Copy
Nieuwsbrief - december 2016
Column Bruno van Dunné
De vereniging BodemBreed Forum bestaat nu alweer ruim een jaar. Ik ben met veel plezier betrokken geweest bij de oprichting, maar SBNS heeft zijn lidmaatschap opgezegd (wij stoppen, zoals jullie weten) en dus treed ik ook terug uit BBF. Terugblikken is op zo’n moment natuurlijk gebruikelijk, maar ik ga ervan uit dat de toekomst van BBF veel meer behelst dan dat ene jaar verleden. Dus vooruit blikken biedt een weidser perspectief.
De vereniging groeit, er worden mooie bijeenkomsten georganiseerd, waarbij kennisdeling hoog in het vaandel staat, maar ook vragen als 'hoe ziet de toekomst van de sector eruit?' en 'hoe blijft deze sector aantrekkelijk voor jongeren?'. Beide vragen komen bij elkaar als we kijken welke opgave er voor bodem en ondergrond in de nabije en wat verdere toekomst ligt. Iedereen die zich enigszins verdiept heeft in STRONG ziet dat er eerder meer dan minder werk komt in onze hoek. Maar wel ander werk, meer multidisciplinair, minder sectoraal. Wat mij betreft dus bij uitstek een uitdaging voor zowel de jongeren in ons vak, als voor de oudgedienden.

Maar ik wens de vereniging ook een echt verenigingsgevoel toe, wat mij betreft volgens het cliché 'work hard, play hard'. Laten we naast alle inhoudelijke onderwerpen die we behandelen er ook zo af en toe een feestje van maken. Goede herinneringen heb ik overgehouden aan de tweedaagse Bodembreed-symposia in Lunteren. Hoewel ik soms door de veelheid aan onderwerpen, workshops, sprekers door de bomen het bos niet meer zag, vond ik het avondprogramma (een biertje aan de bar, een melige pubquiz) belangrijk voor het aanhalen van contacten met mensen die je anders alleen maar in een werksetting tegenkomt. Het slotfeest van SBNS, waar ik velen van jullie heb mogen verwelkomen, had zo’n zelfde lading. Hoewel het onderwerp natuurlijk best een beetje droevig was (na 20 jaar houdt SBNS er mee op), was de bijeenkomst, met een hapje en een drankje, wat ons SBNS-ers betreft heel erg geslaagd. Een reünie van 20 jaar bodem, iedereen krioelde door elkaar en de catering had het wat lastig om iedereen te voorzien, een luxe-probleem!

Kortom: BodemBreed Forum: ga door op de ingeslagen weg, maar vergeet niet af en toe ook het (werkende) leven te vieren!

Bruno van Dunné
GEneraties Ondergronds - 19 januari 2017 / 13.30 - 16.30 uur - Paushuize Utrecht
BodemBreed Forum presenteert, in samenwerking met jong-professional netwerken, JongSTRONG, Jong KNW en Jong Leefomgeving, het evenement: GEneraties Ondergronds! Reserveer donderdag 19 januari 2017 in de agenda, dan is dé kick-off van 2017 voor professionals die werken aan de bodem en ondergrond!
Deze middag bekijken wij wat generaties werken in de ondergrond ons heeft opgeleverd. Vervolgens stellen we goede voornemens vast om te anticiperen op het werkveld van de toekomst. Dit vindt plaats met een gevarieerd gezelschap aan generaties. Natuurlijk sluiten we de middag feestelijk af met een (nieuwjaars)borrel.
INFORMATIE EN AANMELDEN
Bodembreedsessie IBC locaties Toekomstproof?!

De sessie tijdens symposium Bodem Breed werd geleid door Rob Dijcker (Witteveen en Bos) en Peter Rood (zelfstandige) beiden van werkgroep afbouw IBC locaties van BodemBreed Forum.
Maar wat is precies de opgave en wat betekent dat precies voor het werkveld, de probleemeigenaren en overheden met de toekomstige omgevingswet in het achterhoofd? Met deze vragen is het Uitvoeringsconvenant bodem aan de slag gegaan in een eerste landelijke inventarisatie. Ron Nap gaf een inkijk in deze inventarisatie. Enkele cijfers: Uit de monitoring van de bodeminformatie gegevens bij gemeenten, die in de zomer van 2016 zijn uitgevraagd, blijkt dat er op circa 5600 locaties sprake is van nazorg waarbij voor circa 10 % sprake is van een actieve nazorg (beheersmaatregelen,IBC),  bij 45 % is sprake van geregelde monitoring en bij de resterende 45 % is alleen sprake van een registratie van gebruiksbeperkingen. Verder zijn er circa 4000 voormalige stortplaatsen bekend met een passieve nazorg (gebruiksbeperkingen in de vorm van instandhouding leeflaag) en 200 voormalige stortplaatsen met een actieve nazorg. Lees het verslag en download presentaties.
Algemene Leden Vergadering (ALV) 19 januari 2017
Voorafgaand aan de bijeenkomst 'GEneraties Ondergronds' wordt de ALV van BodemBreed Forum gehouden. Deze ALV is alleen toegankelijk voor de leden van BodemBreed Forum.
RUBRIEK: LEDEN AAN HET WOORD...
Groundwater Technology innoveert al meer dan 27 jaar de manier waarop we in Nederland en daar buiten omgaan met onze bodem. Duurzaam gebruik van de bodem vraagt om slimme aanpak zodat de bodem daarvoor geschikt wordt, is en blijft. Groundwater Technology realiseert slimme oplossingen; als lid van BodemBreed Forum blijven wij betrokken bij het innoveren van zowel beleid als techniek. Eric de ZeeuwGroundwater Technology B.V.
Nieuwe lid BodemBreed Forum
 
Wij zijn verheugd dat wij Strukton Milieutechniek kunnen verwelkomen als nieuw lid van BodemBreed Forum.
Welkom!
Leden BodemBreed Forum
Antea Group
Arcadis
Bioclear B.V
Bodemzorg
Deltares
Sweco
Peter Rood
Stichting Bodembeheer Nederland
Otus Management/ Advies BV
Mourik Groot-Ammers B.V.

Groundwater Technology B.V.
Gemeente Rotterdam
Heijmans Wegen B.V. Bodemspecialismen
Stichting Bodemsanering NS
Strukton Milieutechniek
Tauw
TTE
Witteveen + Bos
3Dimensies
SUEZ RR IWS Remediation B.V. 
 
Themabijeenkomsten 2017
Heeft u ook een idee om een themabijeenkomst samen met BodemBreed Forum te organiseren? Neem contact op met Martijn van Houten/ secretaris om te bespreken wat mogelijk is. Wij hebben voldoende mogelijkheden om een interessante inhoudelijke bijeenkomst, samen met u, te organiseren!
De vereniging BodemBreed Forum is een platform voor professionals in het werkveld van de bodem en de ondergrond. De leden van de vereniging willen graag kennis en informatie met professionals in het werkveld delen om de ontwikkeling van nieuwe kennis en het oplossen van vraagstukken te bevorderen.

Door het organiseren van bijeenkomsten wil de vereniging haar leden en het netwerk inspireren en komen tot nieuwe vragen die doorbraken betekenen in de ontwikkeling van bodem en ondergrond in relatie tot de leefomgeving. Leden van de vereniging kunnen gratis deelnemen aan de bijeenkomsten en themagroepen. De bijeenkomsten zijn, tegen een vergoeding, ook toegankelijk voor niet-leden, die te kennen hebben gegeven geïnteresseerd te zijn in het lidmaatschap van de vereniging.

Meer informatie over de vereniging kunt u vinden op 
www.bodembreedforum.nl.
Copyright © BodemBreed Forum. All rights reserved. 

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Bodem Breed Forum · Delft · Delft, Zh 2628 CS · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp