Copy

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk de online versie.

Nieuwsbrief #5 / juni 2016
Verhaal van een ervaringsdeskundige
Bij de aanpak voor personen met verward gedrag staat de persoon met verward gedrag zelf altijd centraal! Daarom beginnen we deze nieuwsbrief met het verhaal van een ervaringsdeskundige. Dit keer het verhaal van Gonnie. Zij herkende haar verwardheid zelf pas in een laat stadium. Ze werd noodgedwongen opgenomen in een instelling. Haar verbeterpunt voor hulpverleners: "Laat je vooroordelen los. Kijk en luister naar de persoon zonder daar een waardeoordeel aan te geven."

Bekijk meer verhalen van ervaringsdeskundigen op onze website.
Structureel 30 miljoen voor aanpak verwarde personen
Vanaf 2017 wordt structureel 30 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de aanpak van personen met verward gedrag. Dat staat in de voorjaarsnota van het kabinet. Voor de rest van 2016 wordt 15 miljoen beschikbaar gesteld. Het aanjaagteam Verwarde Personen is zeer verheugd dat een eerste verzoek om meer geld vrij te maken voor dit onderwerp door het kabinet is gehonoreerd. "Hieruit blijkt dat het landelijke vraagstuk wordt opgepakt," aldus voorzitter Liesbeth Spies.

Acute zaken direct oppakken
Het toegekende budget wordt onder meer ingezet voor financiering van de regeling voor onverzekerden, die het kabinet aankondigde in reactie op de tussenrapportage van het aanjaagteam. Daarnaast worden acute zaken opgepakt, zoals het opzetten en uitbreiden van pilots en projecten in het land.

Lees meer
Nieuwe editie inloopcafé: kom langs!
Op dinsdag 14 juni organiseren wij het tweede inloopcafé van het aanjaagteam Verwarde Personen. We zijn te gast bij ‘Huis van de Wijk de Pijp’ van Combiwel in 2e Van der Helstraat 66 te Amsterdam. U kunt binnenlopen tussen 16:00 en 18:00 uur. Kom langs en ga met ons en met elkaar in gesprek over een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag.

De Nieuwe Club
De Nieuwe Club, gevestigd in Huis van de Wijk de Pijp, is een innovatief aanbod van dagbesteding en sociaal contact voor ouderen vanaf 60 jaar met ernstige psychiatrische aandoeningen, zoals schizofrenie. De Nieuwe Club is het resultaat van intensieve samenwerking tussen ggz-organisatie GGZ inGeest en welzijnsstichting Combiwel. Beide instellingen laten met dit initiatief zien dat het mogelijk is om deskundigheid vanuit psychiatrie en welzijn samen te brengen in een laagdrempelige voorziening voor dagbesteding voor een kwetsbare groep, zonder stigmatiserend karakter. Tijdens het inloopcafé vertellen medewerkers van Combiwel en GZZ iets over hun aanpak en geven een rondleiding op locatie.

Aanmelden
Om logistieke redenen vragen wij u zich aan te via aanjaagteam@vng.nl.


Lees meer
Vrijwel iedereen heeft de kracht er zelf uit te komen - verslag bijeenkomst
"Maak gebruik van de kracht van mensen die verward zijn geweest, of dat nog zijn. Kijk naar wat zij zelf in huis hebben en leer dat te benutten."

Het is één van de punten die aanjaagteamlid Leen van Leersum meeneemt uit de bijeenkomst die Cliëntenbelang Amsterdam organiseerde in samenwerking met het aanjaagteam Verwarde Personen. Ruim veertig cliënten, familieleden en vertegenwoordigers van gemeenten, GGD, GZZ en verzekeraar Zilveren Kruis waren op 16 mei aanwezig in buurthuis de Boomsspijker in Amsterdam.

Nuttig en leerzaam
Een nuttige en inspirerende bijeenkomst, aldus Van Leersum die, samen met aanjaagteamcollega Anouk Mateijsen, vooral kwam luisteren naar wat volgens de aanwezigen beter kan in de hulp aan mensen met verward gedrag. "Ik heb door deze bijeenkomst meer inzicht gekregen in wat er speelt bij mensen die verward zijn (geweest)", vertelt Van Leersum. "Ook als iemand verward is zit er vrijwel altijd diep van binnen ergens de kracht om uit de psychische crisis te komen. Mensen hebben wel hulp nodig om deze kracht aan te spreken."

Lees meer
Uit de praktijk: De Psycholance
Er gebeurt al veel op het gebied van ondersteuning en zorg voor personen met verward gedrag. Wij delen voorbeelden uit de praktijk graag zodat anderen hier weer van kunnen leren. Deze keer: De Psycholance

Ook in gevallen waarbij geen sprake was van strafbare feiten, werden verwarde personen noodgedwongen in een politieauto vervoerd. Veelal was er dan sprake van een dwangtoestand, wat onnodig veel agressie opleverde. Om dit soort escalatie zo veel mogelijk te voorkomen wordt in veel steden tegenwoordig gebruik gemaakt van een zogenaamde Psycholance. Van buiten fel geel: een gewone ambulance. Van binnen ruim, wit en weinig apparatuur in zicht: een Psycholance. Minder stigmatiserend en/of traumatiserend dan vervoer in een politieauto en voor de hulpverlenende professionals veiliger.

De aanpak
Als er bij 112 een melding over een verward persoon binnenkomt, dan wordt deze via de politiemeldkamer doorgezet naar het team Vangnet en advies van de GGD. Hier wordt de situatie beoordeeld. Als er geen sprake is van ordeverstoring, verwondingen of suïcidaal gedrag, dan gaat de Psycholance bij de persoon langs om polshoogte te nemen en zo nodig naar de crisisdienst te vervoeren. De Psycholance wordt bemenst door een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) en een zorgambulancechauffeur en wordt ook ingezet voor het vervoer tussen instellingen.

Lees meer
In de kamer: veel aandacht voor 24/7 beschikbaarheid
Op 26 mei debateerde de Tweede Kamer over de GGZ. In het debat was veel aandacht voor het thema verwarde personen en de 1e tussenrapportage van het aanjaagteam. De nadruk lag op het onderwerp 24/7 beschikbaarheid van acute zorg. Daarop heeft de minister van VWS toegezegd de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om advies te vragen over bekostiging, op basis van beschikbaarheid, van bijvoorbeeld crisisbedden.

Andere onderwerpen die aan bod kwamen varieerden van het belang van aparte plekken voor BOPZ-patienten in TBS-klinieken tot de rol van de IGZ. En de wens van onafhankelijk onderzoek naar aanleiding van de Zembla-uitzending over Linda, een vrouw met borderline en psychotische klachten. Er was aandacht voor de gewenste improvisatieruimte voor professionals. Verder werd er gepleit voor het toerusten van alle Nederlanders voor een goede omgang met verwardheid. Bijvoorbeeld wanneer buren zich zorgen maken. Verder was er veel aandacht voor goede kennis in de wijkteams en het tot strand brengen van een netwerk van de verschillende hulpverleners. Er werd verder veel waardering uitgesproken voor het werk van het aanjaagteam. Maar er is dus ook nog veel te doen.
Contact
Aanjaagteam Verwarde Personen
Postbus 30435, 2500 GK Den Haag, 070 373 83 93, aanjaagteam@vng.nl
www.aanjaagteam.nl

 
Kent u iemand voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn? Stuur deze nieuwsbrief dan door!