rovzh.nl | contact

Persbericht

DEN HAAG, 31 AUGUSTUS 2016

Leerlingen wijzen leerlingen op belang verkeersveiligheid

Floor Vermeulen trapt wedstrijd virtueel af.
Bedenk een campagne verkeersveiligheid voor je leeftijdsgenoten. Dat is de opdracht aan leerlingen in het voortgezet onderwijs. Op maandag 5 september tussen 9.45 en 10.00 uur geeft gedeputeerde en verkeersveiligheidsambassadeur Floor Vermeulen in Den Haag het virtuele startschot voor een aantal kick-off evenementen op scholen voor Voortgezet Onderwijs in Zuid-Holland.  

Het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH) organiseert de wedstrijd dit jaar voor de vijfde achtereenvolgende keer. De wedstrijd is onderdeel van het programma TotallyTraffic. Binnen dit programma bieden de samenwerkende overheden de scholen een scala aan verkeerseducatieve modules aan voor alle leerjaren. Circa een derde van de scholen participeert hierin. Gedeputeerde Vermeulen vindt de lessen belangrijk: “Gemiddeld 76 leerlingen in het voortgezet onderwijs belanden jaarlijks door een verkeersongeval in het ziekenhuis. Dat aantal willen we omlaag brengen. Om dat te bereiken, willen we gebruik maken van de ideeën van de jongeren zelf. Zij weten immers het beste wat werkt bij deze leeftijdsgroep.”
 

Het startschot en de kick-offs

Het startschot van Floor Vermeulen zal vanaf maardagochtend te vinden zijn op de facebookpagina van de wedstrijd CampagneCrew. Op de volgende scholen vinden die ochtend regionale kick-offs plaats: 
  • De Noordhoek, Gorinchem (door de verkeersveiligheidsambassadeur van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, wethouder Kees Boender)
  • RGO Middelharnis (door verkeersveiligheidsambassadeur en wethouder Marnix Trouwborst)
De persuitnodigingen voor deze afzonderlijke regionale evenementen worden door de betrokken partijen zelf verspreid onder de regionale media.
Meer informatie
Meer informatie kunt u opvragen bij het ROV-ZH, Joost de Groot (06-51148239) en Ada Aalbrecht (06-52466639) of www.totallytraffic.nl/leerlingenwedstrijd
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T (0)70 441 62 00
E ROVinfo@pzh.nl

Als u geen persberichten meer wilt ontvangen van ROV Zuid-Holland, dan kunt u zich hier afmelden.