Copy
Nieuwsbrief - februari 2016
Passie voor bodem en ondergrond
De Vereniging BodemBreed Forum biedt een open netwerk voor iedere bodemprofessional in de bodem en ondergrond. De vereniging brengt mensen bij elkaar om kennis en ervaring uit te wisselen, organiseert inhoudelijke bijeenkomsten die er toe doen.
Zoals de themabijeenkomst over IBC-locaties die op 17 maart a.s. bij ARCADIS, een van de leden van BodemBreed forum, wordt georganiseerd (zie verder deze nieuwsbrief). Ons streven is dat meer professionals, partijen en organisaties met een passie voor bodem en ondergrond zich gaan verenigen bij BodemBreed Forum: door en voor de leden. Heeft u een passie voor bodem en ondergrond...?
 
Wat spreken we af?
Hartelijke groet,

Bruno van Dunné
voorzitter BodemBreed Forum
Onze dank is GROOT!
Wij willen graag twee personen bedanken en in het zonnetje zetten voor hun inzet voor BodemBreed Forum: Cees Buijs en Ingrid van ReijsenCees is initiatiefnemer van BodemBreed Forum. Cees heeft vanaf de oprichting van de vereniging de functie van penningmeester met veel inzet en precisie ingevuld. Wij vinden het ontzettend jammer dat hij deze taak niet meer kan voortzetten. Wij wensen Cees, namens de leden en het bestuur, heel veel gezondheid en geluk voor de toekomst! Ingrid bedanken wij namens de leden en het bestuur voor haar tomeloze inzet voor de vereniging van de afgelopen twee jaar. Ingrid heeft een grote bijdrage geleverd met haar deskundigheid op communicatie- en organisatiegebied. Wij wensen Ingrid veel succes met haar verdere carrière en ondernemersspirit!
Algemene leden vergadering (ALV)

Op donderdag 17 maart a.s., voorafgaand aan de themabijeenkomst over IBC-locaties, vindt de ALV plaats (ARCADIS Amersfoort). De ALV wordt jaarlijks georganiseerd voor de leden van BodemBreed Forum.
De vereniging telt momenteel 12 leden. Tijdens de ALV legt het bestuur verantwoording af aan de leden en worden actuele ontwikkelingen besproken over de vereniging en worden er beslissingen genomen door de leden die betrekking hebben op de vereniging. Zo zal tijdens deze vergadering het tarief en voorwaarden voor lidmaatschap worden vastgesteld.
Leden BodemBreed Forum

Antea Group
Arcadis
Bodemzorg
Deltares
Grontmij
Peter Rood


Gemeente Rotterdam
Stichting Bodemsanering NS
Tauw
TTE
Witteveen + Bos
3Dimensies

Themabijeenkomst:
'Een eind aan IBC-locaties, casus Vetgasfabriek Amersfoort'
17 maart. 13.30 uur (Amersfoort)

 
De eerstvolgende themabijeenkomst gaat over IBC-locaties. Gastheer van deze bijeenkomst is ARCADIS.

Isoleren, Beheersen en Controleren, een aanpak uit de jaren tachtig en negentig. We kennen allemaal wel een aantal van deze locaties. Ondergronds ingepakte verontreinigingen met damwanden en geohydrologische maatregelen om milieu hygiënische risico’s tegen te gaan. In Nederland zijn naar schatting nog zo’n 100 tot 200 van deze IBC locaties die eeuwige nazorg behoeven. Interesse in deze themabijeenkomst? Kijk op de website voor meer informatie, programma en aanmelden.
Themabijeenkomsten 2016
Heeft u ook een idee om een themabijeenkomst samen met BodemBreed Forum te organiseren? Neem contact op met Martijn van Houten/ secretaris om te bespreken wat mogelijk is.
Nieuwe producten
BodemBreed Forum heeft het genoegen te kunnen aankondigen dat zij twee producten van voormalig SKB mag gaan voortzetten. Het gaat om Soilpedia en SoilTV. BodemBreed Forum dankt SKB voor haar vertrouwen om deze producten met inzet en succes te gaan voortzetten.
Soilpedia
Soilpedia is de wiki waar kennis over de ondergrond wordt verbonden aan de ontwikkeling van de ondergrond in diverse thema’s. Soilpedia is een geredigeerde Wikipedia, dit betekent dat de inhoud moet worden samengesteld door een beperkt redactieteam. Soilpedia bestaat uit startpagina’s met bodemgerelateerde onderwerpen en een projecten- en documentenbibliotheek. Er wordt nu hard gewerkt om de Soilpedia weer helemaal up-to-date te maken.

Heeft u ideeën, aanvullingen of interesse voor redactie? Laat het ons dan weten!
SoilTV
SoilTV is het YouTube kanaal voor de bodem en ondergrond. Via dit kanaal willen wij de bodem en ondergrond professional een podium geven om een onderwerp toe te lichten. Dit kan als gewoon filmpje, online college, SoilTalks, webinar en andere interessante ideeën. 

Interesse? Laat het ons weten.
De vereniging BodemBreed Forum is een platform voor professionals in het werkveld van de bodem en de ondergrond. De leden van de vereniging willen graag kennis en informatie met professionals in het werkveld delen om de ontwikkeling van nieuwe kennis en het oplossen van vraagstukken te bevorderen.

Door het organiseren van bijeenkomsten wil de vereniging haar leden en het netwerk inspireren en komen tot nieuwe vragen die doorbraken betekenen in de ontwikkeling van bodem en ondergrond in relatie tot de leefomgeving. Leden van de vereniging kunnen gratis deelnemen aan de bijeenkomsten en themagroepen. De bijeenkomsten zijn, tegen een vergoeding, ook toegankelijk voor niet-leden, die te kennen hebben gegeven geïnteresseerd te zijn in het lidmaatschap van de vereniging.

Meer informatie over de vereniging kunt u vinden op 
www.bodembreedforum.nl.
Copyright © BodemBreed Forum. All rights reserved. Foto Gasfabriek: ARCADIS.

unsubscribe from this list    update subscription preferences