Copy
Uitnodiging themabijeenkomst
17 maart 2016Een eind aan IBC-locaties, casus Vetgasfabriek Amersfoort

ARCADIS kantoor Eempolis, Mondriaanlaan 26, Amersfoort

 

Graag nodigt de vereniging BodemBreed Forum u uit voor de derde themabijeenkomst 'een eind aan IBC-locaties, casus Vetgasfabriek Amersfoort' die wij in samenwerking met ARCADIS organiseren.  

Isoleren, Beheersen en Controleren, een aanpak uit de jaren tachtig en negentig. We kennen allemaal wel een aantal van deze locaties. Ondergronds ingepakte verontreinigingen met damwanden en geohydrologische maatregelen om milieu hygiënische risico’s tegen te gaan. In Nederland zijn naar schatting nog zo’n 100 tot 200 van deze IBC locaties die eeuwige nazorg behoeven.

De gezamenlijke overheden hebben met het nieuwe bodemconvenant de lat hoog gelegd en in 2020 zullen de spoedlocaties dan wel zijn beheerd of is de sanering gestart en treedt na verloop van tijd de beheers- en nazorgfase in. De landelijke saneringsoperatie vanuit de overheid nadert daarmee zijn voltooiing. Echter voor de IBC locaties geldt nog altijd een aparte status met de eeuwigdurende maatregelen isolatie, beheersing en controle. Meer en meer blijkt dat nieuwe (beleids)inzichten, technieken, en ruimtelijke dynamiek verandering kunnen brengen aan deze status quo.

De themagroep IBC-locaties van BodemBreed Forum neemt u mee naar een aantal inspirerende voorbeelden en streeft naar een hernieuwde dynamiek op deze locaties, en naar eindoplossingen voor de bodemproblematiek. We lichten dit toe vanuit de schijf van vijf: drivers, proces-aanpak, technisch-inhoudelijke oplossingen, bestuurlijk-juridische en financiële aspecten.
Voorlopig programma
 
13.30 uur Inloop met koffie en thee
14.00 uur Welkom en introductie kader IBC-werkgroep door de gastheer (ARCADIS) 
14.10 uur Ministerie van Infrastructuur & Milieu en IBC-locaties (Ministerie I&M)
14.20 uur 2 korte pitches van IBC-locaties:
  - Korendijk, Piershil
  - Oosteinderpoel, Aalsmeer
14.40 uur Aanleiding, drijfveren en organisatie van het project Vetgasfabriek
  (SBNS/ Mart Janssen)
15.00 uur Onderzoek en proces naar een eindige oplossing voor de Vetgasfabriek 
  (TTE/ ARCADIS) 
15.25 uur Introductie brainstormsessie en rondleiding
15.30 uur Pauze en rondleiding over de locatie Vetgasfabriek
16.00 uur Interactieve sessie in werkgroepen 
16.40 uur Wrap up
17.00 uur Afsluiting en borrel
De vereniging BodemBreed Forum is een platform voor professionals in het werkveld van de bodem en de ondergrond. De leden van de vereniging willen graag kennis en informatie met professionals in het werkveld delen om de ontwikkeling van nieuwe kennis en het oplossen van vraagstukken te bevorderen.

Door het organiseren van bijeenkomsten wil de vereniging haar leden en het netwerk inspireren en komen tot nieuwe vragen die doorbraken betekenen in de ontwikkeling van bodem en ondergrond in relatie tot de leefomgeving. Leden van de vereniging kunnen gratis deelnemen aan de bijeenkomsten en themagroepen. De bijeenkomsten zijn, tegen een vergoeding, ook toegankelijk voor niet-leden, die te kennen hebben gegeven geïnteresseerd te zijn in het lidmaatschap van de vereniging.

Meer informatie over de vereniging kunt u vinden op 
www.bodembreedforum.nl.
Copyright © BodemBreed Forum. All rights reserved. Foto: ARCADIS.

unsubscribe from this list    update subscription preferences