Copy

MEZINÁRODNÍ TRNASPERSONÁLNÍ KONFERENCE 2017

 

Na přelomu září a října (28.9.-1.10.) představí Mezinárodní transpersonální konference ve svém čtyřdenním programu naprosto nevídanou sestavu jmen světového formátu.

Po 25 letech se konference opět vrací do Prahy, kde pod záštitou Stanislava Grofa otevře globální diskuzi s podtextem Beyond Materialism - Towards Wholeness. Účast přislíbili mezinárodně uznávaní vědci i myslitelé, kteří bádají na poli výzkumu vědomí, jeho změněných stavů, spirituality, mysticizmu a dalších odvětví týkajících se lidské mysli, vlastního já a kolektivního vědomí.


Jako Česká psychedelická společnost se na akci podílíme organizováním tracku s názvem Psychedelika – věda, spiritualita a terapeutický potenciál.

 

Kromě českého pionýra psychedelického výzkumu a objevitele holotropního dýchání Stanislava Grofa, bude přednášet i zakladatel Multidisciplinární asociace psychedelických studií Rick Doblin. Pozvání přijali i manželé Annie a Michael Mithoeferovi, kteří společně dovedli ke zdárnému konci i 1. fázi druhého klinického výzkumu MDMA pro terapii posttraumatické stresové poruchy.  Kromě jiného jsou dnes oba dva vedoucími psychoterapeutického výcviku pro terapii s užitím MDMA.

Dalším zajímavým hostem z psychedelického světa je Charles Grob - výzkumník a psychiatr, který se ve svém výzkumu v současnosti věnuje využití psilocybinu u terminálně nemocných,  věnoval se i MDMA,  jihoamerickému nápoji ayahuasca. S nápojem ayahuasca pracuje, ač trochu jinak, také Jacques Mabit, zakladatel a ředitel Peruánského centra Takiwasi, ve kterém se léčí závislosti za pomoci tradiční amazonské medicína. Ayahuasca zde hraje klíčovou roli.. Nápoj z “liány smrti” patří k tradici indiánských kmenů, kteří jej užívají již po staletí. Mezi přednášející odborníky zabývající se kulturou indiánských kmenů a šamanismem bezpochyby patří i antropolog Luis Eduardo Luna. Dále na konferenci zavítá i Armando Loizaga Pazzi, lékař a terapeut z mexického centra Nierika, který patří k mála bojovníkům za práva původních kmenů a jejich přístup k posvátným medicínám.

Zmínění jsou jen někteří z vybraných hostů pouhých 2 tématických tracků (zaměřených na psychedelika a šamanismus) z celkového počtu sedmi. Na návštěvníky čeká opravdu bohatý program - za zmínění stojí třeba světoznámý umělec Alex Grey, kvantový fyzik Amit Goswami, stvořitel paradigmatu “Akasha” - Ervin Laszlo nebo známý astrolog Richard Tarnas a další.

Registrujte se nyní.

PŘIHLAŠTE VÁŠ ABSTRAKT

Možnost přihlásit si vlastní abstrakt a vyjádřit se v rámci jednoho ze sedmi tématických tracků je otevřena do 15. května!

Přihlásit abstrakt.

ZÍSKEJTE SLEVNĚNÉ VSTUPNÉ

Do konce měsíce května je možné zakoupit tzv. “Early Birds” vstupenky za nižší cenu 9860,-. Konference také nabízí speciální slevu (6780,-) pro terapeuty, studenty a vědce z oboru.

Pro ty, pro něž je i tak cena nedosažitelná, je otevřena možnost přihlásit se o scholarship a získat tak výraznou slevu. Nepromeškejte svou příležitost zúčastnit se globální diskuze na téma vědomí, která se po 25 letech vrací zpět do Prahy. Poslední možnost přihlášení se o scholarship je 16. května!  

Získat slevu.

Přijměte pozvání na přednášku s názvem Transformativní psychoterapie, o níž bude přednášet Milan Schroedigger, výzkumníka ze Švýcarského centra Heffter Research Center, který vystoupí 31.5. od 19:00 v prostoru DUP39 v Praze.

V rámci právě probíhající renesance v psychedelickém výzkumu čelíme zásadní proměně našeho chápání lidského vědomí a transformativní psychoterapie. Díky pokročilým metodám zobrazování neurální aktivity a dalším technologiím se otevírá nový a vzrušující pohled na dění v mozku při změměných stavech vědomí. Přednáška poskytne přehled vysvětlení efektu psychedelik jako je ketamin, psilocybin a ayahuasca z perspektivy soudobé neurovědy. Dalším tématem bude potenciál psychedelik v přechodu od substituční k transformační psychoterapii a jejich schopnost kromě hluboce meditativních a existenciálně hodnotných stavů také adresovat některé nespojitosti moderních společností a vztahu člověka k jeho životnímu prostředí.

Koupit vstupenku.

V repríze přednášky Filipa Tylše: Expedice za hranice vědomí, která proběhne v Kině Aero 23.5. 2017 od 20:30 se bude mluvit o výsledcích výzkumu vlivu psychedelických látek na lidské vědomí, který v současné době probíhá nejen v Národním ústavu duševního zdraví, ale de facto po celém světě.

Koupit vstupenku.

Velké díky všem za přízeň a podporu. 

Copyright © 2017 Česká psychedelická společnost, z.s., All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp