Copy

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk de online versie.

Nieuwsbrief #3 / april 2016
Het vraagstuk van personen met verward gedrag is van alle tijden. Het aanjaagteam Verwarde Personen heeft als doel gemeenten en haar ketenpartners te ondersteunen bij het opstellen van een sluitende aanpak voor én met personen met verward gedrag.
Verhaal van een ervaringsdeskundige
Bij de aanpak voor personen met verward gedrag staat de persoon met verward gedrag zelf altijd centraal! Daarom beginnen we deze nieuwsbrief met het verhaal van een ervaringsdeskundige. Dit keer het verhaal van Claske. Zij vertelt over haar depressie.

‘Ik wil dat psychische kwetsbaarheid uit de taboesfeer komt! Ik ben kwetsbaar. Ik ben burn-out geweest en had om de paar jaar een depressie. Daar ben ik niet trots op. Ik zou liever niet zo zijn. Maar ja, dit hoort bij mij. Ik ben bezig het te leren accepteren. Soms gaat dat goed, soms minder. Mijn behoefte om mezelf te kunnen zijn, om echt contact te maken en me te verbinden, drijft me om open te zijn. De ene keer vertel ik wat meer dan de andere keer, maar ik zorg in ieder geval dat mensen een beetje weten wat er met mij aan de hand is. Dat geeft me een veilig gevoel. Ik heb op m’n werk een paar keer ervaren dat het niet uitmaakt. Mijn collega’s nemen me zoals ik ben. Dat is fijn. Daardoor zit ik beter in mijn vel, ben ik meer mezelf en kan ik ook beter werken. Zo werkt het als een opwaartse spiraal. Voor mezelf, voor m’n baas en voor m’n collega’s.’

Lees het hele verhaal van Claske op de website van Altrecht.
Kijk voor meer persoonlijke verhalen op aanjaagteam.nl.
In de praktijk: Het Passion
Er gebeurt al veel op het gebied van ondersteuning en zorg voor personen met verward gedrag. Wij delen voorbeelden uit de praktijk graag zodat anderen hier weer van kunnen leren. Deze keer: Het Passion.

Waarom Het Passion
Het Passion is een 7x24-uurs opvangvoorziening die een tijdelijke rustperiode biedt aan haar gasten, voornamelijk bestaande uit dak- en thuislozen. Zij kunnen op straat vaak nergens terecht met psychische problemen. Hierdoor kunnen zij overlast veroorzaken voor hen zelf en hun omgeving. Lees meer over deze aanpak en het effect ervan.

Lees meer
Inloopcafé: Kom langs!
Op donderdag 14 april organiseren wij het eerste inloopcafé van het aanjaagteam Verwarde Personen. We zijn te gast bij het Enik Recovery College, Vaartscherijnstraat 51 te Utrecht. U kunt binnenlopen tussen 15:30 en 18:00 uur. Kom langs en ga met ons en met elkaar in gesprek over een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag.

IPW denkt met je mee
Bij deze eerste editie van ons inloopcafé is het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) aanwezig. Het IPW ontwerpt betere, goedkopere en meer betrokken oplossingen voor bestaande of toekomstige publieke problemen. De mensen van IPW kunnen met u meedenken en u helpen met de barrières waar u tegenaan loopt bij het formuleren van een sluitende aanpak. Wij nodigen u daarom graag uit om een casus of persoonlijke ervaring aan hen voor te leggen, waar u vastloopt in het komen tot een goede oplossing. Bijvoorbeeld omdat betrokken organisaties er samen niet uitkomen. Of omdat er een bureaucratisch probleem lijkt te zijn. Ter plekke gaan zij met u aan de slag om een goed maatwerkplan te ontwikkelen!

Enik Recovery College: school voor het leven
Enik Recovery College is een centrum voor persoonlijke ontwikkeling en scholing voor mensen met psychische en/of verslavingsproblemen. Zonder tussenkomst van ggz-hulpverleners werken deelnemers aan hun eigen herstelproces. De verschillende cursussen, trainingen en herstelwerkgroepen zijn hierop gericht. Door het delen van ervaringen kunnen bezoekers van elkaar leren, elkaar inspireren en steunen. Tijdens het inloopcafé vertellen medewerkers van Enik iets over hun aanpak en geven een rondleiding op locatie.

Heeft u vragen over de bouwstenen voor een sluitende aanpak? Wilt u uw ervaring met ons delen? Of wilt u met ons sparren over een vraagstuk rond verwarde personen? Kom dan langs op 14 april!

Om logistieke redenen vragen wij u zich aan te via aanjaagteam@vng.nl.
Contact
Aanjaagteam Verwarde Personen
Postbus 30435, 2500 GK Den Haag, 070 373 83 93, aanjaagteam@vng.nl
www.aanjaagteam.nl

 
Kent u iemand voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn? Stuur deze nieuwsbrief dan door!