Copy

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk de online versie.

Nieuwsflits / september 2016
Fundament aanpak verwarde personen ligt,
nu nog doorpakken!
Het aanjaagteam Verwarde Personen presenteerde op 30 september 2016 haar eindrapportage. Het fundament voor een sluitende aanpak is gelegd, maar het werk is niet af. Het is nu aan de samenwerkende partijen om ook echt door te pakken, dwars door de muren van de systeemwereld en organisatiekokers heen.

Een jaar na de start is het aanjaagteam Verwarde Personen er van overtuigd dat een sluitende aanpak alleen mogelijk is als er gewerkt wordt aan alle negen bouwstenen, in onderlinge samenhang. Een persoonsgerichte en domeinoverstijgende aanpak.

Lees meer
Stand van het land, een nulmeting
In haar eindrapportage geeft het aanjaagteam Verwarde Personen een eerste beeld van 'de stand van het land'. Waar staan we nu als het gaat om het vraagstuk van mensen met verward gedrag en de mate waarin gewerkt wordt aan een sluitende aanpak? Een nulmeting, als basis voor het vervolg.

De eerste observaties leren dat de mensen om wie het draait, de mensen met verward gedrag, nog weinig concrete verschillen merken en te weinig betrokken worden bij het opstellen van een persoonsgerichte aanpak. Wel werken op dit moment veel mensen en organisaties met grote betrokkenheid aan het vraagstuk van mensen met verward gedrag.

Lees meer
Onderzoeksagenda personen met verward gedrag
Er is al veel in gang gezet omtrent de aanpak verwarde personen. Toch is er nog weinig overkoepelend onderzoek voorhanden. De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ZonMw heeft een agenda opgesteld voor onderzoek naar zorg en ondersteuning van mensen met verward gedrag.

De onderzoeksagenda Op zoek naar goede leefsystemen - Monitoring, evaluatie en onderzoek naar de zorg en ondersteuning voor personen met verward gedrag is opgesteld aan de hand van de uitkomsten van een bijeenkomst die het aanjaagteam en ZonMw in juni 2016 organiseerden.


Lees meer
Contact
Aanjaagteam Verwarde Personen
Postbus 30435, 2500 GK Den Haag, 070 373 83 93, aanjaagteam@vng.nl
www.aanjaagteam.nl

 
Kent u iemand voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn? Stuur deze nieuwsbrief dan door!