Copy

Nyhetsbrev

september 2015

Svenska Energiplatformen arrangerar sommarforskarskola för ett 20-tal doktorander

FOTO: MARIA FALLSTRÖM/MAFALLS.SE
Under en veckas tid har doktorander och post-doktorander inom solenergi-området gått en sommarforskarskola inbjudna av Svenska Energiplattformen (Solar Energy Platform Sweden). Arrangemanget stod Ångströmslaboratoriet, Uppsala universitet för tillsammans med Glava Energy Center.

Nu avslutades veckan med studiebesök i Glava med föredrag bland annat av Alf Björseth, Scatec och Magnus Nilsson, Glava Energy Center samt Christer Bergerland, Fortum. Och bland de tjugotalet doktorander som besökte GEC var de flesta internationella studenter.

- Att få möjlighet att möta morgondagens solmodul-utvecklare från hela världen är oerhört givande, säger Magnus Nilsson efter besöket. Och Alf Björseth håller med.
- Mitt budskap till doktoranderna var att det är viktigt att produktionskostnaderna sänks och energieffektiviteten höjs.

Innan rundturen i solmodulparken och den intilliggande solmodulfabriken passade Christer Bergerland på att berätta om det nystartade Interreg-projektet ecoInside och GECs utvecklingsmöjligheter det kan medföra de närmaste åren för GECs alla medlemsföretag.
LÄS MER OM SOMMARFORSKARSKOLANS VECKA...

Besök från Pandion Solar i Botswana

FOTO: MARIA FALLSTRÖM/MAFALLS.SE
Vi får många spännande besök till Glava Energy Center. Denna gång kom Precious W Tafa och Gracious K Hule från Pandion Solar i Botswana. Åke Lindeberg på Perfekta var deras värd under sin resa i Värmland.

Pandion Solar i Botswana är SweModules agent i Botswana som säljer och installerar solpaneler med huvudkontoret i Gaborone.
LÄS MER OM PANDION SOLAR...

GECs medlemmar:

Ska vi ordna med en monter på Intersolar 2016?

Intersolar Europe är den världsledande mässan inom solenergiindustrin. Under 2016 går mässan av stapeln mellan den 22 och 24 juni och Glava Energy Center funderar på att arrangera en gemensam monter för GECs medlemmar. Frågan är om det finns intresse för att delta i en sådan monter?

Maila Magnus Nilsson ert intresse, dock senast 23 september, så att vi kan ta upp ärendet på nästa styrelsemöte. För mer information om Intersolar, besök www.intersolar.de 
 
KLICKA HÄR FÖR ATT MAILA ERT INTRESSE TILL MAGNUS NILSSON...

Ashenafi har nu återvänt till Högskolan i Dalarna

Under sommaren har Ashenafi Weldemariam Gebrgiorgis funnits på plats på GEC som praktikant. Till vardags läser han masterprogrammet i solenergiteknik på Högskolan i Dalarna. Han har tidigare läst på Mekelle University i Mekelle, Etiopien och påbörjade sina studier i augusti 2014 i Dalarna.

Nu har han spenderat sin sommarledighet med att göra praktik i Glava och har genomfört olika tester på GECs mätsystem i Glava.
FOTO: MARIA FALLSTRÖM/MAFALLS.SE
LÄS MER OM ASHENAFI PÅ LINKEDIN...

GEC ingår som partner i inskickad ERA-NET-ansökan

ERA-NET är ett instrument för samverkan mellan forskningsfinansiärer i EU-länder. Syftet är att stärka europeisk FoU-samverkan och att på lång sikt öppna upp nationella program för deltagande av forskare från andra länder och därigenom bidra till rationalisering av FoU-insatser inom Europa.

I Sverige deltar både VINNOVA och Vetenskapsrådet i ERA-NET där och Sveriges två nationella kontaktpersoner (NCP - National Contact Point) för ERA-NET finns på respektive myndighet. Finansiellt stöd från EU-kommissionen ges för de merkostnader som forskningsfinansiärer har för planeringsarbetet.

Nu ingår GEC som partner i en nyligen inskickad ansökan till ERA-NET Smart Grid Plus tillsammans med Windon, Arvika fastigheter, Nordic Solar, Ferroamp, Eltek och Predictor. Besked rörande ansökan väntas i slutet av 2015 och projektstart kommer i så fall att ske den 1 januari 2016 och pågå i tre år.
 
FÖR MER INFORMATION, BESÖK ERANET-SMARTGRIDPLUS.EU...

Byn Bokosso i Kamerun får el!

FOTO: STEIN SKJORSHAMMER
Förra sommaren drifttagningstestades en container fylld med batterier och kraftelektronik tillsammans med några solpaneler på Glava Energy Center. Testerna gick över förväntan och denna container inkl solpaneler från SweModule har nu levererats till en by i Kamerun. Containern och dess solpaneler kommer att ge en hel by i Kamerun tillgång till både ström, internet och kabelTV. När projektet, som leds av SunErgy, är avslutat har ytterligare 91 byar fått var sin container tillika ström till sina bostäder. Nu har byn Bokosso, den första fått sin efterlängtade el inkopplad, en helt fantastisk upplevelse för alla inblandade.

Projektet har bland annat gått ut på att man fyller en vanlig 20fotscontainer med kraftelektronik och batterier anpassade för lagring av solenergi. Projektet involverar, förutom många små företag i Kamerun, flera olika företag i både Norge och Sverige, bland annat Perfekta Industrier i Arvika.
 
LÄS STEIN SKJORSHAMMERS BERÄTTELSE FRÅN BOKUSSO...

Ny engelsk GEC-folder 
Nu är det dags för ett ansiktslyft när det gäller Glava Energy Center. Först ut är en ny folder på engelska.

Fortums fortbildning för lärare inom NT och Hållbar utveckling


Den 16 resp 24 september är det åter dags för Fortums uppskattade fortbildning av grundskolelärare inom NT och Hållbart utveckling. Den 16 september håller man till på Karlstads universitet och den 24 september på Värmlands museum. 

För mer information, besök gärna www.pedagogvarmland.se 
Glava Energy Center är en del av ecoINSIDE, som finansieras av Interreg Sverige - Norge och Europeiska regionala utvecklingsfonden under 2015 - 2018.
Ta bort mig från sändlistan - Ändra mina kontaktuppgifter i sändlistan

Copyright 2015 Glava Energy Center. All rights reserved.
Produktion: MaFalls Produktionsbyrå - www.mafalls.se