Copy
View this email in your browser


Etiketi reeglid väljakul mängimiseks
Kevadine mängusoov on kõigil suur ja seetõttu võivad mängutuhinas paljud olulised asjad ununeda. Õige aeg on pika talvega meelest läinud olulisemad reeglid ja viisakusnõuded jälle korraks meelde tuletada…
 1. Vastavalt golfi etiketi reeglitele tuleb mängijal parandada löögijäljed nii avalöögialal, edenemisalal kui ka greenil ehk kogu väljakul. Avalöögialal puista löögi-jälge seemnesegu, mille leiad löögiala kõr-val olevatest rohelistest kastidest. Edenemisalal aseta lahti löödud „divot“ löögijälge tagasi. Greene-l kasuta palli maandumisjälje parandamiseks griinikahvlit 
 2. Range pallidega on väljakul mängimine rangelt keelatud.
 3. Arvesta, et Otepää väljakul on mängugruppide suurus väga erinev. Ka nädalavahetusel võib ette tulla olukordi, kus 4-ste gruppide vahel liigub mõni üksik mängija. Seega hoia mängutempot, kui mängid suuremates gruppides. Hoia silmad lahti ja lase sobival võimalusel kiiremini mängiv grupp endast mööda. Kui oled ise aeglase grupi taga, siis käitu jälle teisi arvestavalt. Pea meeles, et ka sinu ees mängivad golfarid on soetanud kalli raha eest green-fee ja soovivad sel päeval väljakult meeldivat emotsiooni saada. Ära löö neile palle kuklasse ega tee sapiseid märkusi - sageli võidakse neid kuulda ka päris kauge maa tagant. Eesolevad mängijad on kindlasti sind märganud ja lasevad su sobival hetkel mööda. Ära siis unusta neid tänada!
 4. Kõigile teada termini "fore"  hõikamine ei ole soovitus, vaid tungiv kohustus. Keegi ei heida meile ette, et löögid aeg-ajalt soovitud suunast kõrvale kalduvad. Küll aga on pahandust palju, kui vales suunas lendu läinud pall kogemata kedagi tabab. Otepää väljakul on palju nn. pimedaid alasid, kus me teiste mängijate olemasolu visuaalselt kontrollida ei suuda. Seega anna ohust võimalikult kõva häälega teada!!
Loe lühikest kokkuvõtet golfi etiketist ka väljaku kodulehelt:
ETIKETI REEGLID
 • Paranda palli maandumise jäljed greenil
 • Paranda löögijäljed väljakul
 • Hoia mängutempot ja lase endast mööda kiiremad mängijad
 • Rehitse punkris löögi- ja jalajäljed
 • Hoia golfiauto ja –käru väljaspool avalöögi ala ja greeni
 • Punkri ja greeni vahelt käru ja golfiautoga läbikäik keelatud
 • Plastikust tee'de kasutamine keelatud
 • Mängi radasid numbrilises järjekorras ja arvesta alati teiste mängijatega
 
OGK kapten Mati Laurson
Kel tahtmist natuke põhjalikumalt süveneda, siis asjakohast infot leiab R&A veebilehe kaudu siit
Copyright © 2019 Otepää Golfiklubi, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp