Copy
Nieuwsbrief - september 2016
Column Martijn van Houten
Als mede-initiatiefnemer van BodemBreed Forum, heb ik doelen voor ogen die ik met de vereniging wil bereiken. In de basis gaat het natuurlijk om het verbreden van kennis in het bodem-werkveld. Inhoudelijk heeft iedereen in het netwerk genoeg bagage. Maar het blijft een uitdaging hoe deze kennis wordt ingezet als bijdrage van de bodem- en ondergrond aan maatschappelijke uitdagingen als de mondiale klimaatverandering, onze energiebehoeften en voldoende en veilig voedsel.

Alsof dat niet genoeg is, zie ik nog een ontwikkeling die dringend aandacht verdient. Ik ben bijna 25 jaar actief in dit werkveld en heb inmiddels velen collega's en vakgenoten het werkveld zien verlaten. De laatste jaren valt mij dit meer op en is het regelmatig onderwerp van gesprek bij mijn klanten. Maar naast het wegvallen van veel ervaringsjaren en deskundigheid, zie ik ook dat het moeilijk is om jong talent aan te trekken en vast te houden in het werkveld. Wellicht is dit een gevolg van dat velen van ons blijven denken (en roepen) dat het werk gedaan is. Natuurlijk is dit niet waar; zoals ik al aangaf zie ik grote en mooie uitdagingen voor ons vakgebied en onze toekomst.

Het mooie van een vereniging is dat je deze gedachten kan omzetten in daden. BodemBreed Forum heeft contact gezocht met JongLeefomgeving, JongSTRONG en JongKNW. Samen hebben we een plan bedacht en ondernemen we acties op dit thema te adresseren. Met deze JONG-eren starten we het nieuwe jaar met een gezamenlijk bijeenkomst. De 1e nieuwjaarsbijeenkomst (met nieuwjaarsborrel) is medio januari 2017. We hebben afgesproken dat we dit tenminste de komende 5 jaar zullen doen. Daarnaast is het onze ambitie om dit thema op verschillende momenten en in verschillende gremia aandacht te geven. Leden die hierbij aan willen haken, zijn van harte welkom! We houden u op de hoogte van de data/locatie.

Ik wens iedereen succes de komende maanden en nog even doorbijten tot aan de feestdagen. 

Gegroet!
Martijn van Houten/ secretaris BodemBreed Forum
Inspiratiesessie donderdag 29 september - Utrecht
'Terug in de toekomst van het griftpark'

Het Griftpark geeft de stad Utrecht al 150 jaar energie. Vroeger met de gasfabriek en tegenwoordig als populair stadspark voor joggers, kinderen, studenten, natuurliefhebbers en zonaanbidders. En in de toekomst ook nog als plek voor nieuwe energie en initiatieven van de omwonenden van het park.
Het Griftpark is ook een van de grootste bodemverontreinigingslocaties in Nederland. Dankzij technologisch vernuft is het hoofdpijndossier van de jaren tachtig nu een succesverhaal geworden. Anno 2016 ontstaat een nieuwe kans. Innovatieve technieken maken een inkorting van de ‘eeuwigdurende’ sanering mogelijk. Dit biedt ruimte voor een nieuwe fase in de ontwikkeling van het Griftpark waar techniek en omgeving samen moeten optrekken.
Download de uitnodiging - Aanmelden
RUBRIEK: LEDEN AAN HET WOORD...
Heijmans is altijd betrokken geweest bij de ontwikkeling van bodemkennis. En wij willen dat blijven doen. Bodembreedforum is een prima forum om in te participeren zodat we kunnen meedenken en kennis ontwikkelen. Bodembreedforum is een ontmoetingsplek die we hard nodig hebben om elkaar te kunnen blijven ontmoeten en triggeren in ons streven om de ondergrond te begrijpen en duurzaam te beheren. Arno Peene/ Heijmans Wegen B.V. Bodem- en waterspecialismen
Nieuwe leden BodemBreed Forum
 
Wij zijn verheugd dat wij weer twee nieuwe leden hebben kunnen verwelkomen: Heijmans Wegen B.V. Bodemspecialismen en Bioclear B.V.
Welkom!
Leden BodemBreed Forum
Antea Group
Arcadis
Bioclear B.V
Bodemzorg
Deltares
Sweco
Peter Rood
Stichting Bodembeheer Nederland
Otus Management/ Advies BV
Mourik Groot-Ammers B.V.

Groundwater Technology B.V.
Gemeente Rotterdam
Heijmans Wegen B.V. Bodemspecialismen
Stichting Bodemsanering NS
Tauw
TTE
Witteveen + Bos
3Dimensies
SITA Redemdiation
Themabijeenkomsten 2016
Heeft u ook een idee om een themabijeenkomst samen met BodemBreed Forum te organiseren? Neem contact op met Martijn van Houten/ secretaris om te bespreken wat mogelijk is. Wij hebben voldoende mogelijkheden om een interessante inhoudelijke bijeenkomst, samen met u, te organiseren!
MOGEN WIJ EVEN VOORSTELLEN...

JongSTRONG / JongLeefomgeving

JongSTRONG is de netwerkorganisatie in Nederland voor jonge professionals die actief zijn in het werkveld bodem en ondergrond. We organiseren activiteiten die ingaan op de inhoud van het werkveld, raakvlakken met andere werkvelden belichten en ingaan op de manier van werken van de jonge bodemprofessional. Zo krijgen leden van JongSTRONG de kans om kennis te delen, geïnspireerd te raken en hun netwerk te verbreden.

Voor de activiteiten van dit jaar hebben we veel samengewerkt met andere partijen, iets wat we in de komende jaren blijven doen. We hebben "het nieuwe netwerken" georganiseerd in samenwerking Deltares en de Gemeente Rotterdam, een excursie naar de Markerwadden met JongKNW, Boskalis en Witteveen+Bos en het weekend van de 3D omgevingsvisie samen met jongLeefomgeving en de gemeente Haarlem. Lijkt het u leuk om een inspirerende activiteit te organiseren met jonge enthousiastelingen uit het bodem-werkveld? Kijk gerust eens op onze website voor meer informatie over onze activiteiten of neem contact met ons op.

Soilpedia
Soilpedia is de wiki waar kennis over de ondergrond wordt verbonden aan de ontwikkeling van de ondergrond in diverse thema’s. 
De inhoud varieert van wetenschappelijke studies tot en met de dagelijkse praktijk. Onderverdeeld in 6 duidelijke hoofdgroepen bodem, beleid en governance, energie, ecosysteemdiensten, ondergrondse ordening en waterbeheer. Heeft u ideeën over Soilpedia of wilt u graag kennis toevoegen? Neem contact op met het redactieteam van Soilpedia en dan bekijken we samen de mogelijkheden!
De vereniging BodemBreed Forum is een platform voor professionals in het werkveld van de bodem en de ondergrond. De leden van de vereniging willen graag kennis en informatie met professionals in het werkveld delen om de ontwikkeling van nieuwe kennis en het oplossen van vraagstukken te bevorderen.

Door het organiseren van bijeenkomsten wil de vereniging haar leden en het netwerk inspireren en komen tot nieuwe vragen die doorbraken betekenen in de ontwikkeling van bodem en ondergrond in relatie tot de leefomgeving. Leden van de vereniging kunnen gratis deelnemen aan de bijeenkomsten en themagroepen. De bijeenkomsten zijn, tegen een vergoeding, ook toegankelijk voor niet-leden, die te kennen hebben gegeven geïnteresseerd te zijn in het lidmaatschap van de vereniging.

Meer informatie over de vereniging kunt u vinden op 
www.bodembreedforum.nl.
Copyright © BodemBreed Forum. All rights reserved. Foto Gasfabriek: ARCADIS.

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Bodem Breed Forum · Delft · Delft, Zh 2628 CS · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp