Copy

Zapojte se i Vy!

PsyCare - poslední dny crowdfundingové kampaně 

Vážení a milí přátelé, příznivci a podporovatelé naší společnosti, 

v posledních měsících jsme docela šlápli do pedálů a posunuli celý náš projekt PsyCare - psychedelické první pomoci se značnou vervou kupředu. Nyní jsme ale v situaci, kdy potřebujeme každou další pomoc, abychom úspěšně dotáhli crowdfundingovou kampaň do cíle. 

Na uplynulém Ufo Bufo festivalu jsme měli možnost v plné polní vyzkoušet, jak užitečná PsyCare může být. Podařilo se nám v tříčlenných týmech zajistit nepřetržitou službu od čtvrtka od 20:00 do neděle do 14:00 a pomoci 23 lidem v náročném stavu a umožnit tak integraci psychedelické zkušenosti. Zároveň jsme informovali desítky lidí o rizikovém užívání a nabízeli možnost zeptat se nás na otázky, které je zajímaly. Zájem účastníků festivalu o PsyCare nám udělal opravdu velkou radost.

POTŘEBUJEME I VAŠI POMOC

PsyCare je projekt, na jehož počátku byly vlastní zkušenosti. Návštěvníci festivalů a psytrancových akcí si na základě vlastní nepříjemné zkušenosti uvědomili, že by jim bývalo pomohlo, kdyby mohli někam utéct, někam se schovat, s někým být. PsyCare je služba pro lidi, která reaguje na fakt, že se psychedelika užívají i v kontextu hudebních akcí a to nehledě na to, co říká zákon. Každý kdo si náročnou zkušeností či badtripem prošel ví, že špatná zkušenost může mít nepříjemné následky a to ovlivní nejen danou osobu, ale i její okolí. 

Momentálně jsme v situaci kdy i vy můžete ovlivnit, zda náš PsyCare projekt vybere dostatečně financí v crowdfundingové kampani na zajištění jurty a vybavení, provozu a všech dalších nákladů spojených s realizací této služby. 
Video crowdfundingové kampaně. 
NĚCO ZA NĚCO    
Za přispění do kampaně na vás čeká adekvátní odměna. V kampani nabízíme různé psychedelicky lazené předměty od nálepek, přes nášivky, až po trička. Najdou se tam i psychedelické plachty, přívešky, knihy a jiné předměty posktytnuté na podporovateli PsyCare. Pakliže jste ze srdce altruista, můžete zvolit možnost “Dobrá karma” a sami nastavit částku příspěvku. 
Mezi odměnami můžete najít i novou knihu naší společnosti “Fenomén psychedelie”, která na podzim vyjde pod taktovkou Filipa Tylše. Kniha přináší přehled současného stavu poznání v oblasti psychedelické vědy od popisu mechanismu účinku přes vlastní psychologické projevy a jejich závislost na kontextu užití až po historicko-antropologické souvislosti. Kniha zahrnuje bizarní kolekci “trip” reportů účastníků psilocybinové studie doplněnou komentáři odborníků. Ilustroval Otto Placht.  
Český umělec Otto Placht nám věnoval do kampaně obraz. 
Ottova tvorba je ovlivněna výtvarným projevem domorodých obyvatel džungle, exotickým prostředím amazonského pralesa i jeho vlastními zkušenostmi se změněnými stavy vědomí.
Protože je ale Otto umělec aktivní a obraz je artefakt, který by měl se svým majitelem rezonovat, v případě, že byste měli zájem investovat do umění, můžete přispět naší kampani a na podzim si na základě domluvy s Ottou obraz vybrat přímo u něj v ateliéru, odpovídající dané částce.
Zcestovalý vizionářský umělec Alexander Ward věnoval dva kusy psychedelického obrazu překypujícího barvami a pulzující energií. www.wardyworks.art
V kampani nám na její závěr přistálo i umění inspirované změněnými stavy - konkrétně v tomto případě meditací. 
Obraz "Universum"
Barvami protkaný a procítěný obraz “Universum” je dílo mladého českého malíře Zdeňka Spoura. 
Zdeněk Spour vystudoval obor Malba na Fakultě výtvarných umění v Brně. Jeho tvorba je založena na rovině emocionální, hmotné a spirituální. 
Více na
 www.zdenekspour.com

Podařilo se nám také obstarat několik delikates jako jsou kakaová ceremonie, kdy vás euforicky nabudí lahodné raw kakao, nebo starý indiánský rituál v potní chýši vedené Karlem Fullerem. Nabízíme i seznámení s tradičním indiánským šňupacím tabákem zvaným Rapé.
Přispět
Za veškerou podporu všem velmi děkujeme. 
Česká psychedelická společnost  
PsyCare tým 
Copyright © 2017 Česká psychedelická společnost, z.s., All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp