Copy

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk de online versie.

Nieuwsbrief #4 / mei 2016
Verhaal van een ervaringsdeskundige
Bij de aanpak voor personen met verward gedrag staat de persoon met verward gedrag zelf altijd centraal! Daarom beginnen we deze nieuwsbrief met het verhaal van een ervaringsdeskundige. Dit keer het verhaal van Danny. Hij maakte in zijn leven drie keer een psychose mee. Hij vertelt hoe hij dat heeft ervaren en hoe hij de zorg heeft ervaren.

Bekijk meer verhalen van ervaringsdeskundigen op onze website.
Het gaat nu over 'hoe'
Voorzitter van het aanjaagteam Liesbeth Spies kijkt positief terug op het congres van de vereniging Zuid-Hollandse gemeenten (VZHG). “Toen het aanjaagteam begon, waren er veel reserves bij collega gemeentebestuurders. Zij vroegen zich af of het wel een serieus probleem was. ‘We moeten al zoveel en dan dit ook nog’. Nu we een half jaar verder zijn, wordt deze vraag niet meer gesteld. Het gaat nu vooral om de ‘hoe’ vraag. Het probleem wordt onderkend.”

Spies ziet een duidelijke beweging ontstaan bij collega gemeentebestuurders, gericht op een meer integrale aanpak van de problematiek rond personen met verward gedrag. Het aanjaagteam was in april te gast bij het jaarlijkse congres van de VZHG. Ongeveer 120 gemeentebestuurders waren aanwezig. Het thema ‘besturen met lef’ stond centraal. Voorzitter van het aanjaagteam burgemeester Spies verzorgde tijdens de lunch een presentatie over de noodzaak van een sluitende aanpak voor personen die verward gedrag vertonen.

Het aanjaagteam is regelmatig te vinden op bijeenkomsten in heel Nederland. Waar de leden van het aanjaagteam de komende maanden te vinden zijn ziet u in de agenda op www.aanjaagteam.nl. Organiseert u een bijeenkomst over het thema personen met verward gedrag? Vergeet dan niet de mensen om wie het gaat, personen die zelf ervaring hebben met verward gedrag, uit te nodigen. Dit kan bijvoorbeeld via cliënt- en familieorganisaties bij u in de buurt.
Tilburg aan de slag met sluitende aanpak verwarde personen
Zo snel mogelijk gepaste opvang en ondersteuning bieden aan personen met verward gedrag. Dat is het uitgangspunt van de integrale aanpak waar de gemeente Tilburg mee aan de slag gaat. Voor de aanpak is gebruik gemaakt van de aanbevelingen en bouwstenen van het aanjaagteam Verwarde Personen.

In samenwerking met regiogemeenten, maatschappelijke organisaties en ervaringsdeskundigen heeft de gemeente Tilburg een Projectplan Aanpak verwarde personen opgesteld. Hierin zijn onder meer een tiental projecten opgenomen die als doel hebben het aantal verwarde personen in de wijken te reduceren en snel zorg op maat te bieden.

Bent u ook aan de slag met een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag? Laat het ons weten via het formulier op onze website.

Lees meer
In de praktijk - Samenwerking GGD en politie
Er gebeurt al veel op het gebied van ondersteuning en zorg voor personen met verward gedrag. Wij delen voorbeelden uit de praktijk graag zodat anderen hier weer van kunnen leren. Deze keer: Amsterdamse samenwerking GGD en politie.

In Amsterdam wordt de wijk-GGD'er ingezet. Deze werkt intensief samen met de wijkagent. Een bundeling van wijkkennis op het gebied van veiligheid en van zorg, die kan zorgen voor een vroege signalering en snellere opvang voor verwarde mensen. Doel van de samenwerking tussen politie en GGD is dat meer mensen op tijd de benodigde zorg krijgen en er minder crisissituaties ontstaan.

Lees meer
Praat mee op LinkedIn!
Het aanjaagteam is nu ook te vinden op LinkedIn. De LinkedIn-groep aanjaagteam Verwarde Personen biedt een platform voor iedereen die zich bezig houdt met het vraagstuk van mensen met verward gedrag. In deze groep kunt u uw ervaringen, praktijkvoorbeelden en casussen delen. U kunt ook vragen stellen aan, of discussiëren met de leden van de groep. Dus word lid!

De leden van het kernteam dat het aanjaagteam ondersteunt zijn ook lid. Dus ook voor vragen en suggesties aan of over het aanjaagteam kunt u terecht op LinkedIn. Uw relaties of collega’s zijn ook van harte welkom op deze LinkedIn-groep. Wilt u hen op deze groep attenderen? U doet dit gemakkelijk via ‘Anderen uitnodigen’.

Word lid
Nieuwe editie inloopcafé: kom langs!
Op dinsdag 14 juni organiseren wij het tweede inloopcafé van het aanjaagteam Verwarde Personen. We zijn te gast bij ‘huiskamers van de buurt’ van Combiwel in Amsterdam. Het adres kunt u binnenkort in de agenda op onze website vinden. U kunt binnenlopen tussen 16:00 en 18:00 uur. Kom langs en ga met ons en met elkaar in gesprek over een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag.

Heeft u vragen over de bouwstenen voor een sluitende aanpak? Wilt u uw ervaring met ons delen? Of wilt u met ons sparren over een vraagstuk rond verwarde personen? Kom dan langs op 14 juni!

Om logistieke redenen vragen wij u zich aan te melden via aanjaagteam@vng.nl.

Lees meer
Contact
Aanjaagteam Verwarde Personen
Postbus 30435, 2500 GK Den Haag, 070 373 83 93, aanjaagteam@vng.nl
www.aanjaagteam.nl |  Aanjaagteam LinkedIn-groep

 
Kent u iemand voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn? Stuur deze nieuwsbrief dan door!