Copy

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk de online versie.

Nieuwsbrief #6 / juli 2016
Verhaal van een ervaringsdeskundige
Bij de aanpak voor personen met verward gedrag staat de persoon met verward gedrag zelf altijd centraal! Daarom beginnen we deze nieuwsbrief met het verhaal van een ervaringsdeskundige. Dit keer het verhaal van Joris. Voor Joris is het wederzijdse vertrouwen tussen behandelaar en patiënt het belangrijkste. "Als er ergens iets mis zit in die vertrouwensband, dan kan de behandeling niet lukken en kom je ook niet verder."

Bekijk meer verhalen van ervaringsdeskundigen op onze website.
Tweede tussenrapportage
De eerste stappen zijn gezet, maar om daadwerkelijk verschil te maken moeten we nu met volharding samen verder doorpakken. In de tweede tussenrapportage stelt het aanjaagteam Verwarde Personen prioriteiten en geeft aanbevelingen om op prioriteiten te versnellen en belangrijke doorbraken te realiseren.

Het aanjaagteam Verwarde Personen is onder de indruk van de beweging die in gang gezet is. Mensen met verward gedrag nemen zelf meer regie op het terrein van herstel, hun eigen leven en participatie. Gemeenten werken samen met hun ketenpartners hard aan een sluitende aanpak. De opdrachtgevers van het aanjaagteam werken naar aanleiding van de eerste tussenrapportage onder meer aan de onverzekerdenproblematiek. Hiervoor en voor de brede sluitende aanpak hebben zij structureel extra middelen beschikbaar gesteld.

Ondanks alle inspanningen van gemeenten en partners is er echter nog geen sprake van een goed werkende sluitende aanpak.

Lees meer
Uit de praktijk: Samenwerking in de eerste lijn
In Noord-Holland Noord heeft eerstelijnsketenorganisatie Vicino NHN samenwerkingsafspraken gemaakt met huisartsen, praktijkondersteuners huisarts-geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) en aanbieders van gespecialiseerde GGZ (SGGZ). De afspraken betreffen de uitstroom uit de SGGZ en de begeleiding in de eerste lijn van cliënten met een ernstig psychiatrische aandoening.

In Noord-Holland Noord heeft eerstelijnsketenorganisatie Vicino NHN met huisartsen, POH-GGZ en SGGZ-aanbieders samenwerkingsafspraken gemaakt. De afspraken betreffen de uitstroom uit de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) en de begeleiding in de eerste lijn van cliënten met een ernstig psychiatrische aandoening.

Zo kan aan stabiele cliënten die de regie en verantwoordelijkheid voor hun eigen leven weer op willen pakken gestructureerde zorg in de eerste lijn geboden worden.

Lees meer
Het volgende inkoopcafé in Assen
Op dinsdag 6 september organiseren wij weer een nieuwe editie van het inloopcafé van het aanjaagteam Verwarde Personen. We zijn te gast bij de gemeente Assen, Noordersingel 33 te Assen. U kunt binnenlopen tussen 16:00 en 18:00 uur. Kom langs en ga met ons en met elkaar in gesprek over een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag.

Drenthe
In Drenthe herkent men de problematiek rond personen die verward gedrag vertonen. Al voor het aanjaagteam in september 2015 van start ging, waren verschillende partijen in de regio al voortvarend aan de slag gegaanwerkten verschillende regionale Drentse partijen samen.

Ketenpartners als Partijen als GGZ, Politie, Ambulancezorg en GGD zoeken met elkaar naar oplosisngen voor de problematiek en bekijken best practices in de regio. Tijdens het inloopcafé zijn verscillende vertegenwoordigers van de regionale samenwerking aanwezig om iets over hun aanpak te vertellen.

Kom langs
Heeft u vragen over de bouwstenen voor een sluitende aanpak? Wilt u uw ervaring met ons delen? Wilt u meer weten over de ananpak in Drenthe? Of wilt u met ons sparren over een vraagstuk rond verwarde personen? Kom dan langs op 6 september!

Om logistieke redenen vragen wij u zich aan te melden via aanjaagteam@vng.nl.
Save the date! 30 september
Het aanjaagteam organiseert op vrijdag 30 september een bijeenkomst waarin zij haar werk overdraagt aan de opdrachtgevers en alle betrokken partners. De bijeenkomst staat in het teken van elkaar inspireren, concrete handvatten bieden voor een sluitende aanpak en met elkaar aan het werk.

Reserveer vrijdag 30 september alvast in uw agenda. Meer informatie over het programma en de locatie volgt zo snel mogelijk.
Contact
Aanjaagteam Verwarde Personen
Postbus 30435, 2500 GK Den Haag, 070 373 83 93, aanjaagteam@vng.nl
www.aanjaagteam.nl

 
Kent u iemand voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn? Stuur deze nieuwsbrief dan door!