Copy

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk de online versie.

Nieuwsbrief #8 / september 2016
Verhaal van een ervaringsdeskundige
Bij de aanpak voor personen met verward gedrag staat de persoon met verward gedrag zelf altijd centraal! Daarom beginnen we deze nieuwsbrief met het verhaal van een ervaringsdeskundige. Dit keer het verhaal van Marcello.

“Mijn eerste biertje dronk ik toen ik 13 jaar was. Het was meteen raak, de verslaving heeft altijd al in mij gezeten. De drank hielp me het thuis beter vol te houden.”

Bekijk meer verhalen van ervaringsdeskundigen op onze website.
Opdrachtgevers stellen ‘schakelteam’ in
Vandaag hebben de opdrachtgevers van het aanjaagteam in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op de 2e tussenrapportage. In hun reactie staat dat een ‘schakelteam personen met verward gedrag’ gedurende twee jaar gaat voortbouwen op de resultaten en de visie van het aanjaagteam.

De brief gaat in op de opdracht van het nieuwe schakelteam, de ondersteuning die gemeenten en hun partners wordt geboden en de meest urgente acties die voortvloeien uit de adviezen van het aanjaagteam. De bijlage bij de brief bevat een uitgebreider overzicht van de lopende acties van die diverse partijen. Deze sluiten aan bij de negen bouwstenen van het aanjaagteam.

Lees de brief van de opdrachtgevers
Sluitende aanpak toegelicht
Wat is een sluitende aanpak? Hoe passen de bouwstenen daarbij? En hoe pas je deze toe in de praktijk? Om u op weg te helpen bij het opstellen van een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag staat op de website van het aanjaagteam een animatie met uitleg.

Aan de hand van de ervaringen van Joris, een fictief persoon met verward gedrag, gaat de animatie in op de verschillende aspecten van een sluitende aanpak. Om deze te realiseren is het belangrijk om samen met alle partners te werken vanuit een gedeeld perspectief: Een integrale persoonsgerichte aanpak, aansluitend bij de leefwereld van mensen, waarbij heldere regie en eigenaarschap wordt gepakt en meer aandacht komt voor preventie en vroegtijdige signalering. De negen bouwstenen helpen u bij het opstellen van een sluitende aanpak en deze staan centraal in deze animatie.

Bekijk de animatie
Uit de praktijk: Mien aigen hoes, Groningen
Er gebeurt al veel op het gebied van ondersteuning en zorg voor personen met verward gedrag. Wij delen graag voorbeelden uit de praktijk zodat anderen hier weer van kunnen leren. Deze keer: Mien aigen hoes, het verhaal van daklozen in Groningen.

Om als dakloze je leven weer op de rails te krijgen is rust nodig, waarbij een woonruimte belangrijk is. In Groningen werken verschillende organisaties samen in het project ‘Mien aigen hoes’. Met vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en een beetje begeleiding hervinden daklozen hun kracht in een eigen woning.

Zorgorganisaties Terwille (verslavingszorg), LIMOR (maatschappelijke opvang) en Werkpro (re-integratie) wilden een vernieuwend aanbod doen aan daklozen. Een aanbod dat aansluit bij de eigen kracht van daklozen en bij hun hulpvraag. In de dagopvang gingen ze daarover met een groep daklozen in gesprek, waarbij iedereen aangaf woonruimte het belangrijkste te vinden.

Lees meer
Meer praktijkvoorbeelden in onze databank
Kijktip: De Monitor over verwarde personen
De Monitor van KRO NCRV heeft in de uitzendingen van zondag 11 en 18 september uitgebreid aandacht besteed aan de problematiek rond mensen die verward gedrag vertonen. Ook aanjaagteamleden Sjef Czyzewski en Pieter-Jaap Aalbersberg kwamen aan het woord.

De uitzendingen van De Monitor onderstrepen dat de urgentie voor een sluitende aanpak nog steeds aanwezig is. U kunt de uitzendingen terugkijken via de NPO. Bekijk ook het dossier over mensen met verward gedrag op de website van De Monitor.
Handreiking Continuiteït van zorg verschenen
Professionals hebben dagelijks te maken met cliënten die, in aansluiting op de strafrechtelijke titel, reguliere zorg nodig hebben. Hoe zit het met verwijzing of de indicatiestelling? Onder welk wettelijk kader valt wat? Wie neemt regie? Wie moet betalen? De handreiking van het programma Continuïteit van zorg biedt inzicht en overzicht wat er in zo’n geval geregeld moet worden.

Het programma Continuïteit van Zorg werkt aan passende en aansluitende zorg voor cliënten na afloop van een periode in de forensische zorg of detentie. Het programma loopt tot 1 juli 2017.

De handreiking is te downloaden via de website van het programma Continuïteit van zorg.

Lees meer
Meldpunt Verwarde Personen van start
Vanaf 19 september kan iedere Rotterdammer met zorgen en signalen over verward gedrag van een buurman of -vrouw, familielid of iemand in de omgeving bellen met het advies- en meldpunt Verwarde Personen: (010) 26 70 700. Het advies- en meldpunt is 24 uur per dag bereikbaar: speciaal hiervoor opgeleide medewerkers zorgen ervoor dat de melding wordt opgevolgd. Ze beslissen of verder onderzoek nodig is en zetten zonodig noodzakelijke zorg in.

Door familie, buren en professionals de mogelijkheid te geven signalen die zij opvangen van mensen met verward gedrag 24 uur per dag te melden, kunnen deze mensen eerder de juiste ondersteuning krijgen. Dat is goed voor de persoon om wie het gaat, diens omgeving en voor de openbare orde en veiligheid in Rotterdamse wijken. Het meldpunt is er niet om te melden in acute situaties. Dan kunnen Rotterdammers het spoednummer bellen: 112.

Lees meer
Contact
Aanjaagteam Verwarde Personen
Postbus 30435, 2500 GK Den Haag, 070 373 83 93, aanjaagteam@vng.nl
www.aanjaagteam.nl

 
Kent u iemand voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn? Stuur deze nieuwsbrief dan door!