Copy
Bekijk deze nieuwsbrief online

 

Nieuwsbrief 1 -2015

Verbetering IJsselmeerdijk Lemmer

Wetterskip Fryslân verbetert de IJsselmeerdijk ten westen van Lemmer. In totaal wordt de dijk over een lengte van 5 kilometer gemiddeld met
1 meter verhoogd. In het najaar van 2017 zijn de werkzaamheden aan dit grootschalige project afgerond. De dijk voldoet dan weer aan de wettelijke veiligheidseisen en biedt de komende 50 jaar bescherming tegen hoogwater.

Dijkexcursie op
16 oktober


Wetterskip Fryslân organiseert vrijdag 16 oktober een excursie naar de dijk bij Lemmer. Start is om 14.00 uur in het bezoekerscentrum bij het Woudagemaal. Deelname is gratis, aanmelden via www.weekvanonswater.nl.
Lees meer

Dijkverbetering prima verlopen


Het eerste deel van de dijkverbetering is klaar. Het gaat om het gedeelte dicht bij het IJsselmeer. Alle voor dit jaar geplande werkzaamheden zijn voor 1 oktober afgerond. Er is een enorme hoeveelheid klei aangevoerd.
Lees meer

Veilig het stormseizoen in


Van 1 oktober tot 1 april is het stormseizoen. Dan mag er niet aan de dijk worden gewerkt. Vandaar dat de aannemer voor 1 oktober de werkzaam- heden heeft afgerond en er ook geen transporten meer plaatsvinden.
Lees meer

Jongeren leren over dijken


Wetterskip Fryslân wil jongeren bewust maken van waterveiligheid. Daarom is er een lespakket over dijken ontwikkeld. En het bezoekerscentrum van het Woudagemaal uitgebreid met een expositieonderdeel.
Lees meer

Video over verbetering IJsselmeerdijk


In april 2015 heeft Wetterskip Fryslân een video gemaakt over de dijkverbetering bij Lemmer. Bekijk het filmpje (met dronebeelden aangeboden door aannemer Van der Meer) door op de foto te klikken.
Opdrachtgevers
Opdrachtnemer

Copyright © 2015 Wetterskip Fryslan - Kijk op de Dijk Lemmer, All rights reserved.


Uitschrijven voor onze nieuwsbrief | Voorkeuren wijzigen