Copy

Nyhetsbrev

oktober 2015

GECs medlemmar:

ecoInside tar form, nu efterlyses konkreta idéer till nya utvecklingsprojekt!

FOTO: MARIA FALLSTRÖM/MAFALLS.SE
Projektet ecoInside är fortfarande i ett uppstartsskede, även om kickoffs i de olika delprojekten nu är i full gång. På GEC är en stor del av projektbudgeten vikt åt utvecklingsprojekt. GEC kommer att jobba utifrån ett forskningskoncept kallat Living Lab. Det baseras på användarmedverkan i innovationsprocessen, med användare menas ett företag, en organisation eller en konsument. Innovationsprocessen blir således användarcentrerat istället för teknologibaserat. Living Lab-konceptet hänvisar till en FoU-metod där innovationer, såsom tjänster, produkter eller applikationsförbättringar skapas och valideras i samverkande, flerkontextuella empiriskt verkliga miljöer. Läs mer om Living Lab på Wikipedia.

Det som nu närmast är på gång inom ecoInside är en kickoff i Lilleström den 23 november, dit även GECs medlemmar och ecoInsides medfinansiärer är välkomna. Eftersom vi har för avsikt att dra igång sex utvecklingsprojekt under projektperioden, vill få in förslag på projektidéer från GECs medlemmar i allmänhet och ecoInsides medfinansiärer i synnerhet. Vi tar emot förslag under hela hösten!
KONTAKTA MAGNUS NILSSON MED DIN PROJEKTIDÉ ELLER OM NI VILL FÖLJA MED PÅ KICKOFF

Sammansättning av ecoInsides styrgrupp

Styrgruppens sammansättning är i stort sett färdig och från värmländsk sida kommer Christer Bergerland, Fortum att föreslås som ledamot. Första styrgruppsmötet har i dagarna nu ägt rum och då valdes Mikael Engstig, Arvika kommun in som styrgruppsordförande. Övriga ledamöter är Anita Orlund, Kunnskapsbyen Lilleström, Eva Lundin, Hedmark fylkeskommune, Sture Ericsson, Stiftelsen Teknikdalen, Tom-Roger Fossum, ROAF, Anja Husa Halvorsen och Akershus Fylkeskommune. GEC önskar Mikael all lycka med det nya uppdraget!
FOTO: MARIA FALLSTRÖM/MAFALLS.SE
KONTAKTA STYRGRUPPEN VIA MAGNUS NILSSON...

En GEC-partner:

Centrum för solenergiforskning på Högskolan Dalarna

Centrum för solenergiforskning, SERC, var starten för energiforskning vid Högskolan Dalarna 1984 och har sedan dess utvecklats från att vara specialiserad på solfångarteknik till att till att omfatta hela energisystem. Forskningen inkluderar idag bl. a. system för solvärme och solel, kombinationer med lagringstekniker, biobränslen och vindkraft (för att täcka säsongs- eller årsbehov av el och värme), samt sociotekniska system där även sociala aktörer inkluderas. Forskningen är tvär- och mångvetenskaplig och sker i samarbete med ett flertal företag och organisationer.

GECs kontakt på Högskolan i Dalarna är Chris Bales, universitetslektor inom miljöteknik och docent inom energi och miljöteknik.
FOTO: WWW.DU.SE
LÄS MER OM HÖGSKOLAN DALARNA...

GECs medlemmar: 

Ska vi ordna med en monter på Intersolar 2016?

Intersolar Europe är den världsledande mässan inom solenergiindustrin. Under 2016 går mässan av stapeln mellan den 22 och 24 juni och Glava Energy Center funderar på att arrangera en gemensam monter för GECs medlemmar. Frågan är om det finns intresse för att delta i en sådan monter?

Några företag har redan annonserat intresse för att ställa ut i en gemensam monter. Maila Magnus Nilsson om även ni är intresserade, dock senast 29 oktober, så att vi kan ta upp ärendet på nästa styrelsemöte. 
 
FÖR MER INFORMATION OM INTERSOLAR...

En GEC-partner:

Karlstads universitet leder forskning om solceller

FOTO: KARLSTADS UNIVERSITET
Karlstads universitet har beviljats ett forskningsanslag på drygt 3,5 miljoner kronor för forskning om solceller i kisel. Kisel har visat sig vara det mest framgångsrika materialet för solceller och det täcker omkring 90 procent av världsmarknaden för solceller idag.
- Vi är mycket stolta över att leda det här europeiska forskningsprojektet som vi tror kommer ha stor effekt på solcellsmarknaden i hela världen, säger Markus Rinio, som är projektledare och professor vid Karlstads universitet. 
LÄS HELA ARTIKELN...

Forskarfredag på Karlstads universitet

FOTO: MARIA FALLSTROM/MAFALLS
I slutet av september arrangerade Karlstads universitet med Susanne Walan i spetsen ForskarFredag, ett arrangemang som samma dag arrangerades på 26 andra orter i Sverige. Det var för tionde gången som denna satsning, som i Europa kallas Researchers´ night, arrangerades och det ger besökarna en chans att mötas och inspireras av forskare och genom att få göra experiment. I år var temat "ljus" och Glava Energy Center bistod med en monter under dagen.

– ForskarFredag är ett roligt tillfälle för forskare och besökare att träffas och samtala, att upptäcka forskning man inte visste fanns och se hur forskningsresultaten påverkar oss i vår vardag, säger Susanne Walan, projektledare vid Karlstads universitet.

Aktiviteterna under ForskarFredag är gratis och öppna för alla, med barn och unga som en särskilt viktig målgrupp. Eftersom årets tema var ljus, var GECs medlemsföretag SC Burman på plats i GECs monter och visade elever från olika mellanstadieskolor sin LED-belysning. 

GEC på FacebookNu finns GEC på Facebook där vi kort informerar om våra aktiviteter och andra händelser. Sidan är fortfarande under uppbyggnad, så ha lite tålamod! Gilla/följ!

FAKTA FORSKARFREDAG

ForskarFredag är en del av Researchers’ Night, ett EU-evenemang som firas den sista fredagen i september för tionde året i rad i mer än 300 städer. ForskarFredag i Karlstad arrangeras av Karlstads universitet med stöd av Ljungbergsfonden. ForskarFredag samordnas nationellt av Vetenskap & Allmänhet och genomförs med stöd av AFA Försäkring, Forte, IKEM, Kungl. Vitterhetsakademien, LIF – de forskande läkemedelsföretagen, Naturvetarna, Oskar och Maria Ekmans Donationsfond, Sveriges Ingenjörer, SULF, Teknikföretagen, Wenner-Gren Stiftelserna, Vetenskapsrådet, VINNOVA och Åforsk.
LÄS MER OM SC BURMAN...

Några av alla besök som ägt rum under den senaste månaden

Besöken är många på GEC och det är svårt att fånga upp dem alla. Några som varit på besök den senaste månaden är bland annat Miljöpartiet Värmland, Life Academy och Bellona. Den sistnämnda är en norsk miljöorganisation. IFE har också haft representanter på plats och nu arbetar man på ett samarbete mellan IFE och GEC, för framtida utvecklingsprojekt. Karlstads universitet och GEC har tecknat en avsiktsförklaring där syftet är att säkerställa arbetslivskontakten mellan GEC och studenterna vid universitetet och få ett ömsesidigt utbyte för GEC, studenter och universitetet kring utbildning, kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Vi har även haft ett stort gäng ungdomar på besök. Det är skolklasser, åk 9 från skolor i Arvika, som kom och byggde tekniklego under en halvdag var. För en av klasserna var det andra gången de var där, då de även varit och hälsat på när de gick i åk 5. En 8:a från Kristinehamn har också varit på GEC Science Center och byggt tekniklego. 
 
VILL NI OCKSÅ BESÖKA GEC? KONTAKTA MAGNUS NILSSON...
Följ på Facebook
www.glavaenergycenter.se
Glava Energy Center är en del av ecoINSIDE, som finansieras av Interreg Sverige - Norge och Europeiska regionala utvecklingsfonden under 2015 - 2018.
Ta bort mig från sändlistan - Ändra mina kontaktuppgifter i sändlistan

Copyright 2015 Glava Energy Center. All rights reserved.
Produktion: MaFalls Produktionsbyrå - www.mafalls.se