Copy

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk de online versie.

Nieuwsbrief #13 / maart 2017
Quote van een ervaringsdeskundige
Bij de aanpak voor personen met verward gedrag staat de persoon met verward gedrag zelf altijd centraal! Daarom beginnen we deze nieuwsbrief met een kort statement van een ervaringsdeskundige. Dit keer: Joke, moeder van iemand met verward gedrag.

“Wat ik belangrijk vind is dat hulpverleners die contact houden met mij en mijn zoon perspectief bieden op herstel. Kortom: herstelgerichte zorg. Maak verbinding met iedereen die betrokken is en heb ook oog voor de directe omgeving. Betrek ze allemaal en vraag en biedt hen wat zij nodig hebben. Afhankelijk van de situatie kan dit zijn: rust, perspectief, kennis. Investeer hier juist in het begin van het traject in."

Bekijk meer verhalen van ervaringsdeskundigen op onze website.
Projecten met subsidie van start
De eerste 40 projecten van het Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag (AVG) zijn gestart. De projecten worden in 10 provincies uitgevoerd. Hans Martin Don, voorzitter van de commissie AVG: “Er is met enthousiasme ingediend op de eerste subsidieoproepen! In totaal is in de eerste subsidieronde 3.4 miljoen euro subsidie verstrekt. Daarnaast is aanvullend 1.6 miljoen euro cofinanciering opgevoerd door de aanvragers. We zijn erg blij met dit resultaat!”

De projecten zijn heel verschillend: van een Mental Health First Aid training tot een wijk-community waar ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en professionals elkaar kunnen treffen.
  • 7 projecten zijn gericht op het realiseren van alle bouwstenen samen.
  • 6 projecten zijn gericht op bouwsteen 7 passend vervoer en dragen bij aan het vinden van vernieuwende vervoersoplossingen.
  • 3 projecten daarvan zijn experimentele projecten vervoer.
  • 13 projecten richten zich op de inbreng van mensen met verward gedrag.
Een toelichting op de projecten staat op de website van ZonMw. Voor de totale ondersteuning van personen met verward gedrag heeft het Rijk vanaf 2017 structureel dertig miljoen extra per jaar beschikbaar gesteld. Een groot deel van het geld is beschikbaar gesteld voor subsidies die via het AVG van ZonMw aangevraagd kunnen worden.

Lees meer
Projecten van start: Crisiskaart Zeeland en Mental Health First Aid training 
Zoals u eerder hebt kunnen lezen gaan er gaan 40 projecten van start dankzij de subsidie uit het Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag (AVG). We hebben 2 van die projecten gevraagd om een reactie en uitleg van hun plan.

De Kempengemeenten in Brabant bieden Mental Health First Aid trainingen (MHFA) aan. Dit zijn cursussen waarin je leert eerste hulp te geven mensen met verward gedrag. De cursus is voor iedereen.

Stichting HerstelTalent start met het uitrollen van de crisiskaart in Zeeland. De crisiskaart is een kaartje dat in een portemonnee past. Op de crisiskaart staat informatie over hoe een crisis er bij de betreffende persoon uit ziet en wat men wel en niet moet doen als er een (psychische) crisis optreedt.

Lees meer
Uit de praktijk: Amsterdam
Het Schakelteam ondersteunt en faciliteert gemeenten en regio’s bij de ontwikkeling van een goed werkende aanpak voor ondersteuning van mensen met verward gedrag. Er wordt in regio’s actief samengewerkt om voor 1 oktober 2018 een aanpak voor elkaar te krijgen. Wij delen graag praktijkvoorbeelden en aanpakken in de regio’s zodat anderen hier weer van kunnen leren. Deze keer: Amsterdam

Amsterdam bouwt al jaren aan een beter sluitende infrastructuur voor de zorg. Uitgangspunt is de kwetsbare burger tijdig passende zorg te kunnen bieden op alle leefgebieden (inkomen, dagbesteding, schuldhulpverlening, huisvesting en zorgondersteuning). De ontwikkelingen in de zorg vragen niet alleen een cultuuromslag bij patiënten, familie, vrienden, buren en professionals, maar ook om een aanpassing in werkprocessen en instrumenten voor professionals binnen de betrokken ketens. In deze werkprocessen stelt de gemeente Amsterdam de burger centraal.

Lees meer

Meer praktijkvoorbeelden in onze databank.
Vliegende brigade
Heeft u een vraagstuk waar u met uw partners niet uitkomt? Neem dan contact op met de vliegende brigade Personen met Verward Gedrag via vliegendebrigade@schakelteam.nl. De brigade levert expertise die u kan helpen bij uw vraagstukken.

Lees meer
Contact
Schakelteam Personen met Verward Gedrag
Postbus 30435, 2500 GK Den Haag, 070 373 83 93, info@schakelteam.nl
www.schakelteam.nl

 
Kent u iemand voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn? Stuur deze nieuwsbrief dan door!