoer genoemd als woningbouw en de lokale woningsituatie. De laatste hebben we gekozen als het onderwerp voor de volgende enquete.

Lees het gehele verslag en de resultaten in grafieken via deze link 

Photo credit: Foter.com

GGS wil snellere aanpak treinoverlast

Open brief met initiatief ingediend.

Via Soestnu.nl - "Sinds er zwaardere dubbeldekkers in plaats van sprinters worden ingezet op de spoorlijn Baarn-Utrecht hebben omwonenden van de spoorlijn in Soest grote hinder van het lawaai van de treinen (het zogenaamde booggeluid). Namens 150 omwonenden vraagt de actiegroep spOORVERDOVENDsoest om snel actie te ondernemen.

Tot begin van vorig jaar reden er op de lijn sprinters die weinig overlast gaven. Toen die door dubbeldekkers werden vervangen, ontstond de geluidoverlast. Eigen metingen van omwonenden leverden resultaten van 100 tot 120 decibel, een geluid dat zich 76 keer per etmaal voordoet. NS en ProRail wezen aanvankelijk naar elkaar waarna de actiegroep spOORVERDOVENDsoest werd opgericht. Inmiddels heeft het ministerie het Soester probleem erkend. Maar de maatregelen worden pas eind volgend jaar gepland. "Daar kunnen we niet meer op wachten", aldus woordvoerder Sylvia Revoort van de actiegroep. "Wij willen ons leven terug, weer op balkon of tuin kunnen zijn en niet vier keer per uur in elkaar krimpen. Oss en Nijmegen hebben zelf alvast maatregelen genomen die de minister zal compenseren." De actiegroep hoopt dat de gemeente Soest dit voorbeeld volgt.

De fractie Groenbelangen Groen Soest heeft naar aanleiding van de open brief van de actiegroep aan de gemeenteraad een initiatiefvoorstel voorbereid waarin het college wordt verzocht om de geluidhinder zo snel mogelijk te beperken en in navolging van de gemeenten Eindhoven en Oss, ook vooruitlopend op de aanbesteding van ProRail, een zogeheten SSCS-systeem aan te leggen langs het traject door Soest."

Na het voorbereiden van dit voorstel kregen we bericht dat er actie op wordt ondernomen door de Gemeente. Na de zomer zou het voor omwonenden al beter moeten worden! Goede actie dus.

Bouwen in Soest

Het onderwerp van enquête #2

Er zijn plannen om in onze regio (Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest, Woudenberg) tot 2040 vijfenveertigduizend woningen bij te bouwen. Utrecht, inclusief Amersfoort, staat in de Europese top van economisch succesvolle regio's. Alleen London scoort beter. Dat zorgt er voor dat regionale bestuurders en politici alle zeilen willen bijzetten om die positie te behouden of nog te verbeteren.

Volgens analyse's van het Economisch Instituut Bouwen (EIB) moet afscheid worden genomen van het idee dat in onze regio onvoldoende ruimte zou zijn om 45.000 woningen te bouwen vanwege de schade aan het groene karakter van ons gebied. De provinciale opvatting dat alleen binnen stedelijk gebied (zogeheten rode contour) gebouwd mag worden, wil men bij de vernieuwing van de provinciale ruimtelijke visie van tafel krijgen. Daarom wordt nu een regionale omgevingsvisie voor de regio Amersfoort ontwikkeld waarbij ook bouwlocaties in het buitengebied worden voorgesteld.   

Dat kan gevolgen hebben voor de woningbouwplannen in Soest. Amersfoort is de afgelopen decennia flink uitgebreid, met Kattenbroek, Nieuwland en Vathorst, maar de grens van verdere uitbreiding in het buitengebied is in zicht. Dat betekent dat voor de uitbreiding van bebouwing ook gekeken gaat worden naar de andere gemeenten in de regio zoals Soest.

Voor de eigen woningbehoefte heeft Soest voldoende ruimte voor woningbouw binnen de rode contour. De regionale visie ziet een behoefte aan ruimte voor woningbouw ter grootte van 180 voetbalvelden. Dan is het niet ondenkbaar dat de druk om in Soest ook buiten de rode contour (en dus in het groen) te gaan bouwen groot wordt.

Gemeentebelangen Groen  Soest (GGS) wenst daar niet in mee te gaan. Wij menen dat onze regio wat betreft leefbaarheid en aantrekkelijkheid zuinig moet zijn op het buitengebied en dat bouwen buiten de rode contour daar afbreuk aan zal doen.

GGS vraagt in dit Opiniepanel de inwoners van Soest en Soesterberg hoe zij denken over uitbreiding van de woningbouw in groene gebieden en zal met de resultaten naar buiten treden.

Tegenover de wens van de regio om te groeien staat de wens van andere regio's in het land dat economische investeringen gespreid worden en niet vooral in de succesvolle regio's in de Randstad worden gedaan. Die beweging is geïnitieerd door het manifest "Bruisend Nederland" en wordt gesteund door de "G32": de grootste gemeenten in Nederland. Er is dus hoop.

In deze enquête zullen we verschillende locaties voorleggen middels foto's.

Brandweerposten Soest en Soesterberg zoeken vrijwilligers

Iets voor u?

Klik dan hier: 
http://www.brandweersoest.nl/posten-soest-en-soesterberg-op-zoek-naar-nieuwe-vrijwilligers/
 

 

Tot slot

Bij deze....

Vergeet u niet aan te melden voor het GGS Opiniepanel, als u dat nog niet gedaan heeft. We zien uit naar uw mening en veel plezier met het invullen van de eerste enquete! Wilt u hier nog meer over lezen? Klik dan op deze link

Ook lid worden van Gemeentebelangen Groen Soest of op een andere manier een bijdrage leveren? Leuk! Lid worden kan via onze website of per post. Of neem natuurlijk contact op met een van onze raadsleden of fractie-assistenten!

Copyright © 2017 Gemeentebelangen Groen Soest, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp