Copy

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk de online versie.

Nieuwsbrief #10 / november 2016
Verhaal van een ervaringsdeskundige
Bij de aanpak voor personen met verward gedrag staat de persoon met verward gedrag zelf altijd centraal! Daarom beginnen we deze nieuwsbrief met het verhaal van een ervaringsdeskundige. Dit keer het verhaal van Danny.

Danny belandde meerdere malen in psychotische crises en voelde dan vooral angst en eenzaamheid, terwijl hij zich agressief aan het uiten was.

Zijn verbeterpunt voor hulpverleners: "Het belangrijkste is dat instanties leren te communiceren en mét elkaar hun zorg gaan delen. Luister ook oprecht naar de patiënt."

Bekijk meer verhalen van ervaringsdeskundigen op onze website.
Opstartfase schakelteam
De ministeries van VWS en VenJ en de VNG hebben het schakelteam Personen met Verward Gedrag ingesteld om door te pakken op de aanpak van het aanjaagteam. Voorzitter van dit schakelteam Onno Hoes legt op dit moment de laatste hand aan het samenstellen van dit nieuwe team. Eind deze maand is de definitieve samenstelling bekend.

Begin december presenteert het schakelteam haar Schakelprgramma waarin staat op welke manier het team aan de slag gaat met de opdracht van de beide ministeries en VNG.
Vliegende brigade voor hulp bij aanpak personen met verward gedrag
Werkt u met uw partners aan een sluitende aanpak personen met verward gedragen komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de vliegende brigade Personen met Verward Gedrag. De brigade levert expertise die u kan helpen bij uw vraagstukken.

De vliegende brigade van het schakelteam Personen met Verward Gedrag kijkt samen met u en uw partners naar wat nodig is voor het realiseren van een oplossing. Zij leveren de expertise die u kan helpen bij vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van financiën of wet- en regelgeving.

Lees meer
Projecten Personen met verward gedrag – Vraag subsidie aan!
ZonMw heeft via het Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag (AVG) drie subsidieoproepen uitgeschreven. Werkt u aan een pilot project verwarde personen, lokale aanpak of een experimenteel vervoerproject, dien dan een subsidieverzoek in of bezoek een van de informatiebijeenkomsten.

Voor de totale ondersteuning van personen met verward gedrag heeft het Rijk vanaf 2017 structureel dertig miljoen extra per jaar beschikbaar gesteld. Een groot deel van het geld is beschikbaar gesteld voor subsidies die via het programma AVG van ZonMw aangevraagd kunnen worden.

Lees meer
Uit de praktijk: Regeling tijdelijke urgente zorg LVB
Er gebeurt al veel op het gebied van ondersteuning en zorg voor personen met verward gedrag. Wij delen graag voorbeelden uit de praktijk zodat anderen hier weer van kunnen leren. Deze keer: Regeling tijdelijke urgente zorg LVB.

In de eerste maanden van 2015 is de gemeente Amsterdam geconfronteerd met enkele tientallen jong volwassen Amsterdammers met een (licht) verstandelijk beperking die urgent een tijdelijk verblijf/behandeling in een 24-uurs voorziening nodig hebben. Door het ontbreken van een passend wettelijk kader in de Wet langdurige zorg (Wlz) en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan dit nu niet worden geregeld. Om te voorkomen dat deze kwetsbare Amsterdammers tussen wal en schip belanden wil Amsterdam met een tijdelijke regeling financiering van 24-uursopvang mogelijk maken op basis van scheiden wonen en zorg.

De regeling is tot stand gekomen na overleg met de MEE, de zorgaanbieders, Achmea, de gemeente Amsterdam en besproken binnen de stedelijke stuurgroepen GZ en GGZ.

Lees meer
Meer praktijkvoorbeelden in onze databank
Ontwikkelplein over melding, beoordeling/risicotaxatie en vervoer (verslag)
Het schakelteam Personen met Verward Gedrag organiseerde op 4 november 2016 het eerste ontwikkelplein voor regio’s die werken aan een sluitende aanpak voor mensen die verward gedrag vertonen.

In het World Port Center in Rotterdam gingen ruim zestig regionale projectleiders, vertegenwoordigers van politie, ambulance, ggz, zorgverzekeraars en beleid en ervaringsdeskundigen aan de slag met de bouwstenen: melding, beoordeling en risicotaxatie en vervoer.

Lees meer
Contact
Schakelteam Personen met Verwarde Gedrag
Postbus 30435, 2500 GK Den Haag, 070 373 83 93, info@schakelteam.nl
www.schakelteam.nl

 
Kent u iemand voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn? Stuur deze nieuwsbrief dan door!