Copy
LRGD Symposium 2017 - termijn geldigheid erkende diploma's
View this email in your browser
Geachte lezer,

Hiermee informeer ik u dat het programma voor het LRGD symposium op 23 november 2017 meer vorm krijgt. Een aantal sprekers zijn al bekend. Ik ben er van overtuigd dat we u een goed programma aanbieden.

Inschrijven voor het symposium kan nu al. Als u dat nu al doet maakt u gebruik van het gematigde tarief. Ik hoop u te ontmoeten op 23 november.

Het bestuur heeft besloten dat de geldigheid van door het LRGD erkende diploma's als onderdeel van de criteria voor aanmelding met ingang van 1 januari 2018 wordt gesteld op 3 jaar.

Nico Keijser
Secretaris LRGD
Het symposium
In 2017 werken partijen, advocaten en de rechtspraak 10 jaar met bij het LRGD geregistreerde deskundigen. Op dit symposium zullen sprekers vanuit verschillende achtergrond hierop reflecteren.
Om een uitspraak te doen in een geschil waarin technische aspecten een beslissende rol spelen kan de rechter één of meer deskundigen benoemen. Die deskundigen leveren dan de (vak)technische antwoorden op de vragen van de rechter. Zo wordt bewerkstelligd dat de ontbrekende technische kennis van de rechter wordt aangevuld, die op grond daarvan de juridische beslissing neemt. Die deskundigen moeten dan wel voldoende kwaliteit in huis hebben. Sinds september 2007 hebben rechters en betrokken partijen de mogelijkheid om bij de benoeming van deskundigen gebruik te maken van een register. De stichting Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen, afgekort LRGD (www.lrgd.nl), is eind 2006 opgericht door gerechtelijke deskundigen. Zij volgden destijds gezamenlijk een specialisatie opleiding tot gerechtelijke deskundige. Die opleiding bestond tot dan toe niet.
Bij de oprichting stelde het LRGD zich ten doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van deskundigenbewijs door een openbaar register te beheren met gerechtelijke deskundigen, die ook voldoende juridisch toegerust zijn om op te treden in civiel recht, strafrecht, - en bestuursrechtzaken. Het LRGD registreert deskundigen op allerlei vakgebieden van IT, Accountancy, Geneeskunde, Milieu, Grondonteigening tot en met Toxicologie en Scheepvaarttechniek.


Lees het artikel Lessen uit het Register van Gerechtelijke Deskundigen.
Datum, tijd en locatie
23 november 2017
09:30 – 16.30 uur
Jaarbeurs Utrecht
Inschrijven voor het LRGD Symposium
Geldigheid erkende diploma's
Met ingang van 1 januari 2018 zijn de diploma's van de voor toelating erkende opleidingen 3 jaar geldig. Die termijn is nu nog 5 jaar. Bent u in het bezit van een van de erkende diploma's en overweegt u registratie bij het LRGD houdt u dan rekening met die termijn.
Overzicht van de erkende opleidingen

 
Wilt u anderen attenderen op het LRGD?
Wijst u hen dan alstublieft op de mogelijkheid zich in te schrijven voor de digitale nieuwsbrief via de Homepage van onze website
Copyright © 2017 St. Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp