Copy
21 maart 2017
UITNODIGING

13 april 2017 Utrecht

Workshop SuRF-NL
‘Van circulaire bodemsanering naar circulaire bodem?’
met aansluitend Bodemcafé!

Wij nodigen u graag uit om de eerste bijeenkomst van de themagroep 'Duurzaam Saneren' bij te wonen met als onderwerp: Workshop SuRF-NL, 'van circulaire bodemsanering naar circulaire bodem?' én aansluitend aan te schuiven bij het eerste ‘Bodemcafé’ van Bodembreed Forum. DIT MAG U NIET MISSEN!

Door SuRF-NL zijn de afgelopen jaren diverse workshops en bijeenkomsten georganiseerd. Allemaal gericht op vormgeven van duurzame bodemsanering. Ook in het buitenland is SuRF-NL actief. SuRF-NL staat internationaal bekend om haar brede visie over het saneren en beheren van bodemverontreinigingen. Met de komst van de Omgevingswet, maatschappelijke opgaven en klimaatveranderingen gaat er de komende jaren veel veranderen binnen het werkveld Bodem. Dit gaat SuRF-NL in Nederland oppakken als themagroep ‘Duurzaam Saneren’ onder BodemBreed Forum. We willen het hebben over onderwerpen als:

 •     De spagaat tussen saneren en beheren
 •     Omgevingswet en afwegen van het bodembelang en andere belangen
 •     Duurzame afwegen hoe doe je dat
 •     Circulaire bodem

Hoe geven we hier invulling aan, en staat beheer van verontreinigingen gelijk aan niets doen? Wij denken van niet. Maar keuzes die gemaakt worden moeten wel aan verschillende partijen uit te leggen zijn. < Lees verder

AANMELDEN
PROGRAMMA 13 APRIL
13.00 – 13.30 uur Inloop met koffie/ thee
13.30 – 13.35 uur Welkomstwoord en inleiding
   
Terugblik
13.35 – 14.00 uur Een terugblik; het gedachtengoed van SuRF-NL, ervaringen met sustainable remediation allover de Globe (NICOLE) en de ISO standaard over duurzaam saneren. Hans Slenders/ Laurent Bakker
14.00 – 14.15 uur Hoe houdbaar zijn onze keuzes, Fragmenten van Onzichtbaar Nederland, besluitvorming in de polder (Zellingwijk, Anthraxbosjes). Keuzes uit het verleden: pijnlijke miskleunen of duurzame afwegingen? Met een intro van Bart Manders
14.15 – 14.40 uur 25 grote saneringslocatie uit het verleden opnieuw bekeken; Hoe liggen ze er nu bij? Hoe is destijds besloten en begrepen we elkaar wel? Willem Hendriks
14.40 – 15.00 uur Koffiepauze en enquête (welke bodemwoorden zullen het eind van het volgend decennium niet halen)
   
Discussie: 'hoe communiceren wij onze keuzes?'
15.00 – 15.30 uur Inleidingen in de discussie:
 • Van oneindige naar eindige nazorg? Henri Schouten, Stichting Bodembeheer Nederland
 • Nieuwe verontreinigingen in oude zakken? Over de aanpak van nieuwe bedreigingen, Dik Welkers, Ministerie van I&M
15.30 – 16.00 uur Worldcafé; discussie in groepen
   
Verwachtingen en wensen
16.00 – 16.30 uur Jij en de themagroep duurzaam saneren: (wil jij misschien actief meedenken in de themagroep? Mail ons!)
 • Wat zijn wij als themagroep van plan?
 • Wat verwachten jullie van de themagroep Duurzaam saneren?
 • Welk onderwerp volgende workshop en hoe vaak en wanneer?
 • Waar moeten we aandacht aan geven locatiebezoeken, workshops, documenten?
 • Waar heb je behoefte aan (tools/ naslagdocumentatie/ etc) en waaraan denk je dat anderen (collega’s of sectoren) behoefte aan hebben?
16.30 - Bodemcafé!

5th International Conference on Sustainable Remediation (SustRem),
in 2018 in Nederland
Nederland heeft zich opgeworpen voor de organisatie van de ‘5th International Conference on Sustainable Remediation (SustRem)’ in 2018. Tijdens dit internationale congres kan Nederland laten zien hoe zij omgaat met de ruimtelijke opgaven en bodemverontreinigingsvraagstukken en de oplossingen hiervoor. De themagroep Duurzaam Saneren (SuRF-NL) staat aan de lat voor de programmering van dit congres. De eerste voorbereidingen zijn inmiddels al gestart.
BodemBreed Forum organiseert na deze themabijeenkomst voor het eerst het 'Bodemcafé'. Even tijd om na inhoudelijke kost na te praten en te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje. Ook als u niet aanwezig kunt zijn bij de themabijeenkomst, bent u van harte welkom! Wij vragen u wel om even aan te melden zodat wij kunnen rekenen op uw komst!
AANMELDEN
Locatie
Winkel van Sinkel
Themabijeenkomst (Tuinzaal)
Bodemcafé (Anton's Bar)
Oudegracht 158 te Utrecht
Routebeschrijving Winkel van Sinkel

De workshop is gratis voor BBF-leden. Niet leden betalen € 100,– (vrijgesteld van B.T.W.).

De vereniging BodemBreed Forum is een platform voor professionals in het werkveld van de bodem en de ondergrond. De leden van de vereniging willen graag kennis en informatie met professionals in het werkveld delen om de ontwikkeling van nieuwe kennis en het oplossen van vraagstukken te bevorderen.

Door het organiseren van bijeenkomsten wil de vereniging haar leden en het netwerk inspireren en komen tot nieuwe vragen die doorbraken betekenen in de ontwikkeling van bodem en ondergrond in relatie tot de leefomgeving. Leden van de vereniging kunnen gratis deelnemen aan de bijeenkomsten en themagroepen. De bijeenkomsten zijn, tegen een vergoeding, ook toegankelijk voor niet-leden, die te kennen hebben gegeven geïnteresseerd te zijn in het lidmaatschap van de vereniging.

Meer informatie over de vereniging kunt u vinden op 
www.bodembreedforum.nl.

Copyright © BodemBreed Forum. All rights reserved. 

unsubscribe from this list    update subscription preferences 
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Bodem Breed Forum · Delft · Delft, Zh 2628 CS · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp