Copy
Uitnodiging inspiratiesessie
23 juni 2016Inspiratiesessie: de financiële aspecten van een hernieuwde aanpak IBC-locaties

DCMR Milieudienst, Rijnmond, Schiedam

Op donderdag 23 juni aanstaande organiseert Bodemzorg namens de werkgroep IBC-locaties van het Bodembreed Forum haar tweede inspiratiesessie: de financiële aspecten van een hernieuwde aanpak voor IBC-locaties.  Gastheer is de DCMR Milieudienst Rijnmond te Schiedam, onderwerp is aanpak van de locatie Albert Schweitzerdreef in Maassluis. Dit is een klassieke IBC locatie met damwand en geohydrologische beheersing.

De werkgroep streeft naar een hernieuwde dynamiek op IBC- locaties en naar eindoplossingen voor de bodemproblematiek! We pakken dit op vanuit de schijf van 5: drivers, proces-aanpak, technisch-inhoudelijke oplossingen, bestuurlijk-juridische en financiële aspecten.

De eerste sessie in Amersfoort, van 17 maart jongstleden, was vooral gericht op presenteren van inspirerende voorbeelden. In  de komende sessie willen we voor u de financiële aspecten van een hernieuwde aanpak nader belichten. Als een hernieuwde aanpak beter en zelfs goedkoper is dan het voorzetten van de huidige IBC-maatregelen, dan moet dit toch door de betrokken partijen gefinancierd worden.

Bodemzorg presenteert gezamenlijk met Rebel Group een financieel model dat u hierbij kan helpen. Een goede vergelijking van de kosten geeft inzichten in mogelijkheden, risico’s en kansen. Het model wordt vergezeld van voorbeelden en toegepast op een eindige aanpak voor de locatie Albert Schweizerdreef in Maassluis. Wij beloven u wederom een inspirerende bijeenkomst!

U komt toch ook!?

Voorlopig programma
 
13.00 uur Inloop met koffie en thee
13.15 uur Welkom namens gastheer DCMR
13.20 uur Terugkoppeling inspiratiesessie Amersfoort - overige acties schijf van vijf
13.40 uur Pauze Introductie Albert Schweitzerdreef Maassluis - huidige IBC aanpak
14.10 uur Pauze Gezamenlijke brainstorm mogelijkheden voor eindige aanpak IBC-locatie
15.00 uur Pauze
15.15 uur Presentatie financiele modellering/ constructies door Rebel Group
15.45 uur Financieel model toegepast op gewijzigde aanpak locatie Albert Schweitzerdreef Maassluis 
16.45 uur Wrap up
17.00 uur Afsluiting en borrel

DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam.
Routebeschrijving DCMR Schiedam.
De leden van BodemBreed Forum kunnen kosteloos aan deze bijeenkomst deelnemen. Niet leden betalen een vergoeding van E 100,– (vrijgesteld van BTW). Niet leden ontvangen de factuur per e-mail. Heeft u interesse om lid te worden? Neemt u dan contact op met forum@bodembreed.nl.
De vereniging BodemBreed Forum is een platform voor professionals in het werkveld van de bodem en de ondergrond. De leden van de vereniging willen graag kennis en informatie met professionals in het werkveld delen om de ontwikkeling van nieuwe kennis en het oplossen van vraagstukken te bevorderen.

Door het organiseren van bijeenkomsten wil de vereniging haar leden en het netwerk inspireren en komen tot nieuwe vragen die doorbraken betekenen in de ontwikkeling van bodem en ondergrond in relatie tot de leefomgeving. Leden van de vereniging kunnen gratis deelnemen aan de bijeenkomsten en themagroepen. De bijeenkomsten zijn, tegen een vergoeding, ook toegankelijk voor niet-leden, die te kennen hebben gegeven geïnteresseerd te zijn in het lidmaatschap van de vereniging.

Meer informatie over de vereniging kunt u vinden op 
www.bodembreedforum.nl.
Copyright © BodemBreed Forum. All rights reserved. Foto: ARCADIS.

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Bodem Breed Forum · Delft · Delft, Zh 2628 CS · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp