Copy
10 jaar LRGD Deskundigen - LRGD Symposium op 23-11-2017
View this email in your browser
Geachte lezer,

Op 23 november 2017 organiseert het LRGD haar jaarlijkse symposium. In 2017 werken partijen, advocaten en de rechtspraak 10 jaar met bij het LRGD geregistreerde deskundigen. Op dit symposium zullen sprekers vanuit verschillende achtergrond hierop reflecteren. U kunt nu nog voor het lagere voorinschrijvingstarief inschrijven.

Nico Keijser
Secretaris LRGD
Het symposium
Om een uitspraak te doen in een geschil waarin technische aspecten een beslissende rol spelen kan de rechter één of meer deskundigen benoemen. Die deskundigen leveren dan de (vak)technische antwoorden op de vragen van de rechter. Zo wordt bewerkstelligd dat de ontbrekende technische kennis van de rechter wordt aangevuld, die op grond daarvan de juridische beslissing neemt. Die deskundigen moeten dan wel voldoende kwaliteit in huis hebben. Sinds januari 2007 hebben rechters en betrokken partijen de mogelijkheid om bij de benoeming van deskundigen gebruik te maken van een register. De stichting Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen, afgekort LRGD (www.lrgd.nl), is in 2005 opgericht door gerechtelijke deskundigen. Zij volgden destijds gezamenlijk een specialisatie opleiding tot gerechtelijke deskundige. Die opleiding bestond tot dan toe niet.
Bij de oprichting stelde het LRGD zich ten doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van deskundigenbewijs door een openbaar register te beheren met gerechtelijke deskundigen, die ook voldoende juridisch toegerust zijn om op te treden in civiel recht, strafrecht, - en bestuursrechtzaken. Het LRGD registreert deskundigen op allerlei vakgebieden van IT, Accountancy, Geneeskunde, Milieu, Grondonteigening tot en met Toxicologie en Scheepvaarttechniek.
Uit: "Lessen uit het Register van Gerechtelijke Deskundigen".

Lees het hele artikel
Permanente educatie
LRGD - 6 pe-punten
NIVRE - zijn in aanvraag
Advocaat-deelnemers kunnen zelf PO-punten aan deze cursus toerekenen als zij van mening zijn dat deze cursus hun vakbekwaamheid ten goede komt
MFN 5 punten categorie 2 worden aangevraagd.
NBA - de accountant in business mag voor maximaal de helft van zijn PE-plicht ongestructureerde PE-activiteit registreren

 
Datum, tijd en locatie
23 november 2017,
10:00 – 16.30 uur
Jaarbeurs Utrecht, Supernova, Zaal Progess
Jaarbeursplein
3521 AL Utrecht
Programma (voorlopig)
09:30 - 10:00 Ontvangst
10:00 - 10:05 mr.ing. N.M. Keijser, Welkom
10:05 - 10:20 Dr. J. Vis MBA CMC RV, 10 jaar LRGD
10:20 - 10:35 Prof. mr. H. Franken, 10 jaar LRGD
10:35 - 10:50 drs. Ph.M. van Spaendonck RV, 10 jaar LRGD PE
10:50 - 11:05 mr. E.P. Nas, 10 jaar LRGD CvT
11:05 - 11:45 Ch. Alberdingk Thijm
11:45 - 12:45 Lunch
12:45 - 13:25 mw. mr. A.T. Dalen Gilhuijs,
13:25 - 14:05 mr. F .Visser, Deskundig rechtspreken, een kostbare zaak. Naar een praktischer en eerlijker bekostiging van het deskundigenrapport
14:05 - 14:45 dr. R. van Es, No-go Area, Theezakje of Post-it? Moreel verantwoord onderzoek door de gerechtelijk deskundige.
14:45 - 15:00 Pauze
15:00 - 15:30 Prof.dr. H.L.G.J. Merckelbach, Biases, deskundigen en rechters.
15:30 - 16:10 mr. T.L. de Vries 
16:10 - 16:50 Prof. mr. Bart Jan van Ettekoven
16:50 - 17:00 Vertegenwoordiger L4L
Inschrijven LRGD Symposium
Kosten bij voorregistratie (vanaf opening voorregistratie tot en met 31 augustus 2017)
Geregistreerd bij het LRGD: € 210,00 excl. BTW
Geregistreerd bij het NIVRE of NMI: € 210,00 excl. BTW
Cursist bij JPAO Leiden, SFM of LSLE: € 210,00 excl. BTW
Lid van de Rechterlijke macht: € 60,00 incl. BTW
Lid van NVVIR / VIRA: € 210,00 excl. BTW
Advocatuur: : € 210,00 excl. BTW
Overige deelnemers: € 335,00 excl. BTW
Copyright © 2017 St. Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp