Copy
LRGD kort verslag symposium 2016
View this email in your browser
Symposium 24 november 2016

Het symposium van het LRGD kende dit jaar een record aantal inschrijvingen. Onder belangstelling van 189 deelnemers is de dag naar ieders tevredenheid verlopen.
Na een plenair ochtendprogramma, met bijdragen van een advocaat, een deskundige en een rechter, werden de deelnemers na de lunch gesplitst in 6 groepen. Voor de verschillende onderwerpen hebben liefst 13 sprekers een bijdrage geleverd.

Het ochtendprogramma stond in het teken van een meer algemene benadering. Titels van de bijdragen waren:
  • “Battle of experts” – de nachtmerrie van elke advocaat (en zijn cliënt)
  • Deskundige, hulppersoon en rechter: haperingen in de fasegewijze beoordeling.
  • Deskundigenbericht: wat moet je er mee?
Het middagprogramma ging dieper in op de ervaringen bij het optreden als deskundigen in verschillende vakgebieden. Titels van enkele van de bijdragen waren:
  • Grondeigendom en de nieuwe Omgevingswet (Kamer Grond, Vastgoed en Bouw, Fysieke omgeving)
  • Het belang van ongestructureerde data in financieel onderzoek (Kamer Financieel Economisch)
  • Het omgaan met complexe technische zaken, ondeskundige analyses, en woordenspelletjes (Kamer Techniek en Varia)
  • Mens en Medisch: wat is menselijk en wat is medisch? (Kamer Mens en Medisch)
  • Het voorkomen van opgelegde onderzoeksbeperkingen bij een (internationale) deskundigen opdracht (Kamer Informatisering en Automatisering)
  • Het deskundigenbericht als bewijsmiddel (Kamer Algemeen)
Bijdragen van alle sprekers kunt u raadplegen via de website van het LRGD
www.lrgd.nl/materiaalsymposium2016

 
Lustrum symposium
10 jaar LRGD deskundigen


Op 23 november 2017 organiseert het LRGD haar lustrumsymposium: 10 jaar LRGD deskundigen.
Het symposium zal in het teken staan van een evaluatie van de afgelopen 10 jaar en de lessen die getrokken kunnen worden uit 10 jaar werken met LRGD geregistreerde deskundigen.

 
Noteert u vast in uw agenda!

Datum, tijd en locatie

23 november 2017
10:00 – 16.30 uur
Jaarbeurs Utrecht
 
Volg het LRGD op Twitter
Copyright © 2016 St. Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp