Copy
Nieuwsbrief - juni 2016
Column Arthur van de Velde
BodemBreed Forum leeft! De website is vernieuwd, er wordt hard gewerkt aan het nog actueler en informatiever maken van Soilpedia en de themasessies die we organiseren worden steeds succesvoller. De recente bijeenkomst over de financiële aspecten IBC is daarvan een goed voorbeeld.
Het aantal leden van de vereniging neemt gestaag toe en dat is natuurlijk niet toevallig. De samenwerkingen tussen bedrijven, de open contacten met kennisinstituten en de inspirerende discussies doen de veteranen onder ons denken aan de NOBIS tijden. Bodembreed Forum inspireert!
 
De kracht van NOBIS was dat juist jongeren de kans kregen om vernieuwend bezig te zijn. Bodem werd sexy. Na NOBIS is er hard gewerkt en veel bereikt. De bodemwereld staat nu voor een uitdaging waarbij we de innovatiekracht van een nieuwe generatie en de ervaring van de oude meer dan nodig hebben.
 
BodemBreed Forum ziet graag dat er meer themagroepen worden gestart. Themagroepen worden gecreëerd door de leden en hebben als doel om inhoudelijk kennis te delen door het organiseren van bijeenkomsten, excursies en inspiratiesessies in het werkveld van bodem en ondergrond. BodemBreed Forum ondersteunt/faciliteert graag hierbij.

Bodembreed Forum is er klaar voor! In deze en de komende nieuwsbrieven leest u er meer over. 

Ik wens u alvast een zonnige zomer toe!

Arthur van de Velde/ penningmeester BodemBreed Forum

Nederland SuRFt internationaal een stukje mee!

Net zoals in de echte 'Surf-wereld', met kanonnen als Stephan van den Berg en Dorian van Rijsselberghe, draait SuRF NL aardig mee in de internationale SuRF (Sustainable Remediation Forum) wereld.

Tijdens de korte winterslaap na het einde van SKB heeft SuRF NL zich geconcentreerd op het voorzitterschap van de Werkgroep Sustainable Remediation van NICOLE, het Europese Industrienetwerk, en participeren we in de mondiale calls van de SuRFs. Als uitkomst daarvan heeft SuRF NL tijdens de SUSTREM 2016 in Montreal een steentje bijgedragen aan de oprichting van ISRA, the International Sustainable Remediation Affiliation. Zowel SuRF-NL als NICOLE zijn nu verbonden aan ISRA. ISRA heeft ten doel om duurzaam saneren wereldwijd op de agenda en geaccepteerd te krijgen. En omdat SuRF-NL nu een officiële plek heeft gekregen onder de paraplu van BodembreedForum, kunnen we ook een volwaardige plek innemen in ISRA. En dan vergeten we bijna dat SuRF NL een niet onbelangrijke rol heeft vervuld in de realisatie van de ISO handreiking Sustainable Remediation. Dat wordt geen strikte richtlijn, maar een meer definiërend en richtinggevend document.

Dichter bij huis werkt SuRF NL aan de plannen voor Nederland. Daarover meer in de volgende nieuwsbrief. Contact: Hans Slenders, Laurent Bakker.
Succesvolle inspiratiesessie:
de financiële aspecten van een hernieuwde aanpak voor IBC-locaties
De DCMR Milieudienst Rijnmond was op 23 juni gastheer van de tweede inspiratiesessie voor de hernieuwde aanpak van IBC-locaties, georganiseerd door Bodemzorg namens de werkgroep IBC-locaties van BodemBreed Forum.
 
Na een geslaagde sessie bij de Vetgasfabriek in Amersfoort met het accent op technische en innovatieve mogelijkheden, zijn deze keer de financiële aspecten van een IBC sanering nader onder de loep genomen. Het onderwerp was de voormalige stortplaats aan de Albert Schweitzerdreef in Maassluis. Dit is een klassieke IBC locatie met damwanden en geohydrologische beheersing die wordt beheerd door Bodemzorg in opdracht van de DCMR. Lees verder + link naar presentaties.

Op donderdag 29 september a.s. wordt de derde inspiratiesessie georganiseerd rondom het Griftpark in Utrecht waar de focus zal liggen op 'omgevingsaspecten en participatie'. Noteert u donderdag 29 september alvast in uw agenda?
RUBRIEK: LEDEN AAN HET WOORD...
"De bodem is de basis onder ons bestaan en heeft ons veel te bieden. Maar er is ook nog veel te ontdekken. BodemBreed Forum is bij uitstek het platform om onze ervaringen uit te wisselen en invulling te geven aan de onderzoeksvraagstukken gericht op een duurzame toekomst van en mét onze ondergrond. En die toekomst bepalen we samen." Hans Slenders/ Arcadis.
Nieuwe leden BodemBreed Forum

Wij zijn verheugd dat wij weer twee nieuwe leden hebben kunnen verwelkomen: Groundwater Technology B.V. en Mourik Groot-Ammers B.V.
Welkom!
Leden BodemBreed Forum
Antea Group
Arcadis
Bodemzorg
Deltares
Sweco
Peter Rood
Stichting Bodembeheer Nederland
Otus Management/ Advies BV
Mourik Groot-Ammers B.V.

Groundwater Technology B.V.
Gemeente Rotterdam
Stichting Bodemsanering NS
Tauw
TTE
Witteveen + Bos
3Dimensies
SITA Redemdiation
Themabijeenkomsten 2016
Heeft u ook een idee om een themabijeenkomst samen met BodemBreed Forum te organiseren? Neem contact op met Martijn van Houten/ secretaris om te bespreken wat mogelijk is. In september/ oktober, hebben wij weer voldoende mogelijkheden om een interessante inhoudelijke bijeenkomst, samen met u, te organiseren!
Soilpedia weer in de lucht
De vernieuwde website van Soilpedia is in de lucht. Fris, toegankelijk en actueel. Soilpedia is de wiki waar kennis over de ondergrond wordt verbonden aan de ontwikkeling van de ondergrond in diverse thema’s.
Deze kennis is de afgelopen jaren onder andere in het NOBIS- en SKB-netwerk opgebouwd en wordt vrij gedeeld. En natuurlijk blijven we deze kennis uitbouwen!
De inhoud varieert van wetenschappelijke studies tot en met de dagelijkse praktijk. Onderverdeeld in 5 duidelijke hoofdgroepen bodem, beleid en governance, energie, ondergrondse ordening en waterbeheer. www.soilpedia.nl
Soilpedia Redactieteam
Soilpedia is onderdeel van BodemBreed Forum en biedt kansen om uw kennis te delen met het brede netwerk van bodem en ondergrond! Soilpedia is een geredigeerde Wikipedia, dit betekent dat de inhoud wordt samengesteld door een beperkt redactieteam aan de hand van kennis die vanuit het werkveld beschikbaar wordt gesteld.
 
Wilt u uw kennis delen op Soilpedia, of mist u bepaalde onderdelen! Mail naar: redactie@soilpedia.nl.
 
Op dit moment bestaat het Soilpedia redactieteam uit 2 leden: Reinder Slager van 3Dimensies (hoofdredacteur) en René Oerlemans van Sweco (bodem). We zijn nog op zoek naar uitbreiding van ons redactieteam voor de onderdelen: beleid/ governance, energie, waterbeheer en ondergrondse ordening. Heeft u belangstelling om als redactielid mee te helpen zoveel mogelijk relevante bodem en ondergrondkennis breed toegankelijk te maken? Laat het ons weten!
Nieuwe website BodemBreed Forum
De website van BodemBreed Forum is vernieuwd! Kijkt u eens mee? Laat ons weten wat u van de vernieuwde website vindt. http://www.bodembreedforum.nl/
De vereniging BodemBreed Forum is een platform voor professionals in het werkveld van de bodem en de ondergrond. De leden van de vereniging willen graag kennis en informatie met professionals in het werkveld delen om de ontwikkeling van nieuwe kennis en het oplossen van vraagstukken te bevorderen.

Door het organiseren van bijeenkomsten wil de vereniging haar leden en het netwerk inspireren en komen tot nieuwe vragen die doorbraken betekenen in de ontwikkeling van bodem en ondergrond in relatie tot de leefomgeving. Leden van de vereniging kunnen gratis deelnemen aan de bijeenkomsten en themagroepen. De bijeenkomsten zijn, tegen een vergoeding, ook toegankelijk voor niet-leden, die te kennen hebben gegeven geïnteresseerd te zijn in het lidmaatschap van de vereniging.

Meer informatie over de vereniging kunt u vinden op 
www.bodembreedforum.nl.
Copyright © BodemBreed Forum. All rights reserved. Foto Gasfabriek: ARCADIS.

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Bodem Breed Forum · Delft · Delft, Zh 2628 CS · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp