Copy
Bekijk het Dossier Mentale Fitheid
 
 

Beste  ,

Wij willen u graag informeren over onderwerpen die voor u relevant kunnen zijn, zoals mentale fitheid, veerkracht, preventie van psychische klachten en verandermanagement. En natuurlijk over nieuwe ‘windrichtingen’ van Koers. 

Veel leesplezier en hopelijk tot horens of ziens,

Het team van Koers Bedrijfspsychologie

Koersavond 2017

Uitnodiging Koersavond
woensdag 17 mei / dinsdag 26 september
'Mentale Fitheid in een bredere context'

Tijdens de komende Koersavond in mei duiken we in het fenomeen ‘Mentale Fitheid’ vanuit twee perspectieven: het individu én het team / de organisatie.
We geven antwoorden op vragen zoals:

   -   Wat betekent mentale fitheid?
   -   Hoe ‘maak’ je mentale fitheid nu ‘grijpbaar’ en meetbaar?
   -   Hoe help je een iemand om meer te doen aan mentale fitheid?
Mentale fitheid krijgt steeds meer aandacht vanuit het bedrijfsleven. Maar hoe geef je dit brede begrip handen en voeten? En wat bedoel je er eigenlijk mee?

Van harte welkom! 
Meer weten over het evenement of schrijf je direct in
Wat je aandacht geeft, dat groeit!

Wat je aandacht geeft, dat groeit!


Graag nemen wij je mee naar de redenen waarom de focus op mentale fitheid zoveel interessanter is dan je richten op verzuimreductie. Valt het je ook op dat er veel te doen is om wat niet gewenst is? We willen geen verzuim, dus richten we op het voorkomen van verzuim. De focus ligt op wat we niet willen. Maar zou het niet beter zijn om te benoemen wat we wél willen...?
Lees dit artikel in het Dossier Mentale Fitheid
In balans

Wat is mentale fitheid volgens de psycholoog?

Koers psychologen Matty van Roozendaal en Paul de Jonge aan het woord. Matty verstaat er het volgende onder: Dat je voelt dat je flexibel bent en dat er ruimte is naast de dingen die je moet doen en dat de balans tussen belasting en belastbaarheid zodoende de meeste tijd in het voordeel is van de belastbaarheid. Anders gezegd: zorg ervoor dat hetgeen van je verwacht wordt, niet zwaarder is dan hetgeen je aan energie te geven hebt. Paul geeft aan dat het hierbij van belang is dat je tijdig terug kunt schakelen indien dat nodig is en daarnaast tijd neemt om dingen te doen die je leuk vindt en tijd voor jezelf neemt. Lees verder

Mentale Fitheid door de bril van de werkgever

Mentale Fitheid door de bril van de werkgever

Koers waardeert het enorm wanneer werkgevers het belang van Mentale Fitheid onderstrepen en het welzijn van hun werknemers hoog op de agenda hebben staan. Dat is bijvoorbeeld het geval bij Promedico waar vitaliteit niet slechts op papier bestaat. Maandelijks is er de Beter Voor Iedereen Dag, waarop er diverse activiteiten gehouden.

Wanneer je denkt: wat kunnen wij als bedrijf doen om de mentale fitheid van onze werknemers te bevorderen? Lees dan verder en neem gerust contact met ons op.

Mentale fitheid in teams

Mentale Fitheid in teams

De ervaren werkdruk en mentale fitheid van medewerkers is een subjectief begrip. Het gaat immers om de individuele beleving en die kan voor iedereen anders zijn. Hoe krijg je dan toch een helder beeld hoe het hiermee gesteld staat in je team of organisatie? Hoe kom je erachter welke factoren in jouw team of organisatie een positieve of negatieve rol spelen als het gaat om de ervaren werkdruk en mentale fitheid? Ons onderzoek naar mentale fitheid kan daar helderheid in verschaffen. 

Wilt u ook een praktisch, oplossingsgericht inzicht in de mentale fitheid van uw team of organisatie? Lees meer

Vitaliteitscoach

Vitaliteitscoach

Geef medewerkers inzicht in wat er nodig is om goed in hun vel te zitten, om met plezier en voldoening hun werk te kunnen doen en hun veerkracht langdurig op peil te houden. Werkgevers kunnen via Koers deze dienst aanbieden. 
Koers biedt op diverse locaties in Nederland aan werknemers vitaliteitscoaches aan. Dit zijn geregistreerde psychologen die op een no-nonsense manier de medewerker coachen bij hun vraagstuk. Op een laagdrempelige manier kunnen werknemers een gesprek voeren met de vitaliteitscoach om te bepalen hoe ze zélf hun mentale fitheid kunnen behouden of vergroten Ga in gesprek met onze vitaliteitscoach.

 

Jaarrapport Koers 2016

Jaarrapport Koers 2016

Wij presenteren u met trots ons jaarrapport over 2016. Hierin geven wij u inzicht in de highlights, de soorten trajecten en de nieuwe diensten. Maar ook in arbeidsgeschiktheid en klantbeleving, wat deden wij voor wie en teambegeleiding. Met tot slot een vooruitblik op 2017. 
Wilt u een exemplaar ontvangen? Of een toelichting wat wij voor u kunnen doen? Bel of mail met Francien Bazelier.

www.koersbedrijfspsychologie.nl
E: info@koersbedrijfspsychologie.nl / T: 085-9020307
Delen op LinkedIn
Mailing doorsturen