Copy
The latest news from www.annika.no
View this email in your browser

Hva kan man bruke når man skyggelegger?

Å skyggelegge er ikke alltid like lett. En del av det å skyggelegge har også med verktøyet å gjøre. Første regel er: IKKE bruk fingrene! Fingrene har mye fett på seg og da vil du ikke ha muligheten til å fjerne blyanten hvis du trenger det.

To shade is not always easy. The tool you use can also be important. So the first rule is: Do NOT use your fingers! Fingers tend to have a lot of grease on them and then you wont be able to remove the shading if you want.

Jeg starter alltid med å skisse opp proporsjonene av ansiktet slik at ikke øynene havner i feil høyde etc.
Så skraverer jeg forsiktig der det skal være skygger med en blyant (HB eller 2B).

I always start with sketching the proportions of the face so that the eyes do not fall into the wrong height, etc. Then I gently shade/draw where it should be shadows with a pencil (HB or 2B).
Etterpå bruker jeg enten en tegnestubb eller tørkepapir (mykt og glatt er det beste) og gnir forsiktig blyantskraveringen rundt slik at det danner en myk skyggeeffekt.
Da kan du med en gang se et øye/munn/nese komme til syne :)

Afterwards, I use either a blending stump or tissue (soft and smooth is the best) and rubbing gently the pencil lines around so that it forms a soft shadow effect.
Then you can immediately see an eye / mouth / nose appear :)Til detaljene kan du bruke en tegnestubb (de kommer i ulike størrelser).
For the details you can use the blending stump (they come in all sizes)

Så fyller jeg bare på med mer og mer blyantfarge (mørkere og mørkere). Det er lurt å begynne med HB og så bruke bløtere og bløtere blyant som 2B-6B-9B. Du kan også presse hardere med HB blyanten, men da kan du risikere å ødelegge arket!

Then I fill in with more and more color with the pencil (darker and darker). Try to use different pencils. Like start with HB and then with softer and softer pencils like 2B-6B-9B.
You could also press harder with the HB pencil to make it darker, but that may ruin your paper!

Dette er noen av de ulike redskapene jeg brukte på denne tegningen:

These are some of the tools I used on this drawing:

* Tegnestubb/Blending stump
*
Blyant HB/Pencil HB
*
Blyant 2B/Pencil 2B
*
Blyant 6B/Pencil 6B
*
Trykkblyant/Mechanical pencil
*
Tørkepapir/Tissuepaper
*
Hvit blekk/ White ink


 

Share
Tweet
Forward
+1
Share
Det ferdige resultatet / The finished result
Facebook
Twitter
Website
Email
Tumblr
Instagram
Copyright © 2015 Galleri Annika, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp