Copy
Nieuwsbrief - maart 2016
Terugblik themabijeenkomst 'Een einde aan IBC-locaties'
Ruim 60 mensen wisten op 17 maart jl. de weg naar Amersfoort te vinden! Een themabijeenkomst over Isoleren, Beheersen en Controleren, een aanpak uit de jaren tachtig en negentig. Over deze locaties met ondergronds ingepakte verontreinigingen met damwanden en geohydrologische maatregelen om milieu hygiënische risico's tegen te gaan. In Nederland zijn er naar schatting nog zo'n 100 tot 200 van deze IBC-locaties die nazorg nodig hebben. 
Na een kort welkom en introductie door de gastheer ARCADIS (Hans Slenders) heeft Bodemzorg (Marcel Rozing) de IBC-werkgroep en het doel hiervan verder toegelicht. De werkgroep wil beweging krijgen in de herziening van de aanpak van IBC-locaties en daarbij inventariseren wat de obstakels hierin zijn. Naast deze themabijeenkomst gaat de werkgroep nog meer inspiratiesessies organiseren. Daarna was het woord aan Dik Welkers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De heer Welkers zoomde in op de nieuwe Omgevingswet die komen gaat en vertelde daarbij dat er meer verantwoording bij gemeenten komt te liggen. Hij kijkt uit naar initiatieven om tot optimale oplossingen te komen. "De manier van denken en doen moet anders, dit zal een enorme uitdaging worden'. Lees verder
download presentaties
- download verslag
BodemBreed Forum bedankt de gastheer van deze bijeenkomst, ARCADIS, voor de ontvangst en goede verzorging tijdens deze middag! En natuurlijk de werkgroep IBC-locaties en sprekers voor hun inhoudelijke inbreng en enthousiasme tijdens de presentaties en rondleiding.
Algemene leden vergadering (ALV)
Voorafgaand aan de themabijeenkomst is de eerste Algemene Leden Vergadering (ALV) van BodemBreed Forum gehouden. Tijdens de ALV heeft het bestuur verantwoording afgelegd aan de leden en zijn er beslissingen genomen door de leden die betrekking hebben op de vereniging. Ook is er gekeken naar kansen en initiatieven, voor en door de leden, om de vereniging verder te ontwikkelen.

De vereniging telt momenteel 14 leden. Na de themabijeenkomst heeft BodemBreed Forum twee nieuwe leden kunnen verwelkomen. Het gaat  om Stichting Bodembeheer Nederland en OTUS. BodemBreed Forum heet deze organisaties van harte welkom binnen de vereniging! Heeft u ook interesse om mee te doen?
Leden BodemBreed Forum

Antea Group
ARCADIS
Bodemzorg
Deltares
Grontmij
Peter Rood
Gemeente Rotterdam


OTUS
Stichting Bodembeheer Nederland
Stichting Bodemsanering NS
Tauw
TTE
Witteveen + Bos
3Dimensies
Themabijeenkomsten 2016
Heeft u ook een idee om een themabijeenkomst samen met BodemBreed Forum te organiseren? Neem contact op met Martijn van Houten/ secretaris om te bespreken wat mogelijk is.
Soilpedia
De vernieuwde Soilpedia is online! Soilpedia is de wiki waar kennis over de ondergrond wordt verbonden aan de ontwikkeling van de ondergrond in diverse thema’s. 
Soilpedia is een geredigeerde Wikipedia, dit betekent dat de inhoud wordt samengesteld door een beperkt redactieteam. Wilt u meer weten of de mogelijkheden van Soilpedia of heeft u interesse om resultaten toe te voegen aan de Soilpedia? Laat het ons weten per e-mail, BodemBreed Forum neemt graag contact met u op!
De vereniging BodemBreed Forum is een platform voor professionals in het werkveld van de bodem en de ondergrond. De leden van de vereniging willen graag kennis en informatie met professionals in het werkveld delen om de ontwikkeling van nieuwe kennis en het oplossen van vraagstukken te bevorderen.

Door het organiseren van bijeenkomsten wil de vereniging haar leden en het netwerk inspireren en komen tot nieuwe vragen die doorbraken betekenen in de ontwikkeling van bodem en ondergrond in relatie tot de leefomgeving. Leden van de vereniging kunnen gratis deelnemen aan de bijeenkomsten en themagroepen. De bijeenkomsten zijn, tegen een vergoeding, ook toegankelijk voor niet-leden, die te kennen hebben gegeven geïnteresseerd te zijn in het lidmaatschap van de vereniging.

Meer informatie over de vereniging kunt u vinden op 
www.bodembreedforum.nl.
Copyright © BodemBreed Forum. All rights reserved. Foto Gasfabriek: ARCADIS. Overige foto's Jessica Thomas/ Bodemzorg.

unsubscribe from this list    update subscription preferences