Copy
Nyhetsbrev från samverkansprojektet
View this email in your browser

Folkhögskolespåret når nya län


Många är nyfikna på samverkansprocesserna som sker i södra Sverige. I samarbete med länsstyrelserna erbjuder därför projektet att komma upp och presentera erfarenheter, metoder och goda exempel. Hittills har Södermanlands, Västmanlands, Jönköpings och Västra Götalands län fått besök av projekt-teamet. Bilden är från Åsa fhsk i Katrineholm där ett av mötena hölls. Medverkande har varit kommuner, folkhögskolor, länsstyrelsen samt region eller landsting. I samtliga län fortsätter arbetet med frågan, antingen som lokala samarbeten, i regionala nätverk eller genom tillsättande av arbetsgrupper. Vi ses härnäst i Örebro 29/5 och Stockholm 1/6.

Nya perspektiv på nationell konferens för Folkhögskolespåret i Trelleborg


Från land och rike runt, så långt som Kalix och Umeå, hade de kommit för att lyssna på nya perspektiv i etableringen av ensamkommande ungdomar. 130 deltagare kom till Sveriges sydligaste stad när Folkhög-skolespåret bjöd in till konferens 16 april. Presentation om projektet blandades med externa föreläsare med fokus på folkhögskola, arbetsmarknad, nätverk och de ensamkommande ungdomarnas resurser. Många passade även på att komma dagen innan för studiebesök på Arbetsmarknadsförvaltningen. Där fick man bland annat lyssna på Jalil Nooris erfarenheter av att komma ensam till Sverige och Trelleborg. Jalil (på bilden nedan) är snart färdigutbildad elektriker med goda jobbutsikter.


Öland bjöd in till samverkan


Kalmar län är med i projektet sedan i höstas. I början av maj träffades alla parter på Ölands folkhögskola. Rektor Åke Holm visade runt i de kreativa miljöerna. Dialogen med kommunerna går framåt och målet är att komma igång med ett antal platser till hösten.

Projektets alla folkhögskolor går att finna på vår hemsida. Se upplägg och kontaktpersoner här.


Följ oss på sociala medier
Tylösandsdagarna 2015

Folkhögskolespåret föreläste på årets Tylösandsdagar med tema etablering och mottagande av ensamkommande. Självklart var också bokbordet uppe och bemannat! På bilden syns Emma Asek, processledare i Folkhög-skolespåret sedan april.

Ansökan om projektomgång 2015-16 inlämnad

Efter tre år lämnar Trelleborgs kommun över Folkhögskolespåret. Projektägare i den nya ansökan blir istället Malmö stad i samverkan med Eslövs folkhögskola. Projektet ska fokusera på utbildning och stöd i kommunerna, nätverk mellan folkhögskolorna, samt nationell spridning mot fler och nya län. 46 samverkansparter ingår i nästa projektomgång. Medel söks genom länsstyrelsernas § 37a. Vid beviljade medel startar den nya omgången aug 2015.

 
Sommarskola på Löftadalens folkhögskola

 
Löftadalens folkhögskola erbjuder sommar-skola för ensamkommande ungdomar. Hela 9 veckor är inplanerade. Förarbetet är i full gång och ett 30-tal ungdomar från kommuner i Halland beräknas vara med. Undervisning varvas med aktiviteter i havsnära miljö. Dessutom har Löftadalen skrivit avtal om de första ungdomarna som ska börja läsa och bo på folkhögskolan till hösten. Läs mer om Löftadalens upplägg här.
Stödboende föreslås som ny placeringsform

Socialdepartementet lämnade i förra veckan förslag på införande av "stödboende" i Socialtjänstlagen. Detta ska komplettera HVB och familjehem som boendeform för unga 16-20 år. Ensamkommande ungdomar är en tilltänkt grupp för den nya lagstiftning-en. I princip innebär detta möjligheter för folkhögskolor att erbjuda internat-boende till ungdomar under 18 år.
Facebook
Twitter
Website

Kontakt

Tobias Hedkvist
Processledare
tobias.hedkvist@trelleborg.se
0410-73 35 33


avsluta prenumerationEmma Asek
Processledare
emma.engstrom-asek@trelleborg.se
0410-73 35 91


 
Share
Tweet
Forward