Copy

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk de online versie.

Nieuwsbrief #7 / augustus 2016
Verhaal van een ervaringsdeskundige
Bij de aanpak voor personen met verward gedrag staat de persoon met verward gedrag zelf altijd centraal! Daarom beginnen we deze nieuwsbrief met het verhaal van een ervaringsdeskundige. Dit keer het verhaal van Karin. Karin vertelt over haar acute psychose en hoe ze uiteindelijk van haar eigen kwetsbaarheid haar kracht gemaakt heeft.

Bekijk meer verhalen van ervaringsdeskundigen op onze website.
Het volgende inkoopcafé in Assen
Op dinsdag 6 september organiseren wij weer een nieuwe editie van het inloopcafé van het aanjaagteam Verwarde Personen. De locatie is deze keer het gemeentehuis van de gemeente Assen van Noordersingel 33 te Assen. Burgemeester Out van de gemeente Assen is gastheer. U kunt binnenlopen tussen 16:00 en 18:00 uur. Kom langs en ga met ons en met elkaar in gesprek over een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag.

Regionale aanpak in Drenthe
In Drenthe herkent men de problematiek rond mensen die verward gedrag vertonen. Al voor het aanjaagteam in september 2015 van start ging, waren verschillende partijen in de regio voortvarend aan de slag gegaan. Partijen als GGZ, Politie, Ambulancezorg en GGD zoeken met elkaar naar oplosisngen voor de problematiek en bekijken best practices in de regio. Tijdens het inloopcafé zijn verschillende vertegenwoordigers van de regionale samenwerking aanwezig om iets over hun aanpak te vertellen.

Heeft u vragen over de bouwstenen voor een sluitende aanpak? Wilt u uw ervaring met ons delen? Wilt u meer weten over de aanpak in Drenthe? Of wilt u met ons sparren over een vraagstuk rond verwarde personen? Kom dan langs op 6 september!

Om logistieke redenen vragen wij u zich aan te melden via
 aanjaagteam@vng.nl.
In de praktijk: Zelfregiecentrum Weert
Er gebeurt al veel op het gebied van ondersteuning en zorg voor personen met verward gedrag. Wij delen voorbeelden uit de praktijk graag zodat anderen hier weer van kunnen leren. 

In het zelfregiecentrum in Weert kunnen mensen terecht die de regie over hun leven (weer) in eigen hand willen nemen. Het centrum is er voor mensen die om verschillende redenen minder tot hun recht komen dan ze zouden willen.

Door actief te zijn in het zelfregiecentrum, bijvoorbeeld als vrijwilliger of deelnemers aan de activiteiten, kunnen mensen werken aan hun eigen ontwikkeling.

Meer praktijkvoorbeelden in onze databank

Lees meer
Cliënt- en familieorganisaties betrekken
Cliënt- en familieorganisaties spelen een belangrijke rol als het gaat om de aanpak verwarde personen. En steeds meer gemeenten betrekken deze organisaties en hun vertegenwoordigers dan ook bij beleidsplannen voor een sluitende aanpak. Zo kan ook de inbreng van mensen met verward gedrag en van hun omgeving (bouwsteen 1 van het aanjaagteam) goed geborgd worden.

Landelijk Platform GGz
In de praktijk blijkt dat relevante regionale GGz-organisaties niet altijd even gemakkelijk te vinden zijn. Om gemeenten op weg te helpen heeft het Landelijk Platform GGz (LPGGz) per provincie lijsten opgesteld met de contactgegevens van cliënt- en familieorganisaties. Deze lijsten zijn op te vragen via de regionale en lokale steunpunten.

Lees meer
Handreiking:
Een integrale blik op zorg en re-integratie
Gemeenten en zorgverzekeraars zoeken en vinden elkaar in toenemende mate. De samenwerking bij re-integratie van mensen met een psychische aandoening staat echter in veel regio’s nog in de kinderschoenen. Dit blijkt uit gesprekken met zorgverzekeraars, gemeenten en zorgaanbieders.

In opdracht van de VNG en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn deze gesprekken gevoerd en is aan de hand van de opbrengst van de gesprekken een handreiking opgesteld.

Lees meer
Contact
Aanjaagteam Verwarde Personen
Postbus 30435, 2500 GK Den Haag, 070 373 83 93, aanjaagteam@vng.nl
www.aanjaagteam.nl

 
Kent u iemand voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn? Stuur deze nieuwsbrief dan door!