Copy

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk de online versie.

Nieuwsbrief #11 / december 2016
Verhaal van een ervaringsdeskundige
Bij de aanpak voor personen met verward gedrag staat de persoon met verward gedrag zelf altijd centraal! Daarom beginnen we deze nieuwsbrief met het verhaal van een ervaringsdeskundige. Dit keer het verhaal van Gonnie.

Gonnie herkende haar verwardheid zelf pas in een laat stadium. Ze werd noodgedwongen opgenomen in een instelling. Haar verbeterpunt voor hulpverleners: "Laat je vooroordelen los. Kijk en luister naar de persoon zonder daar een waardeoordeel aan te geven."

Bekijk meer verhalen van ervaringsdeskundigen op onze website.
Het schakelteam stelt zich voor
schakelteam
Onno Hoes, voorzitter van het schakelteam Personen met Verward Gedrag, heeft zijn team voor dit moment compleet. Voor een deel bestaat het schakelteam uit oude bekenden die ook onderdeel waren van het aanjaagteam. Het andere deel is ingevuld door nieuwe gezichten die fris tegen de materie aankijken. Er is ook een ervaringsdeskundige aan het team toegevoegd en een ervaringsdeskundige vanuit familieperspectief.

Op de website stellen alle leden zich aan u voor en vertellen zij waarom zij ‘ja’ hebben gezegd tegen deelname aan het schakelteam. De ministeries van VWS en VenJ en de VNG hebben het schakelteam Personen met Verward Gedrag ingesteld om door te pakken op de aanpak van het aanjaagteam. Half december presenteert het schakelteam ook haar schakelprgramma waarin staat op welke manier het team aan de slag gaat met de opdracht van de beide ministeries en VNG.

Lees meer
Projecten Personen met verward gedrag – Vraag subsidie aan!
ZonMw heeft via het Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag (AVG) drie subsidieoproepen uitgeschreven. Werkt u aan een pilot project verwarde personen, lokale aanpak of een experimenteel vervoerproject, dien dan een subsidieverzoek in. Let op: De termijn voor de eerste subsidieronde sluit op 6 december!

Voor de totale ondersteuning van personen met verward gedrag heeft het Rijk vanaf 2017 structureel dertig miljoen extra per jaar beschikbaar gesteld. Een groot deel van het geld is beschikbaar gesteld voor subsidies die via het programma AVG van ZonMw aangevraagd kunnen worden.

Lees meer
Uit de praktijk: Plan van aanpak regio Zuid-Limburg
Er gebeurt al veel op het gebied van ondersteuning en zorg voor personen met verward gedrag. Wij delen graag voorbeelden uit de praktijk zodat anderen hier weer van kunnen leren. Deze keer: Plan van aanpak regio Zuid-Limburg.

In Zuid-Limburg werken gemeenten samen met onder meer zorgaanbieders, GGD, veiligheidshuizen, politie en justitie aan een goed werkend systeem voor ondersteuning van mensen met verward gedrag.

Van sub-regionaal naar regionaal
Wat begon als een aanpak op sub-regionaal niveau, groeide uit tot een regionaal plan van aanpak waarin alle negen bouwstenen van het schakelteam Personen met Verward Gedrag een plek hebben gekregen. Maar de volgende stap, de uitvoering, bleek door de grote (regionale) schaal in de praktijk lastiger dan gedacht.

Lees meer
Meer praktijkvoorbeelden in onze databank
Factsheet Trimbos Instituut: zet feiten op een rij
Het Trimbos Instituut heeft een factsheet opgesteld met feiten en cijfers over de problematiek rond personen met verward gedrag. In de discussie rondom ‘verwarde personen’ worden veel aannames gedaan. Maar wat zijn eigenlijk de feiten? Kloppen de aannames wel?

Studies geven geen eenduidig beeld wie deze ‘verwarde personen’ eigenlijk zijn. De stijging van het aantal geregistreerde incidenten over ‘verwarde of overspannen personen’ roept vragen op. Onder meer over de geschiktheid van de term ‘verwarde personen’.

Lees meer
Contact
Schakelteam Personen met Verward Gedrag
Postbus 30435, 2500 GK Den Haag, 070 373 83 93, info@schakelteam.nl
www.schakelteam.nl

 
Kent u iemand voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn? Stuur deze nieuwsbrief dan door!