Copy

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk de online versie.

Nieuwsbrief #12 / januari 2017
Verhaal van een ervaringsdeskundige
Voor Joris is het wederzijdse vertrouwen tussen behandelaar en patiënt het belangrijkste. "Als er ergens iets mis zit in die vertrouwensband, dan kan de behandeling niet lukken en kom je ook niet verder."

Bekijk meer verhalen van ervaringsdeskundigen op onze website.
Subsidieoproepen ZonMw
ZonMw heeft in november 2016 via het Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag (AVG) drie subsidieoproepen uitgeschreven. Heeft u een idee om samen met andere organisaties de zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie. Nieuwe subsidieoproepen van het Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag (AVG) worden 26 januari opengesteld. De deadline is 7 maart 2017.

Voor de totale ondersteuning van personen met verward gedrag heeft het Rijk vanaf 2017 structureel dertig miljoen extra per jaar beschikbaar gesteld. Een groot deel van het geld is beschikbaar gesteld voor subsidies die via het programma AVG van ZonMw aangevraagd kunnen worden.

Er is met enthousiasme ingediend op de eerste subsidieoproepen van het Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag (AVG). In totaal zijn 45 subsidieaanvragen ingediend. Begin februari maakt de programmacommissie bekend welke van deze projecten van start mogen gaan.

Lees meer
Vliegende brigade voor hulp bij aanpak personen met verward gedrag
In de nieuwsbrief van oktober is de vliegende brigade geïntroduceerd. De vliegende brigade wordt al geraadpleegd vanuit verschillende hoeken van het land. Kan de vliegende brigade ook voor u iets betekenen?

Werkt u met uw partners aan een sluitende aanpak personen met verward gedrag en komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de vliegende brigade Personen met Verward Gedrag. De brigade levert expertise die u kan helpen om uw vraagstukken op te lossen.

Lees meer
Uit de praktijk: Regio Oost-Brabant
Er gebeurt al veel op het gebied van ondersteuning en zorg voor personen met verward gedrag. Wij delen graag voorbeelden uit de praktijk zodat anderen hier weer van kunnen leren. Deze keer: de regio Oost-Brabant.

In de regio Oost Brabant werken diverse ketenpartners intensief samen aan het verbeteren van de aanpak rondom verwarde personen. Onder andere Politie, Openbaar Ministerie, gemeenten, GGZ-instellingen en instellingen voor verslavingszorg en de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) benaderen de problematiek vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid om tot de beste oplossingen te komen, met als motto: “We lossen het samen op!”

Tips vanuit de regio: Kijk over je eigen grenzen heen, zet je eigen expertise in voor het grotere doel en werk samen met de juiste partijen!

Lees meer

Meer praktijkvoorbeelden in onze databank.
Landelijk dekkend netwerk
Het Schakelteam wil in contact komen met alle regio’s die werken aan een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag, om een landelijk dekkend netwerk te krijgen. Het schakelteam ondersteunt de regio’s actief bij de implementatie van de aanpak.

Contact
Werkt u in uw regio ook aan een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag? Dan horen wij graag van u via info@schakelteam.nl. Voorzitter Onno Hoes bezoekt graag uw regio om meer te horen over uw aanpak en over hoe het Schakelteam u kan ondersteunen.
Contact
Schakelteam Personen met Verward Gedrag
Postbus 30435, 2500 GK Den Haag, 070 373 83 93, info@schakelteam.nl
www.schakelteam.nl

 
Kent u iemand voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn? Stuur deze nieuwsbrief dan door!